S C E N E K U N S T
Kritikk Debatt Intervju Nyheter Kalender Musikk Dans Teater Opera Kunst Politikk
Hild Borchgrevink, redaktør – 22. mai 2014

Rom for endring


Publisert
22. mai 2014
Sist endret
26. mai 2023
Tekst av
Hild Borchgrevink, redaktør
Nyheter

FAKTA: 4. april i år skrev 18 dramatikere og dramaturger innlegg på Scenekunst.no om sammensetningen av styret på Dramatikkens hus.

De 18, hvorav mange er knyttet til huset som husdramatikere, oppfordret blant annet forbundene som i dag oppnevner styrerepresentanter til huset, om å finne representanter utenfor egne forbundsstyrer.

Styret på Dramatikkens hus oppnevnes i dag av organisasjonene Dramatikerforbundet, Skuespillerforbundet, Sceneinstruktørene og Norsk Teater- og Orkesterforening.


Del artikkelen
https://scenekunst.no/sak/rom-for-endring/
Facebook

Dramatikkens hus.

INTERVJU: – Jeg ser det prinsipielle poenget, sier NDFs leder og styreleder for Dramatikkens hus, Monica Boracco. Inspirert av New Dramatists i New York ønsker hun at husdramatikerne skal være representert i styret for huset.

4. april i år skrev 18 dramatikere og dramaturger innlegg på Scenekunst.no om sammensetningen av styret på Dramatikkens hus.

En motivasjon for deres oppfordring til forbundene om å finne styrerepresentanter til Dramatikkens hus utenfor egne forbundsstyrer, var i følge innlegget å gi fagforbundene på feltet større rom for å delta i diskusjoner om Dramatikkens hus og unngå dobbeltroller i potensielle situasjoner der et forbund skal representere et medlem i dialog med huset.

Styret på Dramatikkens hus oppnevnes i dag av organisasjonene Dramatikerforbundet, Skuespillerforbundet, Sceneinstruktørene og Norsk Teater- og Orkesterforening.

Ingen av forbundene har så langt besvart innlegget.

Et årsmøteforslag – Hovedpunktene i innlegget ble opprinnelig lagt fram som forslag på årsmøtet i Norske Dramatikeres Forbund i mars. Innlegget i seg selv er ryddig, og saken ble grundig diskutert, men forslaget falt. Dette vet innsenderne, og våre medlemmer, så for NDF har det ikke vært naturlig å kommentere dette ytterligere, sier forbundsleder i NDF og styreleder for Dramatikkens hus, Monica Boracco. – Mitt forbund har talt. Det var ikke flertall for å endre dagens praksis. Det forholder jeg meg til, så må de andre forbundene ta debatten internt hos seg.

Samtidig er dette relevant informasjon for de som leser Scenekunst.no og ikke var på årsmøte i NDF?

– Det kan virke som innsenderne tolker det at vi ikke har svart, som motvilje. Det tror jeg ikke det er, sier Boracco.

Husdramatikerordningen, som mange av innsenderne er knyttet til, er en del av den kunstneriske driften på Dramatikkens hus. Kan det gjøre at medlemmer av styret ved huset er ekstra forsiktige med å gå i diskusjon?

– Når det gjelder stipendene som deles ut til husdramatikerne, er det en kunstnerisk prioritering som kunstnerisk leder for huset har myndighet over, ja. Et styre har overordnet ansvar for blant annet økonomi, drift og strategi, men skal på ingen måte blande seg i løpende kunstneriske avgjørelser. Det er et prinsipp alle norske kunstinstitusjoner følger.

Det er forståelig, og her opplever jeg at du og de 18 innsenderne er enige. De synes heller ikke det er ryddig at husdramatikerne på Dramatikkens hus skal være i dialog med sjefen til sjefen, som de skriver. Selv om forslaget falt på NDFs årsmøte, kan du som forbundsleder se det rent prinsipielle poenget her, at et medlem i NDF som er husdramatiker, ideelt sett ønsker å kunne henvende seg til en forbundsleder som ikke samtidig har en rolle hos Dramatikkens hus?

– Ja, jeg ser det prinsipielle poenget. Samtidig er det viktig å påpeke at verken kunstnerisk leder eller styreleder ved Dramatikkens hus er arbeidsgiver for husdramatikerne. De er ikke ansatt av huset. De får et stipend, og det er en annen type relasjon. Problemstillingen med en potensiell arbeidskonflikt mellom en husdramatiker og Dramatikkens hus er ikke aktuell.

