S C E N E K U N S T
Kritikk Debatt Intervju Nyheter Kalender Musikk Dans Teater Opera Kunst Politikk
Hild Borchgrevink, redaktør – 17. oktober 2012

Styreleiar Bakke: Borte-borte, tit-tit


Publisert
17. oktober 2012
Sist endret
26. mai 2023
Tekst av
Hild Borchgrevink, redaktør
Nyheter

Del artikkelen
https://scenekunst.no/sak/styreleiar-bakke-borte-borte-tit-tit/
Facebook

Hallvard Bakke. Foto: Telenor

Hallvard Bakke gjer comeback som styreleiar i Carte Blanche. Fylket la i går fram eit topptungt forslag til nytt styre der Bakke er leiar, medan alle statlege og kommunale representantar er skifta ut.

Hordaland fylkesting held møte i går, 16. oktober. På møtet vart nye styrekandidatar til Carte Blanche lagt fram. I ei pressemelding seier fylkestinget:

"Hordaland fylkesting har samrøystes føreslege følgjande personar som staten sine representantar i styret for Carte Blanche: Hallvard Bakke, Ruth Grung, Svedin Halleraker og Laila Dåvøy. Fylkestinget føreslår Hallvard Bakke som styreleiar."

Hallvard Bakke trekte seg som styreleiar i september avdi han var usamd i eit vedtak fleirtalet i styret gjorde. Bakke meinte vedtaket greip inn i råderetten til dagleg og kunstnarleg leiar i Carte Blanche i ei oppseiingssak.

Det vart kalt inn til ekstraordinær generalforsamling, og Kulturdepartementet gav Fylkeskommunen ansvar for å avgjera om staten som eigar hadde tillit til styret som sat att. Fylket vil no ha nye folk inn på alle statlege plassar i styret og har innstilt Bakke som leiar.

Bergen kommune fristilte i går òg sin styrerepresentant, Kristine Drake.

Bakke var kulturminister i Brundtland-regjeringa frå 1986 til 1989, då Carte Blanche vart skipa som nasjonalt dansekompani. Han har seinare vore styreleiar i NRK, der kulturministeren er generalforsamlinga.

Hallvard Bakke kom attende som styreleiar i Carte Blanche i 2001.

Ruth Grung er gruppeleiar for Ap i Fylkestinget. Ho var medlem av bystyret i Bergen frå 2003 til 2011 og var kommunalråd i fem av desse åra.

Laila Dåvøy sit på Stortinget for Hordaland KrF, i Arbeids- og sosialkomiteen. Ho har vore barne- og familieminister og arbeids- og administrasjonsminister.

Svedin Halleraker er truleg sivilarkitekt Svein Halleraker, leiar i Stord Høgre. Han sit òg på Fylkestinget.

Generalforsamlinga i Carte Blanche skal velja nytt styre 18. oktober.

Carte Blanche har tre eigarar som utgjer generalforsamlinga: Den norske stat, Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune.

Lenker til pressemeldinga og vedtektene til Carte Blanche finst til høgre.


S C E N E K U N S T
Utgiver

Scenekunst.no A/S Scenekunst.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for profesjonell scenekunst og tilhørende kulturpolitikk. Vi følger Norsk redaktørforenings redaktørplakat.

Scenekunst.no er medlem av Norsk Tidsskriftforening. Scenekunst.no er støttet av Norsk kulturfond. Fra 2016 er tidsskriftet organisert som et almennyttig aksjeselskap med NTO, DTS, NSF og NoDA som eiere og bidragsytere. Fagforbundet Teater og Scene gir også årlig støtte.

Redaksjonen
Annonser

Vil du annonsere på scenekunst.no?

Kunnskapsmedia AS Sture Bjørseth +47 954 36 031 annonser@scenekunst.no