S C E N E K U N S T
Kritikk Debatt Intervju Nyheter Kalender Musikk Dans Teater Opera Kunst Politikk
Julie Rongved Amundsen – 18. januar 2018

Ny kulturminister, gammel regjering: Å hoppe etter Eddie the Eagle

Foto: Håkon Jacobsen, bilde hentet fra Regjeringen.no. Sylvi Listhaug følger med på Venstre.


Publisert
18. januar 2018
Sist endret
26. mai 2023
Tekst av
Julie Rongved Amundsen, Ansvarlig redaktør
Kommentar Politikk

Del artikkelen
https://scenekunst.no/sak/ny-kulturminister-gammel-regjering-a-hoppe-etter-eddie-the-eagle/
Facebook

Det er nesten som man kan høre lettelsen kombinert med forsiktige, men anspente håp rundt i hele kultur-Norge etter at Trine Skei Grande overtok kulturministerposten etter Linda Hofstad Helleland. Har vi imidlertid noen grunn til å forvente endringer i politikken?

Tidligere kulturminister Linda Hofstad Helleland viste gang på gang kunnskapsløshet på kulturfeltet. Det var egentlig ikke så farlig, kulturfeltet er stort og én politiker uten formell kulturbakgrunn kan ikke vite om alt som rører seg. Det verste med Helleland var ikke hva hun ikke visste, men at det heller ikke virket som om hun ville lære eller forstå. Hun ville heller drive med idrettspolitikk og jobbe for å fremme kultur som ideologi og kultur som næring. Dette betydde en kulturminister som opererte med et svært snevert kulturbegrep og det førte til at hun undergravet kulturfolks kunnskap og levebrød, og da hun ville ta fra kunstnerne oppnevningsretten til stipendkomiteene hadde hun mistet absolutt all tillit.

Derfor er det kanskje ikke så rart at det nå bobler litt i forventningene rundt omkring i feltet. Vi har kanskje fått det underligste regjeringsprosjektet i norsk historie, men Trine Skei Grande virker hardtarbeidende og etterrettelig. Vil hennes inntreden i departementet føre til faktiske endringer på feltet? Eller er kulturministerposten, som det har vært antydet, en lite viktig symbolstilling?

For de som lever av kultur og av de pengene som til enhver tid bevilges til kulturformål er ikke kulturministerposten bare en symbolstilling. Det er vel allikevel begrenset hva vi kan forvente av en statsråd. Linda Hofstad Helleland gjorde seg selv svært upopulær, men det var begrenset hva hun faktisk klarte å ødelegge. Dessuten er næringskonseptet, det at kultur skal ses på som næring og at de største kultursuksessene er de som blir eksportert til utlandet og klarer å tjene penger selv heller ikke fremmed Venstre-politikk, og det er derfor lite sannsynlig at det kommer store endringer i synet her.

Samtidig virker det som om Venstre forstår at mange kunstnere er gründere uten at det betyr at de skal finne opp hjulet og bli steinrike. Det virker som om Venstre forstår at kunst har egenverdi og at det er kunsten det jobbes for. Linda Hofstad Helleland forstod ikke kunstens egenverdi, og hun forstod ikke hva kunstnerisk kvalitet er. Hun var heller ikke en forkjemper for ytringsfrihet eller meningsbrytning. Med ny kulturminister kan man håpe på at kulturuttrykket og kunsten blir anerkjent som ytring, horisontåpner og kommentator. Vi kan håpe at det løftes en hånd for å skape mer stabile arbeidsforhold i det ustabile, og vi kan håpe på respekt, forståelse, nysgjerrighet og læringsiver.

Å bli kulturminister etter Helleland er ikke som å hoppe etter Wirkola. Det er mer som å hoppe etter Eddie the Eagle, den britiske skihopperen som ikke egentlig kunne hoppe på ski. Det er lov å håpe at Trine Skei Grande får til å lande rundt K-punktet.


S C E N E K U N S T
Utgiver

Scenekunst.no A/S Scenekunst.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for profesjonell scenekunst og tilhørende kulturpolitikk. Vi følger Norsk redaktørforenings redaktørplakat.

Scenekunst.no er medlem av Norsk Tidsskriftforening. Scenekunst.no er støttet av Norsk kulturfond. Fra 2016 er tidsskriftet organisert som et almennyttig aksjeselskap med NTO, DTS, NSF og NoDA som eiere og bidragsytere. Fagforbundet Teater og Scene gir også årlig støtte.

Redaksjonen
Annonser

Vil du annonsere på scenekunst.no?

Kunnskapsmedia AS Sture Bjørseth +47 954 36 031 annonser@scenekunst.no