Kanskje er dette mer aktuelt for organisasjonene til skuespillerne og regissørene, som har medlemmer i honorarforhold til huset. Men etter hvert er det jo meningen at Dramatikkens hus skal banke på dørene hos teatrene med den nye dramatikken som blir laget. Vil huset, dramatikeren, forbundet og det aktuelle teatret da kunne komme i en slags forhandlingssituasjon med hverandre?

– Nei, det stemmer ikke. Dramatikkens hus har ikke opphavsrett i stipendmottagernes arbeid, og er ikke forhandlingspart når et stykke selges til et teater.

Jeg er klar over at opphavsretten er kunstnerens alene – det jeg tenkte på, var det kunstnerisk leder sa da hun tiltrådte (Scenekunst.no 26.03.14) om at hun kom til å bli målt på hva Dramatikkens hus klarer å levere av ny norsk dramatikk både til institusjoner og i det frie feltet. Måloppnåelse for huset toucher jo inn på spørsmål som et styre skal jobbe med.

Rom for endring – Som jeg sa i et tidligere intervju her på Scenekunst.no (18.02.14), så skal ikke dagens styresammensetning vare evig. Huset er fortsatt i en etableringsfase, som delvis har vært turbulent. I denne fasen har det vært nødvendig med tydelig deltakelse fra forbundene, blant annet for å sikre bevilgninger og nødvendig politisk tillit. På sikt mener jeg det er rom for å endre dette, sier Boracco.

I stedet for forslaget som falt, vedtok årsmøtet i Dramatikerforbundet enstemmig å nedsette et utvalg som skal utrede NDFs forhold til Dramatikkens hus, med særlig fokus på styresammensetningen.

Dette utvalget skal også diskutere hvordan Dramatikerforbundet best kan ivareta og fremme dramatikerens økonomiske og kunstneriske interesser ved Dramatikkens hus, samt sikre en profesjonell drift av huset. Det består av ni medlemmer i NDF og skal levere sin innstilling til styret i NDF innen utgangen av mai.

Husdramatiker i styret – I dette utvalget sitter to husdramatikere, noe jeg mener er veldig viktig, sier Boracco. – Lenge før diskusjonen på årsmøtet har jeg argumentert for at husdramatikerne også skal ha en representant i styret på Dramatikkens hus. At brukerne av huset også blir representert på styrenivå, betyr økt involvering og økt åpenhet. Jeg har flagget tydelig at jeg ser til New Dramatists i New York for inspirasjon.

New Dramatists, New York City

Hos New Dramatists er de til enhver tid tilknyttede husdramatikere husets øverste råd.

– Der er husdramatikerne riktignok tilknyttet huset i syv år. Mitt møte med institusjonen i februar i fjor har fått direkte innflytelse på Dramatikkens hus' strategi om langsiktig satsning på dramatikeres kunstnerskap, og på spissing av huset som nasjonalt kompetansesenter for utvikling av ny norsk dramatikk, sier Boracco.

Som stipendmottaker med status husdramatiker er man for øyeblikket tilknyttet Dramatikkens hus i to år. Styret på huset oppnevnes for fire år av gangen.

– Det er mulig at styrets funksjonstid burde reduseres til to år av gangen, sier Boracco. – Uansett er hovedsaken at vi har styremedlemmer som brenner for Dramatikkens hus´ formål, og som er skikket til å sikre forsvarlig drift og dynamisk utvikling av huset.

NDF har styremøte i dag, der valg av styrerepresentant til Dramatikkens hus står på dagsorden. NDF-utvalgets arbeid kan altså ikke påvirke selve valget i denne runden.

Informasjonsmøte 16. juni har ledelsen på Dramatikkens hus innkalt underskriverne av innlegget og husdramatikerne til et informasjonsmøte.

– Der skal ledelsen og styret redegjøre for status og historikk på styresammensetning, planer fremover, og ellers svare på alle spørsmål, sier Monica Boracco.


S C E N E K U N S T
Utgiver

Scenekunst.no A/S Scenekunst.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for profesjonell scenekunst og tilhørende kulturpolitikk. Vi følger Norsk redaktørforenings redaktørplakat.

Scenekunst.no er medlem av Norsk Tidsskriftforening. Scenekunst.no er støttet av Norsk kulturfond. Fra 2016 er tidsskriftet organisert som et almennyttig aksjeselskap med NTO, DTS, NSF og NoDA som eiere og bidragsytere. Fagforbundet Teater og Scene gir også årlig støtte.

Redaksjonen
Annonser

Vil du annonsere på scenekunst.no?

Kunnskapsmedia AS Sture Bjørseth +47 954 36 031 annonser@scenekunst.no