S C E N E K U N S T
Kritikk Debatt Intervju Nyheter Kalender Musikk Dans Teater Opera Kunst Politikk
Hild Borchgrevink, redaktør – 28. august 2012

Ny direktør i Norsk publikumsutvikling


Publisert
28. august 2012
Sist endret
26. mai 2023
Tekst av
Hild Borchgrevink, redaktør
Nyheter

Del artikkelen
https://scenekunst.no/sak/ny-direktor-i-norsk-publikumsutvikling/
Facebook

Ingrid E. Handeland

Ingrid E. Handeland er ny direktør i Norsk publikumsutvikling.

Handeland tiltrer 1. oktober. Hun kommer fra stillingen som informasjonssjef ved Nationaltheatret. Der har hun arbeidet med fortolkning, formidling, merkevarebygging, visuell profilering, informasjon, og markedsføring siden 1999. Hun har utdanning fra Universitetet i Oslo og Handelshøyskolen BI, og har tidligere arbeidet med forskningsadministrasjon og musikkproduksjon.

Hennes første oppdrag som direktør finner sted under et seminar i Bergen 28. september, Kulturledelse, kulturpolitikk og publikum.

Norsk publikumsutvikling er en nasjonal medlemsorganisasjon som skal arbeide for økt kunnskap om publikum og økt oppslutning om medlemmenes kulturtilbud. Organisasjonen ble etablert på initiativ fra Bergen kommune i 2009, med bakgrunn i dialogen som ble etablert mellom politikere og kunstnere i Bergen i forberedelsene til kulturbyåret i Bergen i 2000. Kunstnere i Bergen samlet seg da bak et felles strategidokument kalt ”Kunstnernes veiplan” som spesifiserte kunstnernes behov i dialog med kommunen og la strategier for samarbeid og koordinering.

Norsk Publikumsutvikling har i underkant av 900 000 kroner i støtte over statsbudsjettet i 2012, og har også i 2010 mottatt en større bevilgjning øremerket å øke deltakelsen i kulturaktiviteter blant underrepresenterte grupper.

Handeland tar over etter Harm-Christian Tolden, som nå er gått over i stillingen som kommunaldirektør for kultur, næring, kirke og idrett i Bergen kommune.


S C E N E K U N S T
Utgiver

Scenekunst.no A/S Scenekunst.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for profesjonell scenekunst og tilhørende kulturpolitikk. Vi følger Norsk redaktørforenings redaktørplakat.

Scenekunst.no er medlem av Norsk Tidsskriftforening. Scenekunst.no er støttet av Norsk kulturfond. Fra 2016 er tidsskriftet organisert som et almennyttig aksjeselskap med NTO, DTS, NSF og NoDA som eiere og bidragsytere. Fagforbundet Teater og Scene gir også årlig støtte.

Redaksjonen
Annonser

Vil du annonsere på scenekunst.no?

Kunnskapsmedia AS Sture Bjørseth +47 954 36 031 annonser@scenekunst.no