S C E N E K U N S T
Kritikk Debatt Intervju Nyheter Kalender Musikk Dans Teater Opera Kunst Politikk
Kommentar
Kommentar
Kulturbudsjett i dyrtid

Det er en lettelse at den nye ordningen for etablerte scenekunstnere skal forvaltes av Kulturfondet, men de friske midlene løser ikke alle scenekunstfeltets problemer.

av Julie Rongved Amundsen
Kommentar
Teater for hvem?

Spørsmålet er hvordan scenen også kan fasilitetere for motstemmer så det blir et faktisk demokrati. 

av Runa Borch Skolseg
Kommentar
Kulturens usynlighet

Kulturstoffet i norsk dagspresse er mer enn halvert siden 2008. Oppslutningen om statsstøtte til kunst synker. Henger det sammen?

av Hilde Halvorsrød
Kommentar
Gamle radikale visjoner

Under Festspillene i Bergen tok musikkskribent Alex Ross til orde for en lavmælt utvidelse av den klassiske musikkens kanon.

av Hilde Halvorsrød
Kommentar
Lytter dere nå?

1. juni begynte opplesinga av Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport fra Nationaltheatrets hovedscene. Har det fått Norge til å lytte?

av Aslak Heika Hætta Bjørn
Kommentar
Et forsvar for teatervitenskap

Teater er et fag som er avhengig av et mangfold av innganger, men uten et teoretisk rammeverk å forstå performative praksiser med, forsvinner en stor del av forståelsen av vår kultur og vårt kulturliv.

av Julie Rongved Amundsen
Kommentar
Maktfordeling og pakkesler

Navneendringen av organisasjonen Kulturrådet til Kulturdirektoratet blottlegger forvirring, viser frem maktkampene og understreker hvilke store kulturpolitiske utfordringer som ligger under.

av Julie Rongved Amundsen
Kommentar
Regionopera under radaren

Arktisk filharmoni har fjernet «opera» fra navnet og sagt opp operasjefen. Er dette en del av en større trend?

av Hilde Halvorsrød
Kommentar
Med Nationaltheatret inn i fremtiden

For at kunsten og formidlingen av den skal kunne lykkes, må den også ha forutsetninger som står i stil med målene om kvalitetskunst til befolkningen. For Nationaltheatrets del betyr det at det må utredes muligheter for nye hus.

av Julie Rongved Amundsen
Kommentar
Med ønske om en progressiv teaterpolitikk

2022 begynte med pandemi og sluttet med nedgangstider. Hvordan skal vi løfte teatrene ut av krisen?

av Julie Rongved Amundsen

S C E N E K U N S T
Utgiver

Scenekunst.no A/S Scenekunst.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for profesjonell scenekunst og tilhørende kulturpolitikk. Vi følger Norsk redaktørforenings redaktørplakat.

Scenekunst.no er medlem av Norsk Tidsskriftforening. Scenekunst.no er støttet av Norsk kulturfond. Fra 2016 er tidsskriftet organisert som et almennyttig aksjeselskap med NTO, DTS, NSF og NoDA som eiere og bidragsytere. Fagforbundet Teater og Scene gir også årlig støtte.

Redaksjonen
Annonser

Vil du annonsere på scenekunst.no?

Kunnskapsmedia AS Sture Bjørseth +47 954 36 031 annonser@scenekunst.no