S C E N E K U N S T
Kritikk Debatt Intervju Nyheter Kalender Musikk Dans Teater Opera Kunst Politikk
Hild Borchgrevink, redaktør – 21. desember 2012

Slutt for Ballade.no?


Publisert
21. desember 2012
Sist endret
26. mai 2023
Tekst av
Hild Borchgrevink, redaktør
Nyheter

Ballade oppstod som et papirtidsskrift utgitt av Foreningen Ny Musikk. Siden år 2000 har Ballade.no vært eid av MIC Norsk Musikkinformasjon og har publisert egenproduserte artikler på nett som en fri og uavhengig nettavis på musikkfeltet drevet etter redaktørplakaten.

I statsbudsjettet for 2013 foreslo Kulturdepartementet å slå sammen MIC Norsk Musikkinformasjon og Music Export Norway til en ny organisasjon ved navn Music Norway. Mandatet for den nye organisasjonen er utviklet i en lengre prosess, blant annet i en arbeidsgruppe med representanter for departementet og de to organisasjonene.

Det ligger ikke i Music Norways mandat å drive Ballade.no videre. Music Norway ønsker likevel å bidra noe til driften, men sier de ikke har klart å samle nok støtte i bransjen.


Del artikkelen
https://scenekunst.no/sak/slutt-for-ballade-no/
Facebook

Leif Holst Jensen. Foto: fra Rushprint.no

INTERVJU: – Vi mener at bransjen trenger Ballade.no, sier styreleder for Music Norway, Leif Holst Jensen. Music Norway er villig til å bidra noe til videre drift av nettstedet, men har ikke klart å samle en uenig musikkbransje.

I går kveld meldte nettavisen Ballade.no at det ikke er grunnlag for videre drift av avisen. Organisasjonen som eier den, MIC Norsk Musikkinformasjon, blir nedlagt ved årsskiftet til fordel for det nyetablerte Music Norway. Å drive Ballade.no er ikke en del av Music Norways mandat.

Den ferske direktøren i Music Norway, Kathrine Synnes Finnskog, uttalte blant annet til Ballade.no i går at Music Norway skal holde fokus på en næringsrettet kulturpolitikk.

Det kan virke litt korttenkt å legge ned en nettavis med en infrastruktur som fungerer og har inntekter?

– Ballade.no har aldri vært et overskuddsforetagende. Nettavisen har hatt 1.3 millioner kroner i driftsstøtte over MIC Norsk Musikkinformasjons budsjett, og i tillegg har noen driftsutgifter vært dekket av MIC, sier Leif Holst Jensen.

Han er generalsekretær i Produsentforeningen, styreleder for Music Norway og har ledet arbeidet med å etablere den nye organisasjonen.

Men er det ikke likevel uvanlig at et tiltak som Ballade.no genererer såpass høye egeninntekter?

– Annonsesalget har gitt 3-400 000 kroner netto til drift. Ballade.no og tilsvarende tidsskrifter er avhengig av organisasjoner og noe offentlig støtte. Music Norway er villig til å bidra noe til Ballade.nos fremtidige drift via våre budsjetter, fordi vi mener at bransjen trenger avisen. Vi har fått noen bransjeorganisasjoner med oss. Men det blir ikke nok penger til sammen.

Har dere prøvd andre kanaler enn bransjeorganisasjonene?

– Vi har trodd mest på bransjeorganisasjonene og kunne nok prøvd flere andre alternativer. Vi har vært i dialog med noen mediehus, men de har snudd i døren fordi trafikken er for liten.

Kunne Music Norway drevet Ballade.no videre selv?

– Music Norway ville hatt råd til å drive Ballade.no videre innenfor våre budsjetter, men det ligger ikke i oppdraget vi har fått av Kulturdepartementet om å etablere en ny organisasjon, sier Holst Jensen.

Music Norways mandat er en konsekvens av arbeidet som er gjort i en arbeidsgruppe i forkant av etableringen. I arbeidsgruppen har det sittet representanter for Kulturdepartementet, MIC og Music Export Norway. I de to sistnevnte sitter representanter for musikkbransjens organisasjoner som eiere.

I filmbransjen som Leif Holst Jensen kommer fra, har man en eierstruktur for et felles tidsskrift som ligner den styret i Music Norway har forsøkt å bygge opp for Ballade.no.

