S C E N E K U N S T
Kritikk Debatt Intervju Nyheter Kalender Musikk Dans Teater Opera Kunst Politikk
Redaksjonen – 6. oktober 2023

Tilskotsordning for etablerte scenekunstgrupper


Publisert
6. oktober 2023
Sist endret
6. oktober 2023

Nyheter Politikk

Del artikkel
https://scenekunst.no/artikler/tilskotsordning-for-etablerte-scenekunstgrupper
Facebook

(Ingen innlegg)

Kulturdepartementet. Foto: Ilja C. Hendel

Regjeringa foreslår å sette av 26 millionar kroner i Norsk kulturfond til den nye ordninga.

Når statsbudsjettet blir lagt fram i dag er det med eit forslag om å opprette ei ny ordning i Norsk kulturfond for etablerte scenekunstgruppe. Det melder Kulturdepartementet i ei pressemelding.

– Den nye ordninga er viktig for publikum som blir sikra eit godt og mangfaldig scenekunsttilbod, og ikkje minst for fleire scenekunstgrupper som kan sikrast vidare drift. Eg er glad for at vi har funne midlar slik at ordninga endeleg kan settast i verk, seier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.

–Tilskotsordninga skal vareta scenekunstgrupper som kan visa til langvarig aktivitet og drift, og med det bidra til at vi framleis har eit mangfaldig og rikt scenekunstfelt, seier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.

Kulturrådet vil forvalta ordninga for å sikra armlengds avstand. Rådet fattar vedtak om tilskot frå Norsk kulturfond på grunnlag av kunst- og kulturfagleg skjønn innanfor overordna føringar frå Stortinget og departementet.


Kommentar
En strategi å følge med på

Scenekunststrategien er mer håndfast enn man kunne vente, og det er flere gode satsninger, men mange spørsmål er ikke besvart.

av Julie Rongved Amundsen
Nyheter
- Må alle være politiske aktører?

Hva skal de etablerte kompaniene gjøre når de mister kunstnerskapsstøtten? Nå ser det kritisk ut både for De Utvalgte og Verk produksjoner.

av Julie Rongved Amundsen
Debatt
Det er kritikkverdig

Direktør i Danse- og teatersentrum, Hege Knarvik Sande, etterlyser Kulturdepartementets lovede driftsstøtteordning i lys av de siste avslagene på og tildelingene av kunstnerskapsstøtte.

av Hege Knarvik Sande
Debatt
Stein i glasshus

Hanne Dieserud i Grusomhetens teater stiller spørsmål ved hvordan begrepet ‘etablerte kompanier’ forstås.

av Hanne Dieserud

S C E N E K U N S T
Utgiver

Scenekunst.no A/S Scenekunst.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for profesjonell scenekunst og tilhørende kulturpolitikk. Vi følger Norsk redaktørforenings redaktørplakat.

Scenekunst.no er medlem av Norsk Tidsskriftforening. Scenekunst.no er støttet av Norsk kulturfond. Fra 2016 er tidsskriftet organisert som et almennyttig aksjeselskap med NTO, DTS, NSF og NoDA som eiere og bidragsytere. Fagforbundet Teater og Scene gir også årlig støtte.

Redaksjonen
Annonser

Vil du annonsere på scenekunst.no?

Kunnskapsmedia AS Sture Bjørseth +47 954 36 031 annonser@scenekunst.no