S C E N E K U N S T
Kritikk Debatt Intervju Nyheter Kalender Musikk Dans Teater Opera Kunst Politikk
Politikk
En kjedelig tekst om en unødvendig forestilling

Bystyrepolitiker for Arbeiderpartiet i Oslo, Eivor Evenrud, kommenterer i dette innlegget byrådets politikk om Oslo Nye Teater: "Hvor er kulturpolitikken i Oslo kommune?"

av Eivor Evenrud
Operatisk ansvarspulverisering

Det fremstår uklart hvem som har ansvaret for at det kulturpolitiske målet om operavirksomhet i hele landet, faktisk nås. Trengs det en ny overordnet strategi for operaproduksjon utenfor Oslo?

av Hilde Halvorsrød
Et veiskille i norsk kulturpolitikk?

Det er historieløst og direkte uansvarlig av kulturbyråd Anita Leirvik North å ville omstrukturere Oslo Nye Teater over natten. Dette er en ny form for politisk styring vi ikke har sett tidligere og som gir grunn til uro og bekymring.

av Anders Hasmo
Er kulturpolitikken død?

Dette er et essay om ABE-reformen og estetikk, ikke-reformen som har etterlatt norsk kulturliv med brukket rygg og den manglende lengselen etter det skjønne.

av Julie Rongved Amundsen
Intet teater at miste

Red Oslo nye, og la hele byens bevægende teater fortsat være levende!

av Kristoffer Spender
Teatret det alltid går dårlig med

Dette er ikke første gangen Oslo Nye Teater har økonomiske vanskeligheter. Nå trengs det en politikk som sikrer dem i fremtiden.

av Julie Rongved Amundsen
Dansekunstnere krever ikke bedre, men like rettigheter!

La oss i dag stå sammen for å skape en verden der også dansekunstnere får den anerkjennelsen de fortjener og der kunstnerisk kvalitet og rettferdig lønn blir sett på som to sider av samme sak.

av Kristine Karåla Øren, Samme Raeymaekers
Skal vi gjenreise teatret?

Skal norske teatre skape interessant kunst eller skal de lage positivt teater basert på publikumsønsker? Det er et politisk spørsmål.

av Julie Rongved Amundsen

S C E N E K U N S T
Utgiver

Scenekunst.no A/S Scenekunst.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for profesjonell scenekunst og tilhørende kulturpolitikk. Vi følger Norsk redaktørforenings redaktørplakat.

Scenekunst.no er medlem av Norsk Tidsskriftforening. Scenekunst.no er støttet av Norsk kulturfond. Fra 2016 er tidsskriftet organisert som et almennyttig aksjeselskap med NTO, DTS, NSF og NoDA som eiere og bidragsytere. Fagforbundet Teater og Scene gir også årlig støtte.

Redaksjonen
Annonser

Vil du annonsere på scenekunst.no?

Kunnskapsmedia AS Sture Bjørseth +47 954 36 031 annonser@scenekunst.no