S C E N E K U N S T
Kritikk Debatt Intervju Nyheter Kalender Musikk Dans Teater Opera Kunst Politikk
Sidsel Pape – 13. juni 2016

UNG i ballettens rekker

Nasjonalballetten UNG


Publisert
13. juni 2016
Sist endret
26. mai 2023
Tekst av
Sidsel Pape
Kommentar Dans

Del artikkelen
https://scenekunst.no/sak/ung-i-ballettens-rekker/
Facebook

Nasjonalballetten UNG har fått tre år på seg til å rettferdiggjøre sin eksistens og vise sitt bidrag til norsk kulturliv. Til debuten innfrir de først og fremst kravene som den klassiske ballettverdenen stiller.

Da Kulturdepartementet lanserte talentutviklingsprogrammet Talent Norge AS, tok Nasjonalballetten initiativ til det som er blitt Nasjonalballetten UNG. Kompaniet ble lansert i juni 2015. Det bedre kjente Nasjonalballetten har med dette blitt et mønsterbruk for den sittende regjeringens kulturpolitikk. Spleiselaget mellom offentlig og private sponsorer utgjør den yndete brøken som bevilgende myndigheter forventer.

Nasjonalballetten UNG er sponset av Talent Norge AS med til sammen 4,5 millioner kroner over tre år. Sparebankstiftelsen DNB gir tre millioner kroner over to år og skipsreder Tom Wilhelmsens stiftelse gir totalt 1,5 millioner kroner til ungdomskompaniet over tre år. I tillegg gir Statkraft 900 000 kroner til en turné som skal besøke utvalgte større byer. Mellom 20.-26. mai har Larvik, Haugesund og Stavanger kunnet se kompaniets første forestilling ved hjelp fra Norsk Tipping.

Kyliánsk repertoar Nasjonalballetten er kjent for en sjangervariasjon som spenner fra klassisk arv til spesiallagde koreografier. Selv med et bredt spekter av ballettstiler går likevel flere av de samme koreografene igjen fra sesong til sesong. Blant andre gjelder det Jiří Kylián som UNG-kompaniet også har innstudert til sin debut på Operaens lille scene lørdag 7. mai. Å lære Kylián-repertoar er nemlig en del av spesialiseringen som danserne i Nasjonalballetten UNG får.

Nostalgiske Evening Song fra 1987 til kormusikk av Dvořák danses av to besetninger. Denne folkedansinspirerte balletten avslutter aftenen som for øvrig består av tre andre nykoreograferte stykker. Danserne tar imot jublende tilrop og applauderes behørig, både sammen og hver for seg. Det virker som publikum først og fremst feirer utøvelsen. Koreografiene er valgt og laget for å få fram dansernes kvaliteter og allsidighet.

Evening songs. Nasjonaballetten UNG 2016. Foto: Erik Berg

Svenske fra KhiO Svenske Klara Mårtensson utpeker seg med sin hyperfleksibilitet og isolasjonspresisjon. Den allerede prisbelønte danseren begynte som aspirant ved Nasjonalballetten i august 2012 og ble medlem av UNG-kompaniet høsten 2015. Som tidligere praktikant har hun allerede danset for flere norske og internasjonale koreografer. Hun er utdannet ved Svenska Ballettskolan i hjembyen Göteborg og senere ved Balletthøgskolen, Kunsthøgskolen i Oslo– en skole som stadig flere svensker velger, i følge tidligere ballettlærer på KhiO, Toini Kristensen. Fire av fem kvinnelige dansere i Nasjonalballetten UNG er rekruttert fra KhiO, en utdanningsinstitusjon som kompaniet i presentasjonstekstene forsikrer at det vil forsterke samarbeidet med. KhiO har de senere årene eksportert mange gode dansere til utenlandske ballettkompanier. Med UNG kan det hende at flere forblir i Norge.

Regional inspirasjon? I Norge finnes 10-12 svært forskjellige regionale kompetansesentre for dans. De fleste er tilrettelagt for å støtte frilans dansekunstnere som arbeider med andre dansestiler enn den klassiske, slik at de kan leve av sin dans i regionene. UNG ønsker å være inspirator for sentrene, uten at de spesifiserer hvordan. Private danseskoler som befinner seg på UNGs turnéruter, skal tilbys gratis kurs, antakelig undervist av Nasjonalballetten UNGs medlemmer. Det vil nok de yngste danseelevene bli glade for, men dersom kompaniet også vil undervise ved kompetansesentrene, kan det bli i konkurranse med regionens egne dansepedagoger.

