S C E N E K U N S T
Kritikk Debatt Intervju Nyheter Kalender Musikk Dans Teater Opera Kunst Politikk
Irene Nordhaug Hansen – 5. desember 2014

Tid for redesign av amatørteaterbevegelsen?

Herøyspelet 2013. Foto: Per Eide


Publisert
5. desember 2014
Sist endret
26. mai 2023
Tekst av

Debatt

FAKTA: Kulturdepartementet stoppet i september utbetalingene av tilskudd til Norsk Teaterråd, da en gjennomgang gjort av KPMG på oppdrag for departementet viste utilfredsstillende økonomistyring. Det var blant annet brukt Frifond-midler til å forskuttere midler til historiske spel. Midlene er dermed ikke brukt i tråd med formålet.

Rapporten viser at det ikke er snakk om mislighold av midler.

Norsk teaterråd mottar hvert år drøyt 30 millioner kroner fra staten der det meste skal fordeles videre til amatørteateraktivitet. Av disse går 16 millioner kroner til drift. Frifond teater har for 2014 en bevilgning på 13,4 millioner kroner.


Del artikkel
https://scenekunst.no/sak/tid-for-redesign-av-amatorteaterbevegelsen/
Facebook

INNLEGG: Er det den beste løsningen at fordelingen av 16,1 millioner til frivillig scenekunst skjer gjennom en paraplyorganisasjon, spør daglig leder for HATS, Irene Nordhaug Hansen.

Både røde og blå kulturministre har anerkjent frivillig drevet scenekunst ved å øke statlige midler til formålet gjennom ulike virkemidler. Nå er det paybacktime.

Departementet utbetaler ikke lenger midler til Norsk teaterråd, og bakgrunnen er ikke at embetsverkets ansatte eller politisk ledelse er vrange. Det foreligger legitime krav fra den offentlige tilskuddsgiver bak denne avgjørelsen. Drift og oppgaver i slike paraplyorganisasjoner setter krav til profesjonalitet i alle ledd og strukturelle rammer som er tilpasset oppgaven. Senter for forskning på sivilsamfunn skrev i en rapport i 2012 følgende: “Noen av paraplyene […] er etablert med det formål å fordele offentlige midler til organisasjoner. Andre er opprinnelig etablert som en interessepolitisk aktør for frivillige organisasjoner, men har etter hvert fått rollen som fordelingsinstans for offentlige myndigheter. Det har ikke vært gjennomført systematiske studier av hvilken betydning slike rolleblandinger har”.

Vi som arbeider profesjonelt i feltet med frivillig scenekunst, må sørge for konstruktive innspill og organisatoriske endringer som kan møte de praktiske utfordringene vi nå står ovenfor. Er det den beste løsningen at fordelingen av 16,1 millioner til frivillig scenekunst skjer gjennom en paraplyorganisasjon? Det er på tide å stille spørsmålet. Feltet trenger et kunstfaglig løft, og det må samarbeides mer. Dette vil gi mye større slagkraft og en større ressursutnyttelse. 13. januar 2015 arrangerer HATS og Buskerud Teater seminaret ”Redesign for amatørteaterbevegelsen” i Tromsø. I den nye konteksten som har oppstått med Kulturdepartementets avgjørelse, må det også handle om veien videre for Norsk teaterråd.


S C E N E K U N S T
Utgiver

Scenekunst.no A/S Scenekunst.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for profesjonell scenekunst og tilhørende kulturpolitikk. Vi følger Norsk redaktørforenings redaktørplakat.

Scenekunst.no er medlem av Norsk Tidsskriftforening. Scenekunst.no er støttet av Norsk kulturfond. Fra 2016 er tidsskriftet organisert som et almennyttig aksjeselskap med NTO, DTS, NSF og NoDA som eiere og bidragsytere. Fagforbundet Teater og Scene gir også årlig støtte.

Redaksjonen
Annonser

Vil du annonsere på scenekunst.no?

Kunnskapsmedia AS Sture Bjørseth +47 954 36 031 annonser@scenekunst.no