S C E N E K U N S T
Kritikk Debatt Intervju Nyheter Kalender Musikk Dans Teater Opera Kunst Politikk
Hild Borchgrevink, redaktør – 11. oktober 2012

Oslo Nye skal bli prosjektteater


Publisert
11. oktober 2012
Sist endret
26. mai 2023
Tekst av

Nyheter

Del artikkel
https://scenekunst.no/sak/oslo-nye-skal-bli-prosjektteater/
Facebook

Centralteatret

– Oslo Nye Teater AS skal fortsatt bestå med kommunen som eier, skriver byrådet i et saksframlegg i dag. Byrådet ber samtidig teatret omstille seg til et prosjektteater og blant annet åpne opp for frie grupper. – Oslo Nye må bli en scene for det nye, skriver byrådet.

I desember 2011 ble byrådet i Oslo bedt av bystyret om å fremme sak om Oslo Nye Teater innen 1. oktober 2012. Saksframlegget ble klart i dag.

– Oslo Nye Teater bør søke å finne tilbake til det opprinnelige formålet med opprettelsen av teateret, skriver byrådet.

De vil at en større andel av driftstilskuddet skal brukes til produksjon av teaterstykker, og at teateret skal bli et talentenes teater.

Byrådet legger opp til at teateret etter en omstillingsperiode skal drives som et prosjektteater med færre fast ansatte enn i dag. Om hva de mener med prosjektteater, skriver de:

– "Prosjektteater" er ikke et entydig begrep, men har utviklet seg som en betegnelse på den ikke-institusjonelle delen av norsk teater. Begrepet benyttes både om frie teatergrupper som leier seg inn på en scene, om selve teaterforestillingen som en fri gruppe fremfører, men også om selve scenen eller driften av scenen som sådan.

Som prosjektteater skal Oslo Nye Teater initiere og produsere stykker selv i tråd med selskapets formål, men også tilby en scene for andre teaterprosjekter og frie grupper som ønsker å leie seg inn med oppsetninger. Det siste skal kun gjøres i den grad det er rom for dette og ikke på bekostning av kvaliteten i teaterets egne produksjoner.

– Scenen på Oslo Nye Centralteateret bør i større grad stilles til rådighet for eksterne brukere ved utleie, skriver byrådet.

Byrådet overlater til styret og ledelsen å vurdere hvorvidt det er hensiktsmessig og mulig ut fra teaterets økonomi å videreføre virksomheten i Centralteatret.

Styret ved Oslo Nye Teater påpeker i følge saksframlegget at det er usikkerhet om det finnes nok grupperinger i norsk kulturliv som kan inngå i prosjektorienterte samarbeidsrelasjoner.

Byrådets vurdering er at Oslo Nye Teater fortsatt skal bestå som et selskap som driver teatervirksomhet og med kommunen som eier. Det skal videre ytes årlige kommunale driftstilskudd. Styret ved teateret vil få i oppdrag fra byrådet å sette i gang en skrittvis omstilling mot et prosjektteater i løpet av 3 til 5 år. Samtidig får teatret i oppgave å øke egeninntektene.

– De senere årene har Oslo Nye Teater opplevd en økt konkurranse fra andre teatre, skriver byrådet. – Selskapets totale inntekter har vist en nedgang, og byrådet vil peke på at Oslo Nye Teaters nedgang i de totale inntektene de siste årene i første rekke har sammenheng med lavere egeninntekter. Det må være et klart mål for Oslo Nye Teater å styrke publikumsoppslutningen slik at egeninntektene kan bli høyere.

Lenke til hele byrådets saksframlegg ligger under lenker og vedlegg til høyre.


S C E N E K U N S T
Utgiver

Scenekunst.no A/S Scenekunst.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for profesjonell scenekunst og tilhørende kulturpolitikk. Vi følger Norsk redaktørforenings redaktørplakat.

Scenekunst.no er medlem av Norsk Tidsskriftforening. Scenekunst.no er støttet av Norsk kulturfond. Fra 2016 er tidsskriftet organisert som et almennyttig aksjeselskap med NTO, DTS, NSF og NoDA som eiere og bidragsytere. Fagforbundet Teater og Scene gir også årlig støtte.

Redaksjonen
Annonser

Vil du annonsere på scenekunst.no?

Kunnskapsmedia AS Sture Bjørseth +47 954 36 031 annonser@scenekunst.no