S C E N E K U N S T
Kritikk Debatt Intervju Nyheter Kalender Musikk Dans Teater Opera Kunst Politikk
Hild Borchgrevink, redaktør – 10. februar 2014

Ny leder for Dramatikkfestivalen


Publisert
10. februar 2014
Sist endret
26. mai 2023
Tekst av

Nyheter

Norsk Dramatikkfestival skal fremme ny norsk dramatikk. Hvert annet år arrangeres en manuskonkurranse der vinnertekstene blir oppført enten som fullskala oppsetninger eller som stuntvisninger.

Festivalleder fra 2013 er Victoria Meirik, og daglig leder er Marit Grimstad Eggen.

Norsk Dramatikkfestival eies og drives av Foreningen Norsk Samtidsdramatikk med et 2-årlig statstilskudd fastsatt av Norsk kulturråd.

Siste festival ble arrangert 23. – 25. august 2013 på Dramatikkens Hus. www.dramatikkfestivalen.no


Del artikkel
https://scenekunst.no/sak/ny-leder-for-dramatikkfestivalen/
Facebook

Victoria Meirik. Foto: Liss H. G. Stenersen (2)

INTERVJU: – Jeg tror ikke dramatikerne er tilstrekkelig klar over hvor stor makt de egentlig har over hva som skjer i scenerommet, sier regissør Victoria Meirik. Nå tar hun over roret i Norsk Dramatikkfestival.

Når fristen går ut for festivalens manuskonkurranse 31. mars, skal Meirik og juryen i gang med å velge ut tekster til festivalen i 2015.

Avtroppende festivalsjef Harry Guttormsen fortalte oss at Meirik stod øverst på ønskelisten som ny leder.

Hvorfor hadde du lyst på denne jobben?

– Jeg er utrolig interessert i hvordan rom blir skapt gjennom tekst, i hva som skjer når ord kommer inn i et scenerom.

En viktig tanke bak Dramatikkfestivalen er å få tekster ut på gulvet så fort som mulig.

– Nå har vi fått masterstudium i scenetekst og Dramatikkens hus, men terskelen for å få prøvd ut noe i rom er fortsatt ofte høy. Vi vil ha kort vei fra interesse til utprøving. Det skal være litt upretensiøst. Hvis noen er interessert i å skrive for scene, er det i seg selv en sterk impuls som det er verdt å utforske.

Hva er det i utprøvingen som trigger deg?

– Jeg tror ikke dramatikerne er tilstrekkelig klar over hvor stor makt de egentlig har over hva som skjer i scenerommet. Jeg er jo regissør selv. Men hvis en dramatiker har en tydelig visjon om hvordan en tekst skal utspille seg i et rom, setter det sterke rammer for hva du kan gjøre som regissør. Også selv om teksten ikke er en konvensjonell teatertekst.

– Så lenge forfatteren har en klar tanke, er det mulig å ta konsekvensen av den tanken og arbeide med å gjøre den tydelig. Kanskje får man det ikke helt til, men forsøket er aldri bortkastet. Det er som dramatiker David Mamet sa om den tidlige karrieren til skuespiller og dramatiker Sam Shepard – "he always failed, but he failed very interestingly".

Film og poesi På Nationaltheatret har Victoria Meirik satt i gang og ledet serien Uprøvd, der tekst i mange ulike formater er blitt satt opp som lesninger, med enkle rammer og kort forberedelse. Nå tar Ole Johan Skjelbred over serien.

Mange av tekstene i Uprøvd har ikke vært scenetekster i utgangspunktet. Blant dem er John Cassavetes' film Opening night, eller poet Øyvind Rimbereids langdikt Jimmen.

– Da John Casavettes' manus ble spilt, reagerte flere av skuespillerne og opplevde teksten som dårlig. Men å løfte en tekst ut på gulvet og merke at den ikke umiddelbart fungerer, skaper en diskurs rundt det å skrive. Man blir oppmerksom på hva det er, eller ikke er, å skrive scenetekst. Det handler om å føle et gulv.

Hva ser du etter i en scenetekst?

– Den må ha en tydelig tanke. Den må ha form og retning, noe tredimensjonalt i seg.

Tredimensjonalt, kan du utdype det?

– Det har mange ulike former. Det kan være som Tsjekhov, der rom og emosjoner er tett knyttet sammen. Eller Beckett, som går til en ytterste konsekvens, analyserer scenerommet og kommer til at – dette er bare et rom, det er ingen emosjoner eller hendelser her. Interessante scenetekster har en dobbel forståelse av scenerommet. De skaper et rom og beveger seg i det, men viser også fram grensene for rommet og forsøker kanskje å komme seg ut av det.

I mange av de frie scenekunstgruppene er tekstproduksjon en kollektiv prosess. Er det rom for slike tekster på Dramatikkfestivalen?

– Juryen leser manus anonymt, så hvor mange som står bak en tekst, er ingen begrensning. Jeg kan fint se for meg en prosess der en gruppe sender inn en skisse og kanskje beskriver hva de tenker å gjøre med den.

Victoria Meirik er utdannet regissør i Amsterdam, på en kunsthøgskole der flere kunstfag var samlet under ett tak. I tillegg til ordinær undervisning la skolen opp til at registudentene kunne følge forelesninger på kveldstid på akademiet og konservatoriet – kurs i scenografi, visuell kunst, komposisjon. Meirik har også blant annet teatervitenskap og årskurs i dramatikk fra Skrivekunstakademiet i Hordaland.

Hvordan er forholdene for dramatikkfaget utenfor Norge?

– I Holland er terskelen mye lavere for å skrive scenetekst. Alle skriver – det er ikke den samme rolledelingen som her. Regissører og skuespillere skriver, vi skrev dramatikk som en del av regiutdannelsen. Alt blir ikke like gjennomarbeidet i et slikt klima, men i sum tror jeg åpenheten er veldig fruktbar.


S C E N E K U N S T
Utgiver

Scenekunst.no A/S Scenekunst.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for profesjonell scenekunst og tilhørende kulturpolitikk. Vi følger Norsk redaktørforenings redaktørplakat.

Scenekunst.no er medlem av Norsk Tidsskriftforening. Scenekunst.no er støttet av Norsk kulturfond. Fra 2016 er tidsskriftet organisert som et almennyttig aksjeselskap med NTO, DTS, NSF og NoDA som eiere og bidragsytere. Fagforbundet Teater og Scene gir også årlig støtte.

Redaksjonen
Annonser

Vil du annonsere på scenekunst.no?

Kunnskapsmedia AS Sture Bjørseth +47 954 36 031 annonser@scenekunst.no