S C E N E K U N S T
Kritikk Debatt Intervju Nyheter Kalender Musikk Dans Teater Opera Kunst Politikk
Hege Knarvik Sande
Debatt
Kompaniene må selv bære frem internasjonale muligheter

Danse- og teatersentrum skaper mobilitetsmuligheter for norske scenekunstnere, men å realisere mulighetene må kompaniene selv stå for.

av Hege Knarvik Sande
Debatt
Når krybben er tom, bites hestene

Scenekunst.no gjør scenekunstfeltet en bjørnetjeneste når man snakker mot finansieringsforslag uten å komme med løsningsforslag.

av Hege Knarvik Sande
Debatt
Det er kritikkverdig

Direktør i Danse- og teatersentrum, Hege Knarvik Sande, etterlyser Kulturdepartementets lovede driftsstøtteordning i lys av de siste avslagene på og tildelingene av kunstnerskapsstøtte.

av Hege Knarvik Sande
Debatt
Det frie feltet trenger handling

Direktør i Danse- og teatersentrum, Hege Knarvik Sande, etterlyser politisk handling for det frie scenekunstfeltet.

av Hege Knarvik Sande
Debatt
Kulturytring Drammen tar ytringsansvar

Generalsekretær i Norsk Kulturforum, Hege Knarvik Sande, svarer her Birgit Amalie Nilssen om ytringsansvaret til Kulturytring Drammen.

av Hege Knarvik Sande
Debatt
Ytringsarena uten diskusjon?

Kunst er ytringer, en viktig del av en fri, offentlig og demokratisk samtale. Derfor er kunstytringer en del av Kulturytring Drammen, og Sløserikommisjonen av Traavik.info er invitert.

av Tor Helge Reinsnes Moen, Hege Knarvik Sande
Debatt
På armlengdes avstand - i et fast håndgrep

KULTURPOLITIKK: 2014 var året da Grunnloven ble feiret på mange av landets teaterscener. Var disse forestillingene bestillingsverk fra staten? Med utgangspunkt i grunnlovsjubileet diskuterer teaterviter Hege Knarvik Sande forholdet mellom institusjonsteatre og staten i et historisk og kulturpolitisk perspektiv.

av Hege Knarvik Sande
Debatt
Hva er galt med makt?

– Det frie feltet er overordnet sett ikke underlagt verken direkte politisk makt eller markedsmakt, hevdet forskere bak prosjektet Kunst! Makt! på konferansen Kulturrikets tilstand i Oslo 28. oktober. Hege Knarvik Sande var der.

av Hege Knarvik Sande
Debatt
Prosjektteater - både nyskapende og kostnadseffektivt?

PROSJEKTTEATER: Liberalistiske stemmer i norsk kulturpolitikk dyrker prosjektteater som en mulig ny organisasjonsstruktur. Men begrepet er ikke nytt, og den nære norske teaterhistorien rommer flere ulike betydninger av ordet, skriver teaterviter Hege Knarvik Sande.

av Hege Knarvik Sande
Debatt
Hva slags frihet?

FRIE KUNSTNERE: Et dialogmøte på Litteraturhuset 24.april la regjeringens prioritering av det frie feltet og frilanserne under lupen. – Har kunstnere og politikere samme perspektiv på hva frihet betyr, spør Hege Knarvik Sande.

av Hege Knarvik Sande

S C E N E K U N S T
Utgiver

Scenekunst.no A/S Scenekunst.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for profesjonell scenekunst og tilhørende kulturpolitikk. Vi følger Norsk redaktørforenings redaktørplakat.

Scenekunst.no er medlem av Norsk Tidsskriftforening. Scenekunst.no er støttet av Norsk kulturfond. Fra 2016 er tidsskriftet organisert som et almennyttig aksjeselskap med NTO, DTS, NSF og NoDA som eiere og bidragsytere. Fagforbundet Teater og Scene gir også årlig støtte.

Redaksjonen
Annonser

Vil du annonsere på scenekunst.no?

Kunnskapsmedia AS Sture Bjørseth +47 954 36 031 annonser@scenekunst.no