S C E N E K U N S T
Kritikk Debatt Intervju Nyheter Kalender Musikk Dans Teater Opera Kunst Politikk
Morten Gjelten – 19. oktober 2023

All grunn til å være forvirra

Morten Gjelten. Skjalg Bøhmer Vold


Publisert
19. oktober 2023
Sist endret
19. oktober 2023
Tekst av

Debatt Politikk

Del artikkel
https://scenekunst.no/artikler/all-grunn-til-a-vaere-forvirra
Facebook

Debatt
Ja takk, alt sammen - og nye friske midler hvert eneste år - eller?

Nå må vi tørre å ta debatten om hvordan vi skal prioritere mellom gode formål, så lenge det er langt fram til det legges så mange penger på bordet at vi kan enes om at det er nok.

av Knut Alfsen
Kommentar
Kulturbudsjett i dyrtid

Det er en lettelse at den nye ordningen for etablerte scenekunstnere skal forvaltes av Kulturfondet, men de friske midlene løser ikke alle scenekunstfeltets problemer.

av Julie Rongved Amundsen

Solberg-regjeringens flate kutt har gjort stor skade på musikk- og scenekunstfeltet, men de var i alle fall politisk uttalt og mulig å regne seg fram til, skriver direktør i NTO, Morten Gjelten, i sitt svar til kulturministerens innlegg på NRK Ytring.

«Vårt mål er å løfte kulturen», skriver kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery på NRK Ytring 16. oktober. Godt – det deler vi. Hun sa det samme ved fremleggelsen av statsbudsjettet for 2024, i det som var en god og engasjert tale. Problemet er ikke teksten, men tallene i budsjettet. I nevnte innlegg gjentar hun at kunst- og kulturinstitusjonene, deri musikk- og scenekunstinstitusjonene, er kompensert for forventet pris- og lønnsvekst og at de økonomiske rammene ikke er svekket. Det stemmer ikke.

Dermed forsterker hun dessverre det som allerede har blitt en svært forvirrende situasjon. Faktum er at statsrådens retorikk om å styrke institusjonene, fjerne flate kutt og kompensere for forventet pris- og lønnsvekst, slik dette fremkommer i forslag til statsbudsjett, ikke samsvarer med det resten av oss kan regne oss fram til.

NTOs regnestykker viser derimot et flatt, uforklart kutt på 1 %. Rammefinansieringen har vært en forutsigbar modell siden 1990. Premisset er at musikk- og scenekunstinstitusjonene må husholdere innenfor den rammen som Stortinget fastsetter, og at neste års økning i rammen tar utgangspunkt i regjeringens og statsbudsjettets egne tall for forventet på pris- og lønnsvekst. Under Solberg-regjeringen var vi sterkt kritiske til de årlige flate kuttene. De har gjort stor skade på musikk- og scenekunstfeltet, men de var i alle fall politisk uttalt og mulig å regne seg fram til.  I sine svar blander derimot statsråden statsbudsjettets egne nøkkeltall med senere variasjoner i KPI og ikke minst vage antydninger om tidligere overkompensasjon. Når logikken denne høsten ikke er til å få øye på må vi be om å få se de faktiske regnestykkene. Både bransjen og ikke minst Stortinget trenger innsikt i hvilke premisser og regnestykker som ligger til grunn for bevilgningene man inviteres til å vedta.


Debatt
Ja takk, alt sammen - og nye friske midler hvert eneste år - eller?

Nå må vi tørre å ta debatten om hvordan vi skal prioritere mellom gode formål, så lenge det er langt fram til det legges så mange penger på bordet at vi kan enes om at det er nok.

av Knut Alfsen
Kommentar
Kulturbudsjett i dyrtid

Det er en lettelse at den nye ordningen for etablerte scenekunstnere skal forvaltes av Kulturfondet, men de friske midlene løser ikke alle scenekunstfeltets problemer.

av Julie Rongved Amundsen

S C E N E K U N S T
Utgiver

Scenekunst.no A/S Scenekunst.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for profesjonell scenekunst og tilhørende kulturpolitikk. Vi følger Norsk redaktørforenings redaktørplakat.

Scenekunst.no er medlem av Norsk Tidsskriftforening. Scenekunst.no er støttet av Norsk kulturfond. Fra 2016 er tidsskriftet organisert som et almennyttig aksjeselskap med NTO, DTS, NSF og NoDA som eiere og bidragsytere. Fagforbundet Teater og Scene gir også årlig støtte.

Redaksjonen
Annonser

Vil du annonsere på scenekunst.no?

Kunnskapsmedia AS Sture Bjørseth +47 954 36 031 annonser@scenekunst.no