S C E N E K U N S T
Kritikk Debatt Intervju Nyheter Kalender Musikk Dans Teater Opera Kunst Politikk
Julie Rongved Amundsen – 4. mai 2022

Vi skal skape engasjement

Foto: Haugesund Teater


Publisert
4. mai 2022
Sist endret
26. mai 2023
Tekst av

Intervju Teater

Del artikkel
https://scenekunst.no/sak/vi-skal-skape-engasjement/
Facebook

Thomas Bye er i en lærefase og skal lære Bergen å kjenne, men han er helt sikker på at han skal være med å skape engasjement

Skuespilleren Thomas Bye er ansatt som nye teatersjef på Det Vestnorske Teatret etter Solrun Toft Iversen som går av etter å ha vært teatersjef i seks år sommeren 2023. Under hennes ledelse har teatret, som flyttet fra Stend til Logen i Bergen sentrum i 2016, skiftet navn fra Hordaland Teater til Det Vestnorske Teateret i forbindelse med fylkessammenslåingen. Med nytt navn og nytt hus, er det blitt et teater å regne med på Vestlandet. Bye, som i dag er skuespiller på Haugesund Teater, var i seks år teatersjef på Teater Ibsen i Skien, og i dette intervjuet svarer han på spørsmål om hva som blir nytt i den nye jobben.

Hvorfor har du lyst til å være teatersjef for Det Vestnorske Teateret?

Etter at jeg gikk av som teatersjef ved Teater Ibsen har jeg savnet mange av de mulighetene som en teatersjef-stilling bringer med seg. Jeg tenker da særlig på den kunstneriske delen av jobben; det å sette sammen vitale kunstneriske team, og få disse til å yte sitt aller beste – i samarbeid med teaterets faste stab.

Det Vestnorske Teateret har hatt en helt enorm vekst under Solrun Toft Iversen. Jeg opplever det som et teater der svært mye er på plass, men hvor det også står store nye muligheter klare for påtroppende teatersjef. Teateret har blant annet fått en Scene 2. Selv om det ennå ikke følger økt bevilgning med denne scenen, så gir den en helt annen fleksibilitet enn det Solrun har fått lov til å jobbe under så langt. Det motiverer meg å få mulighet til å bygge videre på den jobben som teateret har gjort (særlig) de siste årene.

I tillegg vil jeg trekke frem teaterets gode rykte i teatermiljøet; svært mange kunstnere uttrykker stor kjærlighet og begeistring knyttet til det å jobbe ved Det Vestnorske Teateret. Det forteller meg at de ansatte gir de beste rammer for å skape gode teaterforestillinger.

Du er skuespiller og har tidligere vært teatersjef for Teater Ibsen i Skien. Hva blir nytt for deg i denne jobben?

Det Vestnorske Teateret har mange likheter med Teater Ibsen, både i størrelse og når det gjelder muligheter og utfordringer. Men det som er nytt er byen teateret ligger i – og hvilken posisjon teater har i denne byen. Jeg har store forhåpninger om å møte kulturbyen Bergen; og at de prosjektene jeg programmerer i større grad skal bli diskutert enn det jeg er vant med fra Skien.

Hva mener du er Det Vestnorske Teaterets viktigste oppgave?

Det Vestnorske Teateret skal først og fremst lage kunst, for et bredt og sammensatt publikum. Teateret har også et språkmandat, og spiller utelukkende på nynorsk. Vi er et teater for hele Vestlandet. I tillegg til dette har vi de siste årene opparbeidet en særlig tilknytning til vestlandske forfattere og dramatikere, som jeg ser på som en viktig oppgave å ivareta og videreutvikle.

Hvordan vil publikum merke at du er teatersjef?

Jeg håper jeg vil klare å være en tydelig og ambisiøs teatersjef, som programmerer overraskende. Ja, jeg vil programmere både underholdene, folkelige og lokalt forankrede prosjekter – men jeg kompromisser ikke på den kunstneriske kvaliteten.

Jeg har en ambisjon om at det blant teatergjengerne skal knyttes forventning og spenning til hvilke prosjekter som programmeres.

Jeg ønsker dessuten å delta i pågående debatter, og gjerne bidra til å skape diskusjoner om teater spesielt og kunst generelt.

Har du et manifest for Det Vestnorske Teateret og teater i Bergen?

Jeg er nå i en lærefase, der jeg sakte men sikkert skal lære teateret, byen og regionen å kjenne. Et manifest er derfor vanskelig å formulere på nåværende tidspunkt.

Men det jeg vet er at det en dag et eller annet sted i dette manifestet kommer til å stå noe om at Det Vestnorske Teateret skal lage forestillinger som man ikke kan forholde seg likegyldig til.

Vi skal skape engasjement!


S C E N E K U N S T
Utgiver

Scenekunst.no A/S Scenekunst.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for profesjonell scenekunst og tilhørende kulturpolitikk. Vi følger Norsk redaktørforenings redaktørplakat.

Scenekunst.no er medlem av Norsk Tidsskriftforening. Scenekunst.no er støttet av Norsk kulturfond. Fra 2016 er tidsskriftet organisert som et almennyttig aksjeselskap med NTO, DTS, NSF og NoDA som eiere og bidragsytere. Fagforbundet Teater og Scene gir også årlig støtte.

Redaksjonen
Annonser

Vil du annonsere på scenekunst.no?

Kunnskapsmedia AS Sture Bjørseth +47 954 36 031 annonser@scenekunst.no