S C E N E K U N S T
Kritikk Debatt Intervju Nyheter Kalender Musikk Dans Teater Opera Kunst Politikk
Hilde Halvorsrød – 20. oktober 2023

Uenighet om forvaltning av støttemidler


Publisert
20. oktober 2023
Sist endret
20. oktober 2023
Tekst av

Nyheter Teater Dans Musikk

Del artikkel
https://scenekunst.no/artikler/uenighet-om-forvaltning-av-stottemidler
Facebook

(Ingen innlegg)

Fra forestillingen Eksotisk dans på Trøndelag Teater mars 2023, av Kristinsdottir/Willyson, et kompani med kunstnerskapsfinansiering. Regi og kostyme: Hildur Kristinsdottir. Scenografi: Eilif Fjeld. Lysdesign: Eirik Brenne Torsethaugen. Foto: Eilif Fjeld.

Over 230 scenekunstnere og produsenter tar til orde for at støtteordningen for etablerte scenekunstnere skal forvaltes av Kulturrådet.

Det har i mange år vært arbeidet for å øke midlene til den frie scenekunsten i Norge. I 2018 ble den daværende ordningen for basisfinansiering hos Kulturrådet omregulert til kunstnerskapsfinansiering. Det resulterte i at flere kompanier som tidligere hadde mottatt basisfinansiering stod uten langsiktige tilskudd.

Siden den gang har flere organisasjoner i scenekunstfeltet jobbet for at det skal opprettes en ny ordning for etablerte scenekunstnere. En del har tatt til orde for at denne ordningen skal forvaltes direkte over statsbudsjettet, og det har vært flere debatter om saken, også her på Scenekunst.no (relaterte saker ligger nederst på siden). Årets forslag til statsbudsjett inkluderer midler til en slik ordning, og det er foreslått at midlene overføres til Kulturfondet og forvaltes av Kulturrådet.

Ønsker forvaltning i Kulturdepartementet

Danse- og teatersentrum (DTS) har tatt tydelig til orde for at ordningen bør forvaltes av Kulturdepartementet (KUD), og ikke av Kulturrådet. DTS begrunner dette slik på sine nettsider den 11. oktober:

«Hovedgrunnen er at det frie scenekunstfeltet trenger flere finansieringsmuligheter med bredere målsetting. I dag blir nesten all støtte fra myndighetene til det frie scenekunstfeltet fordelt gjennom Norsk kulturfond, som forvaltes av Kulturrådet. Dette hindrer myndighetene fra å utvikle en nasjonal scenekunstpolitikk som også inkluderer det frie feltet.»

I en kronikk i Samtiden 19. oktober viser direktør i DTS, Hege Knarvik Sande, til et innspill om ordningen som Norske Dansekunstnere, Creo, Danseinformasjonen, Skuespillerforbundet og DTS sendte inn til Kultur- og likestillingsdepartementet i 2020: «Hvis det var noe som et samlet fagfelt var enig om, så var det hvor støtteordningen skulle plasseres – på selve statsbudsjettet.»

Støtte til Regjeringens forslag

Samme dato som kronikken kom, ble et innspill fra 234 norske scenekunstnere og produsenter oversendt Familie- og kulturkomitéen på Stortinget. Innspillet støtter Regjeringens forslag om å legge den nye støtteordningen for etablerte scenekunstnere til Kulturfondet. Avsenderne hevder også at DTS sin fremstilling av at det er bred enighet i feltet om deres forvaltningsløsning, ikke stemmer. Eirik Willyson, talsperson for gruppen som står bak brevet, begrunner initiativet slik i en e-post til Scenekunst.no:

«Vi som har tatt initiativ til dette innspillet, er glade for friske midler til det prosjektbaserte scenekunstfeltet. Samtidig er vi, og mange med oss, uenige med DTS i hvordan disse midlene skal forvaltes og hvordan en ny støtteordning for etablerte kompanier skal innrettes. Vi mener ordningen må forvaltes av Kulturrådet, med fagfellevurdering, som Regjeringen foreslår. Vi er mange som er overrasket over DTS’ retorikk og framgangsmåte i saken. Det kan virke som DTS representerer hele det frie scenekunstfeltet, noe som ikke er tilfelle, og derfor synes vi det var nødvendig med dette innspillet.»

