S C E N E K U N S T
Kritikk Debatt Intervju Nyheter Kalender Musikk Dans Teater Opera Kunst Politikk
Ragnhild Gjefsen, Anna B. Watson, Linnea Reitan Jensen, Tina Horrisland Engedal, Ane Berentsen, Anna Borcherding, Ingrid Saltvik Faanes, Line Malvik, Marte Boge Vigeland, Karoline Skuseth, Rania Broud, Millan Persdotter Persson, Gulli Kristina Sekse, Marion Mulelid – 29. november 2017

Teatervitenskap ved UiB truet


Publisert
29. november 2017
Sist endret
26. mai 2023
Tekst av

Debatt Politikk Teater

Det humanistiske fakultet (HF) ved Universitetet i Bergen fremmer 5.desember 2017 sin nye bemanningsplan, hvor de blant annet har et forslag om å kutte 1 av 3 stillinger på teatervitenskap.

I 2014 ble teatervitenskap besluttet nedlagt ved Universitetet i Oslo. I dette innlegget av Sigrid Skutvik fra 2015 kan man lese mer om den prosessen.


Del artikkel
https://scenekunst.no/artikler/teatervitenskap-ved-uib-truet
Facebook

Det humanistiske fakultet (HF) ved Universitetet i Bergen fremmer i sin nye bemanningsplan, som legges frem 5.desember, forslag om å kutte 1 av 3 stillinger på teatervitenskap. Dersom forslaget i bemanningsplanen blir vedtatt, er veien farlig kort før teatervitenskap i praksis er utryddet i Norge, skriver artikkelforfatterne av dette debattinnlegget.

Grunnen til at teatervitenskap står i en særposisjon blant utsatte småfag er enkel: faget finnes ingen andre steder i landet. Selv om ordet nedleggelse ikke blir brukt, er konsekvensen av å miste en stilling entydig. Faget blir ikke lenger levedyktig, og muligheten for utdanning på masternivå blir borte. Dersom forslaget i bemanningsplanen blir vedtatt, er veien farlig kort før teatervitenskap i praksis er utryddet i Norge.

UiB er et breddeuniversitet, og for å kunne fortsette å være det, må småfagene prioriteres. Men nå blir fagspekteret ved UiB truet. Det er visst meningen at ethvert universitet skal følge populistiske vinder og slanke sitt fagtilbud etter etterspørsel, som om høyere utdanning skulle være et kjøpesenter, og ikke et sted for forskning og utvikling av dannelse og kritisk tenkning om kultur og samfunn.

Det er ikke bare universitetet som mister noe dersom teatervitenskap forsvinner. Faget er en viktig kunnskapsleverandør og dialogpartner for det utøvende feltet, praktiske teaterutdanninger, dramapedagogikk og drama i videregående opplæring. Våre studenter går videre til jobber i alle deler av kulturlivet, alt fra produsenter til teatersjefer. Kulturbergen har nytt godt av fagmiljøet og vil bli merkbart fattigere uten oss.

Vi er vant til å måtte begrunne vårt fagområdes eksistens. Vi er ikke like vant til å måtte forsvare oss på samme måte internt på universitetet. Det er skuffende å måtte argumentere for viktigheten av teatervitenskap i forkant av et fakultetsstyremøte.

Gjennom et utelukkende økonomisk motivert vedtak, kan HF nå bortprioritere et fagområde på vegne av en hel nasjon. Med dette går de også bort fra det nasjonale ansvaret UiB tok på seg i 2012, som da var et direkte argument for avviklingen av teatervitenskap i Oslo.

Konsekvensen av forslaget om å fjerne en av de tre stillingene på teatervitenskap er at en 50 år lang tradisjon på sikt legges ned, og bredden på UiB blir langt mindre. Det er en skyhøy pris å betale for å spare inn én stillingshjemmel.

Debattinnlegget ble opprinnelig publisert på På høyden 28.november 2017, og er gjengitt her med artikkelforfatternes tillatelse.


S C E N E K U N S T
Utgiver

Scenekunst.no A/S Scenekunst.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for profesjonell scenekunst og tilhørende kulturpolitikk. Vi følger Norsk redaktørforenings redaktørplakat.

Scenekunst.no er medlem av Norsk Tidsskriftforening. Scenekunst.no er støttet av Norsk kulturfond. Fra 2016 er tidsskriftet organisert som et almennyttig aksjeselskap med NTO, DTS, NSF og NoDA som eiere og bidragsytere. Fagforbundet Teater og Scene gir også årlig støtte.

Redaksjonen
Annonser

Vil du annonsere på scenekunst.no?

Kunnskapsmedia AS Sture Bjørseth +47 954 36 031 annonser@scenekunst.no