S C E N E K U N S T
Kritikk Debatt Intervju Nyheter Kalender Musikk Dans Teater Opera Kunst Politikk
Hild Borchgrevink, redaktør – 10. januar 2014

Saler og klasserom blir fullere


Publisert
10. januar 2014
Sist endret
26. mai 2023
Tekst av

Nyheter

Del artikkel
https://scenekunst.no/sak/saler-og-klasserom-blir-fullere/
Facebook

Kulturstatistikk 2012, SSB

For teater og dans totalt har antall tilskuere pr. forestilling økt sammenlignet med 2011. Det forteller Kulturstatistikk for 2012 fra Statistisk Sentralbyrå, som nå er på gaten. 77% av de frittstående scenekunstproduksjonene i Norge i 2012 som er rapportert, var rettet mot barn.

Totalt har SSB fått rapportert omlag 2 millioner besøkende i 2012 på åpne scenekunstforestillinger i Norge.

Medlemmene av Norsk Teater- og Orkesterforening står for nær 1 779 000 av disse besøkene, i følge SSB. Inkluderer man tall fra Den kulturelle skolesekken, er tallet 1,9 millioner besøk.

Innenfor NTO finnes også de programmerende teatrene, som Black Box Teater, som programmerer og samproduserer forestillinger fra de frittstående scenekunstprodusentene.

Flere tilskuere pr. forestilling 124 frittstående teater- og dansegrupper har rapportert tall til Danse- og teatersentrum for 2012, 8 færre grupper enn i 2011. 75 av gruppene som har rapportert, var teatergrupper, og 49 var dansegrupper.

Med forbehold om at det finnes grupper som ikke har rapportert til DTS, oppgir de frittstående gruppene totalt en liten nedgang i besøkstall for 2012. 690 000 besøk på 5 900 forestillinger utgjør en nedgang på 2 prosent fra 2011.

Men både for NTO-medlemmer og frittstående scenekunstgrupper har tallet på tilskuere pr. forestilling økt det siste året.

Mange frie produksjoner rettet mot barn Et flertall, 77%, av alle de frittstående produksjonene som er rapportert, var rettet mot barn.

Mange av disse er en del av Den kulturelle skolesekken og formidles av Scenekunstbruket. Scenekunstbruket har rapportert 63% av det totale besøkstallet for teater og dans i Skolesekken i 2012.

Antall tilskuere på forestillinger rettet mot barn og ungdom har gått opp, mens det totale antallet forestillinger har gått noe ned.

Hvis man tar ut DKS-tallene, hadde frittstående scenekunstproduksjoner i Norge 246 000 besøk i 2012, forteller SSB. I tillegg har Danse- og Teatersentrum rapportert om mer enn 100 000 besøk internasjonalt.

SSB henter tallene sine for teater og dans fra NTO, DTS, Scenekunstbruket, Frifond-midlene og Norsk Teaterråd.

Hele Kulturstatistikk for 2012 kan lastes ned på lenken til høyre.

Forsiden på rapporten er et utsnitt av kunstneren Vanessa Bairds utsmykning i Helsedepartementet, Lyset forsvinner – bare vi lukker øynene. Veggmaleriet ble gjenstand for diskusjon i høst etter at departementet takket nei til det tredje maleriet i verket og ville fjerne maleriene som var montert.


S C E N E K U N S T
Utgiver

Scenekunst.no A/S Scenekunst.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for profesjonell scenekunst og tilhørende kulturpolitikk. Vi følger Norsk redaktørforenings redaktørplakat.

Scenekunst.no er medlem av Norsk Tidsskriftforening. Scenekunst.no er støttet av Norsk kulturfond. Fra 2016 er tidsskriftet organisert som et almennyttig aksjeselskap med NTO, DTS, NSF og NoDA som eiere og bidragsytere. Fagforbundet Teater og Scene gir også årlig støtte.

Redaksjonen
Annonser

Vil du annonsere på scenekunst.no?

Kunnskapsmedia AS Sture Bjørseth +47 954 36 031 annonser@scenekunst.no