S C E N E K U N S T
Kritikk Debatt Intervju Nyheter Kalender Musikk Dans Teater Opera Kunst Politikk
Redaksjonen – 13. mai 2024

Store økonomiske problemer for Oslo Nye Teater


Publisert
13. mai 2024
Sist endret
13. mai 2024

Nyheter Teater

Del artikkel
https://scenekunst.no/artikler/store-okonomiske-problemer-for-oslo-nye-teater
Facebook

Oslo Nye Teaters teatersjef Runar Hodne og direktør Jan Beckmann. Foto: Oslo Nye Teater.

Oslo Nye Teater må kutte ytterligere ti årsverk i 2024-2025. Det melder teatret i en pressemelding.

Oslo Nye Teater har i lengre tid hatt likviditetsproblemer på grunn av ettervirkninger av pandemien. Det er avgjørende at en finansieringsløsning kommer på plass i tide for å redde teatret, 90 ansatte og oppdragene til 300 årlige frilansere.

- Det mest akutte problemet er at Oslo Nye Teater ikke har tilstrekkelig likviditet til å opprettholde driften over sommeren, sier administrerende direktør Jan Beckmann. - Vi har en god og løpende dialog med vår eier, Oslo kommune, om løsninger. Dette forventes å ta tid, men teatrets framtid er helt avhengig av at dette kommer på plass snarest.

En god støtte

- Teatrets kroniske utfordring er at økningen i lønns- og prisveksten langt har oversteget økningen i driftstilskuddet fra Oslo kommune som eier 100% av aksjene, fortsetter Beckmann. - Oslo Nye Teater har i mange år klart å motvirke dette med økte egeninntekter og sparegrep og klart å oppnå positive årsresultater. I 2023 eskalerte situasjonen, og i kombinasjon med historisk høye pensjonskostnader og lavere billettinntekter enn våre ambisiøse budsjetter, fikk teatret et betydelig underskudd, tapt egenkapital og likviditetsunderskudd. Vi er dessverre ikke alene og de andre teaterinstitusjonene i Oslo er i tilsvarende situasjon. Oslo kommune har under pandemien vært en god støtte med ekstraordinære tilskudd i forbindelse med bortfall av billettinntekter, avslutter han.

Styret og ledelsen ved teatret har i samarbeid med Oslo kommune, avlevert en tiltaksplan med betydelige besparelser, deriblant nedbemanninger. Tiltaksplanen inneholder også drifts-scenarier fram til 2030, som viser hvordan tiltakene vil gjøre oss i stand til å gjenoppbygge egenkapitalen og nedbetale en finansieringspakke.

Må kutte ytterligere 10 årsverk

- Oslo Nye Teater har de siste 20 årene hatt en løpende nedbemanning fra 130 årsverk i 2003 til 100 i 2023, sier Beckmann. - I løpet av 2024-25 må vi kutte ytterligere 10 årsverk. Vi så utfordringen allerede første halvår 2023, og igangsatte da en driftsendring for å effektivisere produksjoner og iverksette besparelser. Vi ser allerede en effekt av dette i regnskapet per 1. kvartal 2024, der samlede kostnader er 2,7 mill. lavere enn samme tid i fjor.


S C E N E K U N S T
Utgiver

Scenekunst.no A/S Scenekunst.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for profesjonell scenekunst og tilhørende kulturpolitikk. Vi følger Norsk redaktørforenings redaktørplakat.

Scenekunst.no er medlem av Norsk Tidsskriftforening. Scenekunst.no er støttet av Norsk kulturfond. Fra 2016 er tidsskriftet organisert som et almennyttig aksjeselskap med NTO, DTS, NSF og NoDA som eiere og bidragsytere. Fagforbundet Teater og Scene gir også årlig støtte.

Redaksjonen
Annonser

Vil du annonsere på scenekunst.no?

Kunnskapsmedia AS Sture Bjørseth +47 954 36 031 annonser@scenekunst.no