– Flere bransjeorganisasjoner i filmmiljøet eier bladet Rushprint sammen gjennom et aksjeselskap. Eierne av Rushprint mener at bladet er kjempeviktig for filmbransjens eksistens. Rushprint er et debattforum, fungerer som referanseverk og debatter her blir plukket opp av andre medier. En tilsvarende rolle har Ballade.no i musikkbransjen, sier Leif Holst Jensen. – Vår erfaring er at mange i musikkbransjen mener Ballade.no er viktig, men ingen mener det er viktig nok.

Hvorfor er det slik?

– Bransjeorganisasjonene i musikklivet har slitt med å bli enige også tidligere. De er redde for å bli fanget i en ny konstellasjon der de fortsatt skal sitte og være uenige. Historien med uenighet mellom styrene i MIC og Music Export Norway i prosessen som ledet til etableringen av Music Norway, hjelper ikke på viljen til å samarbeide om Ballade.no.

På scenekunst- og orkesterfeltet har Scenekunst.no samme rolle som Rushprint og Ballade.no har på film- og musikkfeltet.

Scenekunst.no driver for lavere kostnader enn du har skissert for Ballade, men vi er også mindre. I omstillingstider må man tenke nytt. Har det vært arbeidet med restrukturering av Ballades drift?

– Det burde være mulig å drive med et annet kostnadsnivå, men det har ikke vært kjerneoppdraget til Music Norway å utrede dette. Styret i Music Norway har et ansvar for Ballades ansatte som er garantert lønn og jobb. Nå er Ballade i spill.

MICs styreleder uttaler til Ballade.no at han er skuffet. Skuffelsen deles av Holst Jensen.

– På en måte har vi brukt for lang tid på å gi opp. Joakim Haugland som har jobbet med dette i Music Norways styre, har stått på, og jeg har presset på for å få en avgjørelse. Men nå er året snart omme, og vi må se virkeligheten i øynene.

Nedleggelsen av Ballade.no har vært en lukket prosess. Fra utsiden kan det se rart ut, i og med at det dreier seg om en avis. Kan det hjelpe om det nå blir mer oppmerksomhet rundt dette?

– Offentlighet skader ikke. At Ballade forsvinner, vil ramme musikkbransjens bransjedebatt. Ballade har en stor lesergruppe som vil savne avisen når den blir borte. Kanhende dukker det opp en løsning eller noe nytt når noen forstår alvoret i hva som forsvinner?

Men et poeng her er jo at det er tidkrevende og kostbart å bygge opp nettverk av skribenter, lesere og annonsører helt fra bunnen?

– Merkevaren Ballade, artikkelarkivet og alle leserne har verdi og burde være en interessant ting. Merkevaren Ballade finnes fortsatt. Behovet for det Ballade.no gjør, eksisterer utvilsomt, og noen organisasjoner er interessert i å bidra økonomisk. Hvis noen har gode forslag til videre drift, må de gjerne melde seg! Styret i Music Norway mener at Ballade burde eksistere, men å drive det ligger ikke i vårt mandat.

Leif Holst Jensen sier at ballen nå ligger hos MICs avtroppende styre.

– Vi må ta en diskusjon med dem. Hvis Music Norway blir bedt om å overta Ballade som en eiendel, er vi åpne for administrativt å håndtere det. Men hvis vi skal levere Ballade videre, må det være til noen veldig interesserte parter.

Sammen med Scenekunst.no er Ballade.no blant fire nettsteder som nylig fikk midler fra Norsk kulturråd til å styrke den kritiske refleksjonen rundt kunst for barn og unge, både på de eksisterende nettstedene og gjennom en ny uavhengig og tverrfaglig plattform.

– Kulturrådet har gitt støtte basert på en søknad fra en konstellasjon av fire redaksjoner. Vi avventer en avklaring, og vil be om en redegjørelse fra søkerne over nyttår dersom grunnlaget for søknaden som var utgangspunktet for støtten, i vesentlig grad skulle endre seg, sier prosjektleder Rolf Engelsen i Flerfaglig seksjon i Kulturrådets kulturavdeling.


S C E N E K U N S T
Utgiver

Scenekunst.no A/S Scenekunst.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for profesjonell scenekunst og tilhørende kulturpolitikk. Vi følger Norsk redaktørforenings redaktørplakat.

Scenekunst.no er medlem av Norsk Tidsskriftforening. Scenekunst.no er støttet av Norsk kulturfond. Fra 2016 er tidsskriftet organisert som et almennyttig aksjeselskap med NTO, DTS, NSF og NoDA som eiere og bidragsytere. Fagforbundet Teater og Scene gir også årlig støtte.

Redaksjonen
Annonser

Vil du annonsere på scenekunst.no?

Kunnskapsmedia AS Sture Bjørseth +47 954 36 031 annonser@scenekunst.no