S C E N E K U N S T
Kritikk Debatt Intervju Nyheter Kalender Musikk Dans Teater Opera Kunst Politikk
Redaksjonen – 23. mai 2024

Redd Oslo Nye Teater


Publisert
23. mai 2024
Sist endret
23. mai 2024

Nyheter Teater

Del artikkel
https://scenekunst.no/artikler/redd-oslo-nye-teater
Facebook

(Ingen innlegg)

Norsk Teaterlederforum. Foto: Lene Grande/Teater Vestland

Norsk Teaterlederforum med felles opprop for å redde Oslo Nye Teater.

Leiarar av teater i Norsk teaterlederforum ser med stor uro på den prekære situasjonen som Oslo Nye Teater no står i. Ein umisteleg del av norsk scenekunstliv er i akutt fare for nedlegging.

Vi uroar oss for den trusselen det utgjer for arbeidsplassar i sektoren vår. Ytterlegare ser vi oss nøydde til å rope varsko for den forringinga vi ser at det vil utgjere for totaliteten i norsk kultur sin rikdom og mangfald.

Mange institusjonar står i dag med merkbare konsekvensar av ein anstrengt ressurssituasjon. For Oslo Nye Teater er denne ressurssituasjonen no så pressa at konsekvensane kan bli nærast uopprettelege.

Oslo Nye Teater sitt mandat er breitt og tapet av deira verksemd vil merkast både lokalt og nasjonalt. Deira aktivitet utgjer eit rikt tilbod til publikum og ei vital samhandling med både samfunn og bransje. Etter ei årrekke med manglande satsing frå Oslo kommune synes det no uråd å redde drifta utan politisk vilje som snur utviklinga og sikrar vidare drift.

Som representantar for norske scenekunstinstitusjonar appellerer vi til at denne politiske viljen vert mobilisert og forhindrar eit dramatisk tap for notid og ettertid.

