S C E N E K U N S T
Kritikk Debatt Intervju Nyheter Kalender Musikk Dans Teater Opera Kunst Politikk
Hild Borchgrevink, redaktør – 24. september 2013

Ubrukte millioner til innovasjon


Publisert
24. september 2013
Sist endret
26. mai 2023
Tekst av
Hild Borchgrevink, redaktør
Nyheter

Del artikkelen
https://scenekunst.no/sak/ubrukte-millioner-til-innovasjon/
Facebook

Oslo Rådhus: Foto: Alexander Ottesen

I morgen blir byrådets forslag til ny støtteordning for innovasjon i behandlet i Oslo bystyre. Ordningen med en ramme på 5,5 millioner kroner er ennå ikke utlyst. Midlene kommer blant annet fra kutt i driftsstøtten til Oslo Nye Teater, Proda og Dramatikkens hus i 2013.

I Oslo kommunes budsjett for 2013 ble det satt av rundt 6 millioner kroner til en ny støtteordning for innovasjon innen kunst og kultur. Posten ble til etter en omdisponering av kommunens budsjett der kommunen i første omgang foreslo å kutte i driftsstøtten til blant andre Oslo Nye Teater, Black Box Teater, Dramatikkens hus og dansetiltak som Proda.

Black Box Teater endte til slutt på samme nivå som i 2012, mens de andre ovennevnte institusjonene mistet midler.

Støtteordningen for innovasjon er ennå ikke utlyst. Rammen er 5,5 millioner kroner, men etter ni måneder er posten altså ennå ikke brukt til noe. Etter kommunens egne regler kan søknadsfristen til slike tiltak ikke være senere enn 1. desember.

Det er utarbeidet et forslag til forskrift for støtteordningen. Dette forslaget ble fremmet 5. september og blir behandlet i bystyret i morgen, 25. september 2013 (se saksdokumenter i faktaboks).

– Målet med ordningen er å skape mer dynamikk på kulturfeltet, og å fange opp tiltak som ikke dekkes av de eksisterende ordningene, sier Hallstein Bjercke (V), byråd for kultur og næring i en pressemelding fra kommunen.

Den nye ordningen skal legge vekt på utvikling og kunne støtte forprosjekter eller konseptutvikling.

Om kriteriene for å få støtte sier byrådets forslag til forskrift dette:

§ 6 Søknadsbehandling og kriterier Tilskudd innvilges ut fra en samlet skjønnsmessig vurdering basert på tilskuddordningens formål og kriterier. I vurderingen vektlegges om søknaden oppfyller ett eller flere av følgende kriterier:

a) om tiltaket omhandler utforsking, utprøving eller oppstart av tiltak, konseptutvikling, samarbeid eller metode som tidligere ikke har funnet sted. b) om tiltaket omhandler ny bruk av eksisterende ressurser, enten innen foreliggende tiltak eller ved nye tiltak, ved utvikling eller kobling av eksisterende kompetanse eller ved ny bruk av arealer eller områder. c) om tilskudd vil medføre risikodeling gjennom egenandel eller delt økonomisk risiko, herunder utløse økonomiske ressurser fra andre bidragsytere. d) om tiltaket gir raske resultater, dvs. tiltak med kort vei mellom ide og gjennomføring. e) om tiltaket vil gi en innovativ overføringsverdi, herunder om tiltaket vil føre til kartlegging eller utprøving som gir verdi for andre eller senere tiltak. f) om tiltaket vil bidra til internasjonalisering, herunder om tiltaket utnytter verdien av internasjonal utveksling. g) om tiltaket vil medføre en generell kreativ vekst ved å styrke samvirke på tvers av fagfelt eller kulturaktører, kultursjangre og næringsliv.

I forslaget gir byrådet seg selv fullmakt til å foreta ”mindre vesentlige endringer” i ordningen. Etter skriftlig spørsmål fra Arbeiderpartiets Andreas Halse ble dette i går spesifisert til å gjelde mindre endringer av teknisk karakter, for eksempel søknadsfrist, som ennå ikke er avklart, og ikke selve innretningen av ordningen.


S C E N E K U N S T
Utgiver

Scenekunst.no A/S Scenekunst.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for profesjonell scenekunst og tilhørende kulturpolitikk. Vi følger Norsk redaktørforenings redaktørplakat.

Scenekunst.no er medlem av Norsk Tidsskriftforening. Scenekunst.no er støttet av Norsk kulturfond. Fra 2016 er tidsskriftet organisert som et almennyttig aksjeselskap med NTO, DTS, NSF og NoDA som eiere og bidragsytere. Fagforbundet Teater og Scene gir også årlig støtte.

Redaksjonen
Annonser

Vil du annonsere på scenekunst.no?

Kunnskapsmedia AS Sture Bjørseth +47 954 36 031 annonser@scenekunst.no