S C E N E K U N S T
Kritikk Debatt Intervju Nyheter Kalender Musikk Dans Teater Opera Kunst Politikk
Chris Erichsen – 11. februar 2015

- Økonomi og administrasjon er en sentral del av et helhetlig kunstnerskap


Publisert
11. februar 2015
Sist endret
26. mai 2023
Tekst av

Nyheter

Del artikkel
https://scenekunst.no/sak/okonomi-og-administrasjon-er-en-sentral-del-av-et-helhetlig-kunstnerskap/
Facebook

Den ferske rapporten om kunstnerøkonomi etterlyser mer undervisning i ”entreprenørskap” i utdanningsinstitusjonene. Men dette har teaterhøgskolene allerede kommet langt på vei med.

”Utdanningsinstitusjonene bør ta ansvar for at entreprenørskap i sterkere grad enn i dag blir en del av utdanningen for kunstnere”, er en av anbefalingene i den nylig framlagte rapporten ”Kunstens autonomi og kunstens økonomi”, som i går var gjenstand for et debattmøte i regi av Oslo Arbeiderpartis kulturforum. Et sentralt utsagn i rapporten er også at ”Kunstnere selv bør bevisstgjøres til å tenke entreprenørskap som en del av sin kunstneriske utvikling.”

Utvalget som har lagt fram rapporten var ledet av tidligere nasjonalbibliotekar og kulturrådsleder Vigdis Moe Skarstein, som selv redegjorde for de viktigste trekkene i rapporten. Ordene entreprenør og entreprenørskap er noen av rapportens mest brukte og har vært gjenstand for mange reaksjoner fra kunstnere, som mener at den siden av saken ikke har noe med et kunstnerskap å gjøre.

Hovedscenen Dette var imidlertid ikke Skuespillerforbundets representant i panelet, Maria Bock, enig i. Hun kunne fortelle at da hun gikk på Teaterhøgskolen ble de forberedt på ”den dagen du står på hovedscenen på Det Norske Teatret”. – Men det gjør jo de færreste. Vi blir ikke forberedt på den knallharde virkeligheten som møter oss derute, sa hun.

Men dette er en sentral del av den relativt unge skuespillerutdanningen på Høgskolen i Nord-Trøndelag (Hint) (Hovedbildet).

– Ja, det har vært en idé helt fra starten, sier studieleder Ørjan Hattrem på telefon fra Verdal. – Det dreier seg om å gi studentene et helhetlig ansvar for utviklingen av sitt eget kunstnerskap, noe som også inkluderer økonomi og administrasjon. Det utdannes mange flere skuespillere enn det er plass til. Hvis du bare setter deg ved telefonen og venter, ja så blir du sittende der. Det er de færreste som seiler av gårde fra kontrakt til kontrakt. Vi prøver, i bachelorløpet, å gi studentene innsikt i og verktøy til å håndtere både sin egen overordna visjon og den situasjonen de står i her og nå.

Makta i begrepene Vigdis Moe Skarstein understreket at hun tror på det hun kaller ”makta i begrepene” og var nøye med å bruke ordet ”stimuleringsordninger” i stedet for ”støtteordninger”. Men begrepet ”entreprenørskap” stilte hun, til tross for protestene fra kunstnerhold, ikke spørsmål ved.

– Jeg skjønner godt at folk reagerer på ordet, sier Hattrem. – Og vår hensikt er jo ikke gjøre businessfolk av våre studenter. Men vi mener at det er avgjørende at de blir motivert til ikke å overlate til andre å håndtere sin visjon. Det er bare å innse at av og til må du stå aleine med din egen idé.

Skuespillerutdanningen ved Hint er treårig. Fra første til andreåret må studentene kvalifisere seg på nytt for resten av studieløpet, noe som kan medføre en nær halvering av antallet studenter.

-Vi starter først med denne typen planlegging i 2. klasse. Vi diskuterer med hver enkelt student hvordan de ønsker å framstå. Vi engasjerer folk utenfra, bl.a. representanter for etablerte kompanier, som studentene kan la seg inspirere av. Vi jobber med organisasjon, synliggjøring av prosjekter, publikumsrelasjoner, mulige spillearenaer osv. På den måten håper vi at studentene har dannet seg et realistisk bilde av sine muligheter når de går ut herfra, sier Hattrem.

Gianluca Iumento og Ørjan Hattrem

Teaterhøgskolen Ting tyder på at noe har skjedd også på Teaterhøgskolen i Oslo siden Maria Bock gikk ut derfra i 2004, i det minste på det nyoppretta masterstudiet.

– Ja, det har skjedd ting de siste åra, sier Gianluca Iumento som er fagansvarlig for skuespillerutdanningen. – Fra før har vi jo hatt tradisjonen med det årlige sommerteatret i Frognerparken, hvor andreårsstudentene selv har måttet ta ansvar for alt fra søknader og sponsorer til logistikk og PR. Men etter at masterstudiet ble innført jobber vi i større grad med å integrere det i undervisningen hvor det blir lagt mer og mer vekt på ting som jobbsøking, søknadsskriving, økonomihåndtering, filmjobbing, casting osv. Dette skjer både gjennom workshops, gjesteforedrag med frigrupper og i masteroppgaven som har fått et mer og mer praktisk fokus. Dette er naturligvis ikke et ferdig utviklet konsept, men vi er godt i gang, sier Iumento.


S C E N E K U N S T
Utgiver

Scenekunst.no A/S Scenekunst.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for profesjonell scenekunst og tilhørende kulturpolitikk. Vi følger Norsk redaktørforenings redaktørplakat.

Scenekunst.no er medlem av Norsk Tidsskriftforening. Scenekunst.no er støttet av Norsk kulturfond. Fra 2016 er tidsskriftet organisert som et almennyttig aksjeselskap med NTO, DTS, NSF og NoDA som eiere og bidragsytere. Fagforbundet Teater og Scene gir også årlig støtte.

Redaksjonen
Annonser

Vil du annonsere på scenekunst.no?

Kunnskapsmedia AS Sture Bjørseth +47 954 36 031 annonser@scenekunst.no