S C E N E K U N S T
Kritikk Debatt Intervju Nyheter Kalender Musikk Dans Teater Opera Kunst Politikk
Hild Borchgrevink, redaktør – 9. oktober 2012

Økning til utøvende kunst


Publisert
9. oktober 2012
Sist endret
26. mai 2023
Tekst av
Hild Borchgrevink, redaktør
Nyheter

Del artikkelen
https://scenekunst.no/sak/okning-til-utovende-kunst/
Facebook

Statsbudsjettet4

Regjeringens mål for kulturløftet nærmer seg. Kulturens andel av budsjettet er nå på 0,96%. Her er de viktigste prioriteringene på scenekunstfeltet.

Regjeringen foreslår en samlet økning på 114,9 millioner kroner til scenekunstformål og 60,1 millioner til musikk. Hvis man ser bort fra Operaen, er den foreslåtte økningen til musikkfeltet omtrent lik som til teater og dans samlet. Men kulturministeren sa også under gårsdagens pressekonferanse på Folkemuseet at Kulturløftet ikke bare er løftet om at 1% av BNP skal gå til kultur, men også hvordan man bruker pengene.

Styrker armlengdesprinsippet En viktig strukturell ting i budsjettproposisjonen er det departementet kaller klarere arbeidsdeling mellom politiske myndigheter og Norsk kulturråd som kollegium. Norsk kulturråd har fått økte fullmakter til å bevilge flerårige prosjekttilskudd. Dette ble forberedt allerede i fjorårets budsjett, da det ble opprettet to poster i Norsk kulturfond, en for langsiktige og en for mer kortsiktige tiltak.

Fra 2013 vil den statlige andelen av tiltak som støttes etter en 60/40-nøkkel og som ligger under Norsk kulturråds ordninger, bli fastsatt av Norsk kulturråd. Tiltak som allerede har flerårig støtte, beholder denne uendret til bevilgningen utløper.

Departementet skriver i budsjettet at det forutsettes at Kulturrådet utvikler et system for dialog med flerårige tilskuddsmottakere om faglig utvikling, samt med regionale myndigheter i tilfeller med 40/60-fordeling av støtten mellom stat og region.

Departementet vil imidlertid fortsatt kunne gi overordnede føringer for langsiktige tiltak, og Kulturrådet kan ikke foreta vesentlige endringer fra år til år uten at dette skjer som ledd i styringsdialogen med departementet.

Må finne 700 000 I Oslo betyr det at byråd Hallstein Bjercke skal i dialog med Kulturrådet om fordelingsnøkkel for blant annet Oslo kammermusikkfestival, ensemblene Cikada/Oslo Sinfonietta og CODA-festivalen for dans.

Knutepunktfestivalene er fortsatt på statsbudsjettet. Øya, Mela og Ultima har til sammen fått en økning på litt over 1 million kroner. Byrådet i Oslo må dermed finne 700 000 kroner mer til disse for 2013 et sted i sitt budsjett.

Styrker scenekunst Bevilgningen til Den Norske Opera & Ballett øker med 48,5 millioner kroner. 25 av disse er øremerket styrking av økonomien i selskapet på grunn av sterkt økte pensjonsutgifter. Operaen har mange ansatte med lovfestet lav pensjonsalder. Operaen har også selv startet et spareprogram i denne sammenheng. Nasjonalballetten kan også ansette fem nye dansere, stillinger som ble bevilget i 2012.

Ellers på dansefeltet får Skuespiller- og dansaralliansen midler til helårsdrift fra 2013, Carte Blanche får midler til turnévirksomhet i Norge, Dansens Hus får 1 million kroner og Proda får en liten justering oppover.

Øremerker dans Ordninger for scenekunst i Norsk kulturråd økes med 6,2 millioner kroner. 5 av disse er øremerket dans.

Både de nasjonale teatrene, regionteatrene og regionoperaene får også mer penger. Nationaltheatret får midler til å utrede bygg, og Bergen Nasjonale Opera får tre millioner, hvorav en del er knyttet til grunnlovsjubileet.

Dramatikkens hus styrkes med 300 000 kroner, også til å markere grunnlovsjubileet.

Kilden Teater- og konserthus, som huser Agder Teater, OperaSør og Kristiansand Symfoniorkester, får 7,5 millioner ekstra. Her er det også en liten korsatsning til et profesjonelt kor under oppbygning. 500 000 kroner er øremerket Kristiansand Solistensemble.

Styrker ensembler og festivaler Musikkfeltet styrkes med 60,1 millioner kroner. 20,1 av disse går til å styrke ordninger under Norsk kulturfond, særlig ensemblestøtten og festivalstøtten. Fem av dem er overført fra Rikskonsertene i forbindelse med omleggingen av Rikskonsertenes virksomhet.

Rikskonsertenes skolekonserter, Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle nistepakka, som er oppsøkende lunsjkonserter på arbeidsplasser over hele landet, får mer penger.

Mer til orkestre, men hva med notene? Orkestrene får 25,2 millioner kroner. I tillegg får Kristiansand Symfoniorkester økte midler som nevnt over.

Bevilgningene til korfeltet øker med 3,7 millioner. Knutepunktfestivalene får i underkant av 5 millioner.

Det kommer også en økning til Riksscenen, Rock City Namsos og den nyetablerte organisasjonen Music Norway. Sistnevnte kan bli justert avhengig av hva som skjer med produksjon og formidling av notematerialet orkestre og andre bruker når de spiller musikk av norske komponister, en virksomhet som planlegges flyttet til Nasjonalbiblioteket.


S C E N E K U N S T
Utgiver

Scenekunst.no A/S Scenekunst.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for profesjonell scenekunst og tilhørende kulturpolitikk. Vi følger Norsk redaktørforenings redaktørplakat.

Scenekunst.no er medlem av Norsk Tidsskriftforening. Scenekunst.no er støttet av Norsk kulturfond. Fra 2016 er tidsskriftet organisert som et almennyttig aksjeselskap med NTO, DTS, NSF og NoDA som eiere og bidragsytere. Fagforbundet Teater og Scene gir også årlig støtte.

Redaksjonen
Annonser

Vil du annonsere på scenekunst.no?

Kunnskapsmedia AS Sture Bjørseth +47 954 36 031 annonser@scenekunst.no