S C E N E K U N S T
Kritikk Debatt Intervju Nyheter Kalender Musikk Dans Teater Opera Kunst Politikk
Hild Borchgrevink, redaktør – 23. mai 2013

Penger til teaterbygg?


Publisert
23. mai 2013
Sist endret
26. mai 2023
Tekst av
Hild Borchgrevink, redaktør
Nyheter

Regjeringen holder innspillsseminar i alle norske fylker i forlengelse av Kulturutredningen 2014 og for å stake ut den videre kursen i kulturpolitikken. Les mer her:


Del artikkelen
https://scenekunst.no/sak/penger-til-teaterbygg/
Facebook

Denne fotomontasjen viser hvordan BIT Teatergarasjens planlagte nybygg ville ha tatt seg ut fra sjøsiden på Nøstet i Bergen. Nå er det høyst uklart hva som skjer med BITs planer om nye lokaler.

KULTURLØFTET 3: På innspillskonferanse i Bergen i dag gikk kulturminister Hadia Tajik langt i å love bevilgninger til teaterbygg i Bergen. Carte Blanche etterlyste en organisasjon som kan samordne internasjonalt arbeid på scenekunstfeltet.

Kulturministerens innspillskonferanse til Kulturløftet 3 kom i dag til Hordaland. Etter innledning fra fylkesordfører og kulturminister gikk mikrofonen ut i salen på Litteraturhuset i Bergen.

Både dansekompaniet Carte Blanche, BIT Teatergarasjen og Den Nationale Scene benyttet sjansen til å fortelle minister og statssekretær om at deres behov for lokaler nå er prekær.

Direktør Tone Tjemsland i Carte Blanche minnet om at Carte Blanche og BIT i fem år har vært uten adgang til en egen scene i Bergen, og at dette begrenser aktiviteten. Teatersjef Agnete Haaland formidlet at DNS-bygningen lekker og er for trang.

Også Bergen kulturskole framholdt behovet for oppgradering av lokaler og refererte til den nye kulturskolebygget i Stavanger.

Internasjonalt arbeid Tjemsland etterlyste også en organisasjon på scenekunstfeltet som kan samordne det internasjonale arbeidet for norsk scenekunst. I dag gjør Danse- og teatersentrum noe på dette feltet, hovedsakelig konsentrert om frie scenekunstgrupper.

Musikkfeltet har nylig fått en organisasjon for internasjonal virksomhet, Music Norway. Både etableringsprosessen og organisasjonen har foreløpig fått blandet mottakelse, særlig på kunstmusikkfeltet og andre felt med stor andel av offentlig finansiering. Teater- og dansefeltet bør lytte til musikkfeltets erfaringer hvis en eventuelt tilsvarende organisasjon for scenekunst skal etableres.

Orkesterformidling Bernt Bauge fra Bergen Filharmoniske Orkester sa at orkestrene har mye å hente på formidlingssiden, samtidig som de er avhengige av at også andre samfunnsinstitusjoner som skolen og lærerutdanningen tar ansvar for å styrke de estetiske fagene.

Bauge ba også om økt oppmerksomhet rundt profesjonalisering av kor. – KorVest har stor betydning for kvaliteten, både for BFO og Bergen Nasjonale Opera. Her må det skje et løft for at etableringen skal kunne videreføres, sa han.

Direktøren argumenterte også for sammenhengen mellom institusjoner og øvrig kunst- og kulturliv. – Våre musikere er også utøvere, instruktører og pedagoger i det frie og frivillige musikkliv, som mange her trekker fram som grunnmuren, sa han.

Metaforer Erlend Høyersten, direktør for Kunstmuseene i Bergen som nylig er omdøpt til KODE, ba om at man ikke så seg blind på begrepet om en kulturell grunnmur. – Man trenger grunnmur når man skal bygge hus, men når huset er bygget og ulike tiltak skal leve og utvikle seg, har grunnmuren mindre å bidra med som metafor, mente han, og slo heller et slag for å se på kunst og kultur som et tre med røtter, stamme og grener.

Et tredje felt Trond Lossius fra Bergen Senter for elektronisk kunst snakket på vegne av mindre aktører der nettopp utvikling og nyskaping er kjernen i arbeidet. – Det sies mye om institusjoner og enkeltkunstnere, men det er et tredje felt som sjelden blir nevnt, sa han. – Vi og mange med oss støtter enkeltkunstnere og prosjekter både i og utenfor institusjonene med kunstnerisk og teknisk kompetanse, sa han.

BEK leverte nylig lyddesignen til den nye norske operaen Khairos på Den Norske Opera og Ballett.

– Mindre, fleksible aktører som BEK opplever det som vanskelig å komme i dialog med tilskuddsgiverne om sine behov, sa Lossius.

En representant for arrangørorganisasjonen Klassisk minnet om behovet for å styrke bevilgningene til kunstnerisk innhold, og sa at en styrking av arrangørstøtten i Norsk kulturfond vil komme både profesjonelle utøvere og kulturhusene over hele Norge til gode.

Kanskje har mindre arrangører og innholdsprodusenter utenfor institusjonene noe å hente på å koordinere innspillene sine.

Midler til Den Nationale Scene I sin oppsummering sa kulturministeren likevel mest om behovet for bygg og infrastruktur. – Vi vil se med velvilje på søknaden som er sendt, og når en statsråd sier det, vet dere hva det betyr, sa ministeren.

Informasjonsrådgiver Karen Moe Møllerop i Kulturdepartementet opplyser om at kulturministeren her siktet til en søknad sendt av Den Nationale Scene i Bergen.

I Oslo blir det holdt et tilsvarende seminar 11. juni, og frem til 21. juni kan man sende inn innspill til arbeidet med Kulturløftet 3 her:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/kampanjer/kulturloftet/gi-innspill-til-kulturloftet.html?id=713115


S C E N E K U N S T
Utgiver

Scenekunst.no A/S Scenekunst.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for profesjonell scenekunst og tilhørende kulturpolitikk. Vi følger Norsk redaktørforenings redaktørplakat.

Scenekunst.no er medlem av Norsk Tidsskriftforening. Scenekunst.no er støttet av Norsk kulturfond. Fra 2016 er tidsskriftet organisert som et almennyttig aksjeselskap med NTO, DTS, NSF og NoDA som eiere og bidragsytere. Fagforbundet Teater og Scene gir også årlig støtte.

Redaksjonen
Annonser

Vil du annonsere på scenekunst.no?

Kunnskapsmedia AS Sture Bjørseth +47 954 36 031 annonser@scenekunst.no