S C E N E K U N S T
Kritikk Debatt Intervju Nyheter Kalender Musikk Dans Teater Opera Kunst Politikk
Politikk
Politikk
Kulturens usynlighet
Kulturstoffet i norsk dagspresse er mer enn halvert siden 2008. Oppslutningen om statsstøtte til kunst synker. Henger det sammen? av
Politikk
Lytter dere nå?
1. juni begynte opplesinga av Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport fra Nationaltheatrets hovedscene. Har det fått Norge til å lytte? av
Politikk
Kompaniene må selv bære frem internasjonale muligheter
Danse- og teatersentrum skaper mobilitetsmuligheter for norske scenekunstnere, men å realisere mulighetene må kompaniene selv stå for. av
Politikk
Hva betyr det at Traavik.infos klage er tatt til følge?
Kompaniet Traavik.infos klage på saksbehandlingsfeil i behandlingen av søknaden på kunsnterskapsstøtte fra Kulturrådet har fått medhold av Kultur- og likestillingsdepartementet. Hva innebærer det? av
Politikk
Avgjørelse om teatervitenskap ved UiB utsatt
Ledelsen ved Det humanistiske fakultet vil bruke mer tid på å diskutere omstridt kutt. av
Politikk
Teater
Teatervitenskap ved Universitetet i Bergen trues nå igjen med nedleggelse.
Teatervitenskap i Bergen trues med nedleggelse når det ikke foreslås å erstatte ansatte som skal gå av med pensjon. Representanter for fagmiljøet uttrykker her bekymring. av
Politikk
Maktfordeling og pakkesler
Navneendringen av organisasjonen Kulturrådet til Kulturdirektoratet blottlegger forvirring, viser frem maktkampene og understreker hvilke store kulturpolitiske utfordringer som ligger under. av
Politikk
Teater
Med Nationaltheatret inn i fremtiden
For at kunsten og formidlingen av den skal kunne lykkes, må den også ha forutsetninger som står i stil med målene om kvalitetskunst til befolkningen. For Nationaltheatrets del betyr det at det må utredes muligheter for nye hus. av
Politikk
Kunsten å ikke knuse egg
Mikroaggresjon, misforståelser og marginalisering gjør at mange kvinnelige kunstnere med minoritetsbakgrunn velger sine ord med omhu. av
Politikk
Armlengdesprinsippet står fast
Lederne for fagutvalgene for henholdsvis dans og teater i Kulturrådet, Peder Horgen og Siri Broch Johansen kommenterer den siste tildelingsrunden og fordelingen av friske midler. av
Politikk
Med ønske om en progressiv teaterpolitikk
2022 begynte med pandemi og sluttet med nedgangstider. Hvordan skal vi løfte teatrene ut av krisen? av

S C E N E K U N S T
Utgiver

Scenekunst.no A/S Scenekunst.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for profesjonell scenekunst og tilhørende kulturpolitikk. Vi følger Norsk redaktørforenings redaktørplakat.

Scenekunst.no er medlem av Norsk Tidsskriftforening. Scenekunst.no er støttet av Norsk kulturfond. Fra 2016 er tidsskriftet organisert som et almennyttig aksjeselskap med NTO, DTS, NSF og NoDA som eiere og bidragsytere. Fagforbundet Teater og Scene gir også årlig støtte.

Redaksjonen
Annonser

Vil du annonsere på scenekunst.no?

Kunnskapsmedia AS Sture Bjørseth +47 954 36 031 annonser@scenekunst.no