I dag har Norsk teater- og orkesterforening (NTO) lagt ut en støtteerklæring til innspillet på sine nettsider, der de både tar til orde for Regjeringens løsning og samtidig hevder at DTS «[ikke] representerer scenekunsten» og at deres stemme er «ganske marginal».

DTS svarer

DTS-direktør Knarvik Sande gir følgende kommentar via e-post:

«Vi Danse- og teatersentrum er kjempefornøyde med at vi har fått på plass 26 millioner til det frie scenekunstfeltet, og vi er sikre på at vi skal kunne lande denne budsjettprosessen på en god måte uavhengig utfall. Det er også flott at det frie scenekunstfeltet engasjerer seg, men å prøve å svekke Danse- og teatersentrum sin legitimitet, heller enn å diskutere sak, er metoder som vi ikke aksepterer. Det er feil å hevde at Danse- og teatersentrum er de eneste som mener at ordningen bør være utenfor Fondet. En samlet bransje har delt denne oppfatningen, unntatt NTO. Dersom dette har endret seg, vil det komme frem i høringsprosessen. For oss har holdningen ikke endret seg, og vi har aldri snakket på vegne av andre enn oss selv. Om fagorganisasjonene som stod bak innspillet til KUD i 2020 har endret holdning, må de fremme sitt synspunkt. Dette handler ikke om mistillit til fagfellevurdering eller habilitet, som oppropet påstår. Det handler om hva vi mener er klokt for det frie scenekunstfeltet og vårt ønske om en ordning med bredere målsetninger enn det Kulturrådet kan tilby. Vi ønsker en ordning basert på andre kriterier enn kunstnerisk skjønn, da vi mener dette er den eneste måten å bevare mangfoldet i scenekunstfeltet på. Det handler også om at vi mener bransjen svekkes når all finansiering plasseres i norsk kulturfond, der scenekunstpolitikken utvikles av kun noen få og ikke av bransjen som helhet. Vi forventer at Stortinget legger til rette for prosesser som er demokratiske. Det er ikke demokratisk at utvalgte representanter i Rådet skal utforme en ordning uten at bransjen blir hørt. Vi kommer til å be Stortinget om å flytte posten, men det viktigste for oss er at ordningen blir forskriftsfestet, basert på to års dialog med bransjen.»


Kommentar
Kulturbudsjett i dyrtid

Det er en lettelse at den nye ordningen for etablerte scenekunstnere skal forvaltes av Kulturfondet, men de friske midlene løser ikke alle scenekunstfeltets problemer.

av Julie Rongved Amundsen
Debatt
Ja takk, alt sammen - og nye friske midler hvert eneste år - eller?

Nå må vi tørre å ta debatten om hvordan vi skal prioritere mellom gode formål, så lenge det er langt fram til det legges så mange penger på bordet at vi kan enes om at det er nok.

av Knut Alfsen
Nyheter
Tilskotsordning for etablerte scenekunstgrupper

Regjeringa foreslår å sette av 26 millionar kroner i Norsk kulturfond til den nye ordninga.


S C E N E K U N S T
Utgiver

Scenekunst.no A/S Scenekunst.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for profesjonell scenekunst og tilhørende kulturpolitikk. Vi følger Norsk redaktørforenings redaktørplakat.

Scenekunst.no er medlem av Norsk Tidsskriftforening. Scenekunst.no er støttet av Norsk kulturfond. Fra 2016 er tidsskriftet organisert som et almennyttig aksjeselskap med NTO, DTS, NSF og NoDA som eiere og bidragsytere. Fagforbundet Teater og Scene gir også årlig støtte.

Redaksjonen
Annonser

Vil du annonsere på scenekunst.no?

Kunnskapsmedia AS Sture Bjørseth +47 954 36 031 annonser@scenekunst.no