Signert 69 teaterleiare i Norsk teaterlederforum: Johan Anders Siri, økonomisjef, Beaivvás Sámi Nasunálateáhter Rolf Degerlund, teatersjef, Beaivvás Sámi Nasunálateáhter Tone Iren Myklatun, konstituert administrativ leder BIT-Teatergarasjen Ingrid Ellestad, konstituert kunstnerisk leder, BIT-Teatergarasjen Jørgen Knudsen, teatersjef, Black Box teater Roger Karlsen, administrativ leder, Black Box teater Nora Evensen, teatersjef, Brageteatret Helga Hyldmo Ranes, direktør, Brageteatret Kai Gustafsen, kulturhussjef, Bærum Kulturhus Annabelle Bonnéry, teatersjef, Carte Blanche Tone Tjemsland, direktør, Carte Blanche Samme Raeymaekers, kunstnerisk og daglig leder, Dansens Hus Sunniva Steine, administrativ leder, Dansens Hus Arnhild Pettersen, kunstnerisk og daglig leder, DansiT – Koreografisk senter Solrun Toft Iversen, teatersjef, Den Nationale Scene Ingrid Lorentzen, ballettsjef, Den Norske Opera & Ballett Geir Bergkastet, adm.dir., Den Norske Opera & Ballett Randi Stene, operasjef, Den Norske Opera & Ballett Erik Ulfsby, teatersjef, Det Norske Teatret Hans Antonsen, direktør, Det Norske Teatret Atle Marøen, direktør, Det Vestnorske Teatret Thomas Bye, teatersjef, Det Vestnorske Teatret Christina Friis, administrativ leder, Dramatikkens Hus Line Rosvoll, kunstnerisk leder, Dramatikkens Hus Morten Joachim Henriksen, teatersjef, Haugesund Teater Hanne Eidsvåg Andersen, administrasjonssjef, Haugesund Teater Bodil Kjelstrup, direktør, Hålogaland Teater Egill Pálsson, teatersjef, Hålogaland Teater Harald Furre, adm.dir., Kilden teater og konserthus Valborg Frøysnes, teatersjef, Kilden teater Kjell Moberg, kunstnerisk leder, Kloden teater Ådne Sekkelsten, teatersjef og daglig leder, Kloden teater Frank Jørstad, teatersjef, Kvääniteatteri Inger Birkelund, adm. leder, Kvääniteatteri Marta Færevaag Hjelle, direktør, Nationaltheatret Kristian Seltun, teatersjef, Nationaltheatret Jarl Solberg, daglig leder, Nordic Black Theatre Cliff Moustache, kunstnerisk leder, Nordic Black Theatre Are Nakling, direktør, Nordland Teater Birgitte Strid, teatersjef, Nordland Teater Tine Tyldum, daglig leder, Norsk Scenekunstbruk Knud Bjørne-Larsen, direktør, Riksteatret Arne Nøst, teatersjef, Riksteatret Ellen Math Henrichsen, direktør, Rogaland Teater Glenn-André Kaada, teatersjef, Rogaland Teater Alexander Roberts, teatersjef, Rosendal Teater Ingrid Rognes Solbu, administrativ leder, Rosendal Teater Tone Øvrebø Johannessen, daglig leder, Skuespiller- og danseralliansen Bo Anders Sundstedt, teatersjef, Teater Ibsen Katarina Berg Skomedal, direktør, Teater Ibsen Mathis Junker Gran, direktør, Teater Innlandet Thorleif Linhave Bamle, teatersjef, Teater Innlandet Mari Hjelmtveit, administrativ leder, Teater Manu Janne Langaas, teatersjef, Teater Manu Cecilie Lundsholt, teatersjef, Teater Vestland Aud-Marie Aasen, direktør, Teater Vestland Knut Lidvard Høgset, direktør, Teatret Vårt Kristian Lykkeslet Strømskag, teatersjef, Teatret Vårt Lars Kirksæther, konstituert direktør, Trøndelag Teater Elisabeth Egseth Hansen, teatersjef, Trøndelag Teater Ingrid Aune Flach, administrativ leder, Turnéteatret i Trøndelag Arne Fagerholt, teatersjef, Turnéteatret i Trøndelag Martin Flack, administrativ leder, Unge Viken Teater Kari Ramnefjell, teatersjef, Unge Viken Teater Hege Aga Edelsteen, kunstnerisk ledelse, Vega Scene Katinka Rydin Berge, kunstnerisk ledelse, Vega Scene Thomas David Holtermann Østgaard, teatersjef, Østfold Internasjonale Teater Vilde Broen, administrativ leder, Østfold Internasjonale Teater Kristin Solberg, teatersjef, Åarjelhsaemien Teatere


Kommentar
Teatret det alltid går dårlig med

Dette er ikke første gangen Oslo Nye Teater har økonomiske vanskeligheter. Nå trengs det en politikk som sikrer dem i fremtiden.

av Julie Rongved Amundsen
Debatt
Intet teater at miste

Red Oslo nye, og la hele byens bevægende teater fortsat være levende!

av Kristoffer Spender
Nyheter
Store økonomiske problemer for Oslo Nye Teater

Oslo Nye Teater må kutte ytterligere ti årsverk i 2024-2025. Det melder teatret i en pressemelding.


S C E N E K U N S T
Utgiver

Scenekunst.no A/S Scenekunst.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for profesjonell scenekunst og tilhørende kulturpolitikk. Vi følger Norsk redaktørforenings redaktørplakat.

Scenekunst.no er medlem av Norsk Tidsskriftforening. Scenekunst.no er støttet av Norsk kulturfond. Fra 2016 er tidsskriftet organisert som et almennyttig aksjeselskap med NTO, DTS, NSF og NoDA som eiere og bidragsytere. Fagforbundet Teater og Scene gir også årlig støtte.

Redaksjonen
Annonser

Vil du annonsere på scenekunst.no?

Kunnskapsmedia AS Sture Bjørseth +47 954 36 031 annonser@scenekunst.no