S C E N E K U N S T
Kritikk Debatt Intervju Nyheter Kalender Musikk Dans Teater Opera Kunst Politikk
Hild Borchgrevink, redaktør – 1. februar 2016

Programmerende tospann

Anne-Cecile Sibue-Birkeland og Sven Åge Birkeland. Arkivfoto


Publisert
1. februar 2016
Sist endret
26. mai 2023
Tekst av
Hild Borchgrevink, redaktør
Intervju Dans

Black Box Teater ble etablert i 1985 og hadde frem til 2003 tilhold på Aker Brygge. I februar 2004 åpnet teatret nye lokaler i Marstrandgata på Dælenenga. Teatret er organisert som et AS og får driftstilskudd av Oslo kommune (11 mill. kr. i 2015) og rundt 2 mill. kr fra Kulturdepartementet. Departementets eksakte støtte for 2015 var lenge uklar på grunn av et makeskifte mellom stat og kommune der Oslo kommune tok et større ansvar for Black Box Teater mot at staten overtok driften av Norsk Maritimt Museum. www.blackbox.no

BIT Teatergarasjen sprang ut av Bergen Internasjonale Teaterfestival (BIT) som ble startet opp i 1983/84. I 1990 gikk Stiftelsen BIT fra å være årlig festival til å bli helårsdrevet teater. Fra 1991 til 2008 var de lokalisert i Nøstegaten i Bergen. Siden 2008 har de presentert forestillinger på ulike arenaer i Bergen i påvente av et nytt scenelokale. BIT Teatergarasjen arrangerer to scenekunstbiennaler; Oktoberdans og Teaterfestivalen Meteor. Teatret er organisert som en stiftelse og får tilskudd fra Bergen kommune (3,9 mill. kroner i 2015 inkludert festivaler) og Kulturdepartementet (ca. 7,3 millioner kroner i 2015). http://bit-teatergarasjen.no

Begge teatre er programmerende og presenterer og co-produserer frittstående kunstnere og kompanier på tvers av sjangre.


Del artikkelen
https://scenekunst.no/sak/programmerende-tospann/
Facebook

Den nye teatersjefen på Black Box Teater er gift med teatersjefen på den tilsvarende programmerende scenen i Bergen, BIT Teatergarasjen. Vi spurte styreleder på Black Box Teater, Øyvind Jørgensen, hvordan dette har spilt inn i styrets vurdering av Sibué-Birkeland til stillingen som teatersjef på BBT.

Anne-Cécilie Sibué-Birkeland driver i dag en avdeling av produksjonsselskapet sitt fra Bergen. Den har navnet Cassiopée Office. Hun er også gift med teatersjefen på en av de andre programmerende scenene i Norge, Sven Åge Birkeland på BIT Teatergarasjen.

Hvordan har dette spilt inn i styrets vurdering av Sibué-Birkeland til lederstillingen på BBT, styreleder Øyvind Jørgensen?

– Da vi mottok søknaden til Sibué-Birkeland, tenkte vi først at hun ikke var aktuell til stillingen, nettopp av den grunnen du nevner, sier Jørgensen. – Men så leste vi søknaden, og den var veldig sterk. Vi vurderte at det ville være feil å ikke innkalle en så åpenbar kandidat til intervju. Da vi møtte henne, fortsatte hun å overbevise og levere tydelige planer og visjoner som skilte seg ut. Etter to intervjurunder var hun fortsatt et klart førstevalg i konkurranse med flere sterke kandidater. Styret landet til slutt på at vi må ansette den kandidaten vi mener er best for teatret. Sibué-Birkeland kan ikke ha yrkesforbud på grunn av hvem hun er gift med.

Hadde det vært naturlig å nevne koblingen til BIT Teatergarasjen i pressemeldingen?

– Vi har bevisst valgt å ikke ta det med i pressemeldingen, nettopp for å understreke at vi har ansatt Sibué-Birkeland på bakgrunn av hva hun har levert i søknadsprosessen. Styret ble overbevist, og kanskje nettopp overbevist om at Sibué-Birkeland vil levere et program på Black Box Teater med en selvstendig profil, sier Jørgensen.


S C E N E K U N S T
Utgiver

Scenekunst.no A/S Scenekunst.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for profesjonell scenekunst og tilhørende kulturpolitikk. Vi følger Norsk redaktørforenings redaktørplakat.

Scenekunst.no er medlem av Norsk Tidsskriftforening. Scenekunst.no er støttet av Norsk kulturfond. Fra 2016 er tidsskriftet organisert som et almennyttig aksjeselskap med NTO, DTS, NSF og NoDA som eiere og bidragsytere. Fagforbundet Teater og Scene gir også årlig støtte.

Redaksjonen
Annonser

Vil du annonsere på scenekunst.no?

Kunnskapsmedia AS Sture Bjørseth +47 954 36 031 annonser@scenekunst.no