S C E N E K U N S T
Kritikk Debatt Intervju Nyheter Kalender Musikk Dans Teater Opera Kunst Politikk
Hild Borchgrevink, redaktør – 26. oktober 2015

Nye konstellasjoner på amatørteaterfeltet


Publisert
26. oktober 2015
Sist endret
26. mai 2023
Tekst av

Nyheter

Del artikkel
https://scenekunst.no/sak/nye-konstellasjoner-pa-amatorteaterfeltet/
Facebook

Stiklestadspelet 2008. Foto: Leif Arne Holme. CC wikipedia

To nye konstellasjoner på amatørteaterfeltet har fått midler av Kulturdepartementet for å utvikle nye ordninger og kompetanse på feltet. Midlene er en del av bevilgningen som tidligere gikk til Norsk Teaterråd.

Før sommeren delte Kulturdepartementet ut 6,8 millioner kroner til fellestiltak på amatørteaterfeltet. Midlene ble fordelt likt mellom to av seks søkere.

En felles søknad fra Frilynt Norge, Noregs Ungdomslag, Norsk Amatørteaterforbund, Studieforbundet kultur og tradisjon og Norsk musikkråd ble tildelt 3,4 millioner kroner. Organisasjonene har fått ansvar for å etablere en ubyråkratisk ordning for aktivitetsstøtte til amatørteater. Departementet ønsker at ordningen skal være åpent tilgjengelig og fange opp mangfoldet på feltet.

Videre fikk en felles søknad fra Hålogaland amatørteaterselskap, Vestlandske teatersenter, Buskerud Teater og Norsk Revyfaglig senter også 3,4 millioner kroner. Disse skal arbeide med kompetanseutvikling og fornyelse av feltet.

I følge utlysningen fra departementet som kom i mars, gjelder tildelingene for tre år med forbehold om årlige budsjettvedtak.

Midlene er en del av bevilgningen som tidligere ble forvaltet av Norsk teaterråd. Departementet holdt tilbake bevilgningen til Norsk teaterråd i 2015 etter en ekstern gjennomgang bestilt fra konsulentselskapet KPMG av organisasjonens rutiner for forvaltning av statlige midler.

For 2015 er det etablert løsninger for tiltakene som tidligere fikk midler gjennom Norsk Teaterråd. Landsforeningen Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) ivaretar frifond-midler til amatørteatret, mens Norsk kulturråd har fått ansvar for å behandle søknadene for historiske spill.


S C E N E K U N S T
Utgiver

Scenekunst.no A/S Scenekunst.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for profesjonell scenekunst og tilhørende kulturpolitikk. Vi følger Norsk redaktørforenings redaktørplakat.

Scenekunst.no er medlem av Norsk Tidsskriftforening. Scenekunst.no er støttet av Norsk kulturfond. Fra 2016 er tidsskriftet organisert som et almennyttig aksjeselskap med NTO, DTS, NSF og NoDA som eiere og bidragsytere. Fagforbundet Teater og Scene gir også årlig støtte.

Redaksjonen
Annonser

Vil du annonsere på scenekunst.no?

Kunnskapsmedia AS Sture Bjørseth +47 954 36 031 annonser@scenekunst.no