S C E N E K U N S T
Kritikk Debatt Intervju Nyheter Kalender Musikk Dans Teater Opera Kunst Politikk
Hild Borchgrevink, redaktør – 4. desember 2017

Ny ansvarlig redaktør for Scenekunst.no

Julie Rongved Amundsen.


Publisert
4. desember 2017
Sist endret
26. mai 2023
Tekst av
Hild Borchgrevink, redaktør
Intervju Generelt

Del artikkelen
https://scenekunst.no/sak/ny-ansvarlig-redaktor-for-scenekunst-no/
Facebook

Teaterviter Julie Rongved Amundsen er ny ansvarlig redaktør i Scenekunst.no fra 1. januar 2018.

Tidlig i oktober i år ble jobben som ansvarlig redaktør for Scenekunst.no lyst ut, i forbindelse med at nåværende redaktør har fått arbeidsstipend som kritiker og trenger å frigjøre tid til egen skriving.

Det er første gang jobben lyses ut åpent etter at Scenekunst.no i 2015 ble etablert som selvstendig almennyttig AS. Det var 23 søkere til stillingen, og etter intervjurunder ble teaterviter Julie Rongved Amundsen innstilt som ny redaktør. Ansettelsen ble godkjent i Scenekunst.nos styre i uken som gikk.

Velkommen til Scenekunst.no! Leserne kjenner deg som skribent her, fortell mer om bakgrunnen din.

Jeg har en doktorgrad i teatervitenskap fra Universitetet i Oslo og identifiserer meg nok mye med å være teaterviter. Teoretisk har jeg jobbet mye med forholdet mellom ideologi og teatralitet, og vært opptatt av forholdet mellom teater/performance og samfunn. Sånn sett har jeg har jobbet mye med performanceteori, tverrestetiske og tverrfaglige vinklinger, men jeg har også skrevet teaterkritikk i ti år og sånn sett hele tiden forholdt meg til praksis. Jeg var også produsent på Black Box teater i et par år, og det er en erfaring som har hatt stor innvirkning på hvordan jeg tenker rundt det å skape kunst og forholdet mellom utøvere og publikum på et praktisk nivå.

Hvorfor valgte du teatervitenskap som fag?

For å svare på det må jeg på en måte prøve å sette meg inn i mitt 20 år gamle jeg, og begrunnelsene den gang er kanskje ikke de samme som i dag. Da jeg begynte på grunnfag i teatervitenskap hadde jeg akkurat fullført et grunnfag i litteraturvitenskap, og nærmet meg nok teatret og faget med et tekstlig utgangspunkt og var opptatt av den dramatiske teksten. Jeg hadde et særlig oppheng i Tsjekhov, men noe av det som slo meg med teatervitenskap var måten teaterteorien hele tiden hadde et nært forhold til den faktiske sceneutøvelsen. Der jeg hadde opplevd at litteraturteorien fjernet seg fra den litterære teksten eller leseopplevelsen, var teaterteorien så praksisnær og levende. Det dro meg inn i faget.

Nå som teatervitenskap igjen er under press, tenker jeg at dette med teatervitenskaps egenart er viktig å trekke frem. Jeg disputerte omtrent samtidig med at faget ble vedtatt utfaset ved UiO, og det har nok preget måten jeg har tenkt rundt faglighet i etterkant. Sett fra et eksternt humanistisk perspektiv kan nok teatervitenskap virke som et fag som man lett kan inkorporere i andre fag som litteraturfag, kulturfag eller kunstfag, men for meg som ung student var det nettopp det at teatervitenskap ikke var noen av disse andre tingene som grep meg. I motsetning til andre humanistiske fag ser teatervitenskap på det særegne i den teatrale kommunikasjonen. Utover det har teatervitenskap også et enormt tverrfaglig potensial fordi det trekker veksler på så mange teoretiske retninger samtidig som det forholder seg til en aktiv praksistradisjon og til levende kommunikasjon.

Hvorfor ønsket du deg jobben som ansvarlig redaktør?

Som akademiker hender det at man glemmer verden utenfor og fordyper seg i innfløkte teoretiske sammenhenger. Jeg skal ærlig innrømme at jeg har elsket denne siden ved de akademiske prosessene, men jeg har også kommet til den viktige erkjennelsen av at fag skal til folk, og at det kanskje ikke har en så stor verdi hvis det aldri kommer ut av et universitetskontor. Samtidig er jeg de siste årene blitt mer og mer opptatt av den diskurshevende kritikkteksten, og ser stor glede i å utvikle gode, formidlende og kritiske tekster. Å få lov til å jobbe med tekstutvikling og formidling av noe som ligger hjertet så nært er en helt fantastisk posisjon å være i.

Hvorfor er det viktig at Scenekunst.no finnes?

I dagens medielandskap der kritikken bygges ned i dagsavisene, bidrar scenekunst.no med et unikt perspektiv når det gjelder fagformidling og debatt. Noe av det som skjer når det er mindre som omtales og anmeldes er at det er at det er mer som ikke diskuteres i det hele tatt eller at en forestilling får én anmeldelse og at det derfor ikke skjer noen meningsbrytning. Det produseres jo ikke mindre scenekunst, men det offentlige ordskiftet er kanskje blitt smalere. Det har i hvert fall endret seg en god del, og der har scenekunst.no en viktig posisjon når det gjelder informasjons- og fagformidling. Scenekunst.no skal være en motvekt og ta et særlig ansvar for dekningen av scenekunstfeltet der tradisjonelle medier ikke strekker til. Scenekunst.no skal løfte frem det smale, være en faglig basert motstemme til øvrig dekning og en sentral debattarena for en aktiv scenekunstbransje som er i vekst.


S C E N E K U N S T
Utgiver

Scenekunst.no A/S Scenekunst.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for profesjonell scenekunst og tilhørende kulturpolitikk. Vi følger Norsk redaktørforenings redaktørplakat.

Scenekunst.no er medlem av Norsk Tidsskriftforening. Scenekunst.no er støttet av Norsk kulturfond. Fra 2016 er tidsskriftet organisert som et almennyttig aksjeselskap med NTO, DTS, NSF og NoDA som eiere og bidragsytere. Fagforbundet Teater og Scene gir også årlig støtte.

Redaksjonen
Annonser

Vil du annonsere på scenekunst.no?

Kunnskapsmedia AS Sture Bjørseth +47 954 36 031 annonser@scenekunst.no