S C E N E K U N S T
Kritikk Debatt Intervju Nyheter Kalender Musikk Dans Teater Opera Kunst Politikk
Morten Gjelten
Debatt
All grunn til å være forvirra

Solberg-regjeringens flate kutt har gjort stor skade på musikk- og scenekunstfeltet, men de var i alle fall politisk uttalt og mulig å regne seg fram til, skriver direktør i NTO, Morten Gjelten, i sitt svar til kulturministerens innlegg på NRK Ytring.

av Morten Gjelten
Debatt
Å velge sine eksempler med omhu

Direktør i NTO, Morten Gjelten, er uenig i Mariken Lauvstads konklusjoner om kjønnsfordeling i norsk teater.

av Morten Gjelten
Debatt
Vi – de urolige

Statssekretær Gunhild Berge Stang (V) forsøker i et innlegg på Scenekunst.no å avdramatisere (les: bagatellisere) de pågående endringene i rollefordelingen mellom Kulturdepartementet og Kulturrådet. Hun lykkes ikke.

av Morten Gjelten
Debatt
Trygge teatersaler, uforholdsmessige tiltak

Direktør i Norsk teater- og orkesterforening, Morten Gjelten, skriver at nedtengningen av hovedstadens teater- og konsertsaler må være blant de første tiltakene som lettes på.

av Morten Gjelten
Debatt
Kulturpolitisk organisering og armlengdeprinsippet

I dette debattinnlegget skriver direktør i NTO, Morten Gjelten, om armlengdesprinsippet og Danse- og teatersentrums forståelse av grepet om å sette to scenekunstkompanier på statsbudsjettet.

av Morten Gjelten
Debatt
Provoserende kunst og ytringsmangfold

Direktør i Norsk teater- og orkesterforening (NTO), Morten Gjelten, har skrevet en kommentar om FrPs Silje Hjemdal spørsmål om offentlig finansiering av kunst som kan oppleves provoserende.

av Morten Gjelten
Debatt
Priser til glede og besvær

Direktør i NTO, Morten Gjelten, svarer her på Maren Saedis kronikk fra 2. mars om hvorfor det ikke finnes priser til norsk kostymedesign. Gjelten er ikke helt enig.

av Morten Gjelten
Debatt
Bevar teatervitenskap - uttalelse fra NTO og norske teaterledere

For norsk teater er det helt essensielt at det finnes et vitalt teatervitenskapelig miljø, skriver NTO og NTLF i denne uttalelsen som er sendt til Universitetet i Bergen, Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet.

av Morten Gjelten, Arne Nøst, Åse Ryvarden
Debatt
En flerstemmig offentlighet

INNLEGG: Det er behov for å styrke kunnskapen om faktiske forhold i norsk scenekunst, all den tid virkelighetsbeskrivelsene er såpass forskjellige, skriver direktør i NTO Morten Gjelten i dette svaret til Hans Henriksens innlegg 5. februar.

av Morten Gjelten
Debatt
Jakten på helheten

INNLEGG: – Etter innføring av rammetilskuddsordningen i 1990 ble teatrenes egeninntekter ikke lenger trukket inn i beregning av driftstilskudd, skriver NTOs direktør Morten Gjelten blant annet i dette svaret til KHIO-professor Hans Henriksen. NTO er glade for alle presiseringer som kan hindre at man snakker forbi hverandre.

av Morten Gjelten
Debatt
Særpreg og demografi

INNLEGG: – Hans Henriksens virkelighetsbilde for norsk teater gjelder ikke utenfor de store byene, skriver direktør i NTO, Morten Gjelten i dette svaret til KHiO-regissørens utspill rundt omleggingen av Oslo Nye Teater.

av Morten Gjelten

S C E N E K U N S T
Utgiver

Scenekunst.no A/S Scenekunst.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for profesjonell scenekunst og tilhørende kulturpolitikk. Vi følger Norsk redaktørforenings redaktørplakat.

Scenekunst.no er medlem av Norsk Tidsskriftforening. Scenekunst.no er støttet av Norsk kulturfond. Fra 2016 er tidsskriftet organisert som et almennyttig aksjeselskap med NTO, DTS, NSF og NoDA som eiere og bidragsytere. Fagforbundet Teater og Scene gir også årlig støtte.

Redaksjonen
Annonser

Vil du annonsere på scenekunst.no?

Kunnskapsmedia AS Sture Bjørseth +47 954 36 031 annonser@scenekunst.no