Et spørsmål som melder seg etter kompaniets debut, er hvorfor det ikke har tradisjonell klassisk ballett på premiererepertoaret. Kanskje er det fordi mange av disse danserne allerede har deltatt i klassiske oppsettinger ved Nasjonalballetten, blant andre Manot, Giselle, Anna Karenina og Nøtteknekkeren. Slik har de allerede vist at de behersker den klassiske arven og å ta del i ballettkorpsets voksne rekker.

Debuten til Nasjonalballetten UNG er i alle fall satt sammen av ferske koreografier som er laget sammen med og til danserne, og som skal bidra til å utvikle deres kunstneriske integritet og teknikk. Amerikanske Garrett Smith som ble ansatt i Nasjonalballetten i 2012, har koreografert en ballett kalt Departures som estetisk sett kan minne mye om Jiří Kyliáns koreografier. Dette er det eneste av kveldens verk der damene danser på tå.

Boyadjievs bidrag Koreograf Hege Haagenrud er best kjent for sine arbeider rettet mot barn og unge, og hun har turnert mye i Den Kulturelle Skolesekken. Hun arbeider ofte i grenselandet mellom dans og teater og bruker gjerne tekst og video i forestillingene sine, noe hun derimot ikke gjør denne gangen. I We Are Special har Haagenrud samarbeidet med ovennevnte Klara Mårtensson som nettopp er spesielt interessant å se danse. Begge kunstnerne skal arbeide mer for Nasjonalballetten til høsten.

We are special. Nasjonalballetten UNG 2016. Foto: Erik Berg

Kaloyan Boyadjiev, som dessuten er leder for UNG, har koreografert Picture Perfect, en ballett som tematiserer vår perfeksjonistiske tid. De unge mennenes muskuløse overkropper taler på en måte bokstavelig om idealene som problematiseres. Stykket er uansett premierens koreografisk sterkeste bidrag, blant annet med et komplekst pararbeid som utfordrer den ballettstereotypiske duetten.

Det er kanskje ikke tilfeldig at fire av danserne som har fått kontrakt i Nasjonalballetten fra høsten, danser i Boyadjievs stykke. Rekrutteringen åpner for fire ledige plasser i UNG fra høsten. 70 personer er i år invitert til audition på bakgrunn av innsendt video vurdert av Boyadijev, kunstnerisk leder Ingrid Lorentzen og nestleder Richard Suttie. De seks resterende danserne i kompaniet får fortsette i et år til.

UNG for hvem? At UNG er et talentprogram som tilbyr kontrakt til nyutdannete ballettdansere som ellers ikke ville fått jobb, er et godt tiltak. Overgangen fra studenttilværelse til å danse profesjonelt i et kompani er stor, og danserne tjener utvilsomt på UNG som mellomstasjon. Dette første året kommer Nasjonalballetten UNG tilsynelatende hvite, vestlige dansere oppdratt i klassisk ballettradisjon, til gode. Det er å håpe at rekrutteringen etter hvert kan bli bredere. UNG-programmet fornyer også aspirantordningen og ballettkorpset til beste for Nasjonalballetten. Og gitt at inspiratorrollen UNG har gitt seg selv, fungerer, kan ballettverdenen for øvrig også trekke veksler på et statlig norsk talentprogram, i hvert fall i noen år.

Foreløpig er det for tidlig å få øye på kompaniets forsøk på forankring av sin virksomhet utenfor operahuset i Bjørvika, eller på hvordan UNG skal inspirere Olympiatoppen, danseskoler og dansekunstnere over hele landet. Prosjektet viser imidlertid fram et politisk korrekt og motivert samfunnsengasjement.


S C E N E K U N S T
Utgiver

Scenekunst.no A/S Scenekunst.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for profesjonell scenekunst og tilhørende kulturpolitikk. Vi følger Norsk redaktørforenings redaktørplakat.

Scenekunst.no er medlem av Norsk Tidsskriftforening. Scenekunst.no er støttet av Norsk kulturfond. Fra 2016 er tidsskriftet organisert som et almennyttig aksjeselskap med NTO, DTS, NSF og NoDA som eiere og bidragsytere. Fagforbundet Teater og Scene gir også årlig støtte.

Redaksjonen
Annonser

Vil du annonsere på scenekunst.no?

Kunnskapsmedia AS Sture Bjørseth +47 954 36 031 annonser@scenekunst.no