S C E N E K U N S T
Kritikk Debatt Intervju Nyheter Kalender Musikk Dans Teater Opera Kunst Politikk
Hild Borchgrevink, redaktør – 24. april 2015

SV tar Sentralbadet opp i Stortinget


Publisert
24. april 2015
Sist endret
26. mai 2023
Tekst av

Nyheter

Del artikkel
https://scenekunst.no/sak/sv-tar-sentralbadet-opp-i-stortinget/
Facebook

Bård Vegar Solhjell. Foto: SV

– Statlig eierskap av Sentralbadet fremstår som en unik mulighet for å sikre gode lokaler til et av de virkelig tunge fagmiljøene i Europa, skriver SVs nestleder Bård Vegar Solhjell i et skriftlig spørsmål til kulturministeren på Stortinget i dag.

Solhjell, som er nestleder i SV, har i dag levert følgende skriftlige spørsmål til kulturminister Thorhild Widvey:

Hvordan stiller kulturministeren seg til et mulig statlig eierskap av Sentralbadet i Bergen med utleie til BIT Teatergarasjen, Carte Blanche og Den Nasjonale Scene, i form av et såkalt Statsbygg kurantprosjekt?

Begrunnelsen for spørsmålet, som ligger ute på Stortingets nettsider, lyder slik:

"I Bergen har BIT Teatergarasjen stått uten egne lokaler på sjuende året. Carte Blanche, Norges eneste statsfinansierte danseensemble, har frist til neste år med å finne et nytt lokale og må trolig flytte fra Bergen i 2018 hvis det ikke dukker opp en ny løsning. Ulike løsningsforslag har vært diskutert. BIT selv har tatt ansvar og brukt nærmere fem millioner kroner på prosessen. En mulighetsstudie finansiert av Bergen kommune pekte på det gamle, nå nedlagte Sentralbadet. Løsningsforslaget innebar bl.a. hovedscene for BIT med plass til 600 publikummere, en biscene med plass til 100, prøvestudio for Carte Blanche og flerbruksrom for BIT, prøvelokaler for Den Nationale Scene samt kafé med takterrasse på 300 kvadratmeter, med utsikt mot Askøy.

Kommunen ønsket i utgangspunktet at Staten gikk inn som eier av Sentralbadet og i sin tur leide lokalene ut til BIT, Carte Blanche og DNS, i form av et såkalt kurantprosjekt. Dette er et tilbud til statlige virksomheter som innebærer at Statsbygg forvalter eiendommene og står for utleie til statens virksomheter. En løsning forsøkt med stort hell i andre tilsvarende bygg, som Hålogaland Teater i Tromsø.

Alternativet som ble skissert var å legge lokalet ut for salg på det åpne markedet for å finansiere den nyåpnede svømmehallen AdO arena. Når forslaget tidligere denne våren ble fremlagt for ministeren ble behovet for mer tid og utredning understreket. Salget av Sentralbadet i Bergen er nå stanset og gir ministeren mulighet for en ny vurdering av denne muligheten.

Dette fremstår som en unik mulighet for Norge å sikre gode lokaler for et av de virkelig tunge fagmiljøene i Europa. Å samle det nasjonale dansekompaniet Carte Blanche og Den Nationale Scene, i tillegg til BIT Teatergarasjen vil kunne styrke tre av de sterkeste aktørene vi har på scenekunstfeltet i Norge. Dette er tre betalingsdyktige aktører, risikoen for staten vil være lav og det vil kunne gi viktige synergieffekter for Norges scenekunst, og for Bergen by."


S C E N E K U N S T
Utgiver

Scenekunst.no A/S Scenekunst.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for profesjonell scenekunst og tilhørende kulturpolitikk. Vi følger Norsk redaktørforenings redaktørplakat.

Scenekunst.no er medlem av Norsk Tidsskriftforening. Scenekunst.no er støttet av Norsk kulturfond. Fra 2016 er tidsskriftet organisert som et almennyttig aksjeselskap med NTO, DTS, NSF og NoDA som eiere og bidragsytere. Fagforbundet Teater og Scene gir også årlig støtte.

Redaksjonen
Annonser

Vil du annonsere på scenekunst.no?

Kunnskapsmedia AS Sture Bjørseth +47 954 36 031 annonser@scenekunst.no