S C E N E K U N S T
Kritikk Debatt Intervju Nyheter Kalender Musikk Dans Teater Opera Kunst Politikk
Julie Rongved Amundsen – 28. januar 2021

NRK utlyser nyopprettet stilling som musikksjef


Publisert
28. januar 2021
Sist endret
26. mai 2023
Tekst av

Nyheter

Del artikkel
https://scenekunst.no/sak/nrk-utlyser-nyopprettet-stilling-som-musikksjef/
Facebook

NRK Radiohuset, Marienlyst.

Før jul møtte NRK kritikk for tilbudet sitt på klassisk musikk på Scenekunst.no. Nå utlyser de en nyopprettet stilling som musikksjef.

I desember i fjor skrev fagredaktør for opera og klassisk musikk i Scenekunst.no, Hilde Halvorsrød, en kommentar om Bodil Maroni Jensens intervjubok med Synne Skouen der Halvorsrød er sterkt kritisk til det hun oppfatter som nedbygningen av dekningen av klassisk musikk i NRK P2. Debatten fikk mye oppmerksomhet, og mange støttet opp under Halvorsrøds virkelighetsbeskrivelser. NRK kom også med flere svar, radiosjef Cathinka Rondan skrev blant annet at NRK har et bredt oppdrag, og når de er betalt av alle må de være for alle, men at hun også har forståelse for at noen opplever at de har mistet noe i NRKs tilbud og at de ville ta med seg kritikken i det videre arbeidet.

Når de nå utlyser en ny stilling som musikksjef sier Rondan at de begynte arbeidet med dette i januar i fjor og at det har vært en lang prosess. Det er altså ingen direkte sammenheng mellom kritikken som har kommet og at det utlyses en stilling. I stillingsutlysningen står det at vedkommende blant annet skal ha «(s)trategisk ansvar for at NRKs musikktilbod på alle plattformer er heilskapleg og mangfaldig og svarer på NRKs oppdrag, vedtekter og langtidsstrategi.» Den nye stillingen skal ha ansvar for musikken på alle flater, altså radio, tv og internett, men det er radiosjef Rondan som står som kontaktperson i utlysningen.

Når jeg ringer Rondan og spør om tankene bak den nye stillingen sier hun at vi lever i «et mer komplekst mediebilde enn for ti-tyve år siden. Det er mange kanaler, plattformer, lokale nisjer og internasjonale aktører, og NRK må jobbe på en ny og bedre måte.»

Samtidig kommer hun kritikken i møte når hun sier at det alltid er en pågående diskusjon om hva NRKs innhold skal bestå av både innenfor og utenfor NRK og at de alltid løfter kritikken i NRK og hører på den. «Utfordringer og dilemmaer diskuteres i NRK og utenfor NRK, og noen ganger speiler de også hverandre.» På spørsmål om den klassiske musikkens plass i den nye stillingen og i hvor stor grad de har tenkt seg en person som har kompetanse på klassisk musikk, sier hun at det er litt tidlig å si og at NRKs oppdrag dekker den klassiske musikken, men det dekker også jazz, hip hop, folkemusikk, korps og andre sjangre. «En viktig del av jobben er å se helhetsperspektivet og løfte og jobbe for det. Vi er vi ute etter en som har bred interesse for og kunnskap om musikk. NRKs oppdrag er også bredt og mangfoldig.»

Musikkviter og kritiker Emil Bernhardt, som var én av dem som fulgte opp Halvorsrøds innlegg og kritiserte NRK, sier det er fint hvis NRK er interessert i å styrke og fokusere musikkdekningen, men at han synes det er vanskelig å få helt grep på hva slags mandat den nye musikksjefen vil få, særlig gitt at ledelseshierarkiet fra utsiden virker nokså ugjennomsiktig. «Spørsmålet er for det første hva som konkret ligger i betegnelsen ‘sjef’ – hvilke hensyn og plikter er den nye sjefen underlagt opp og ned –, og for det andre hvilken plass fagkompetansen får i utformingen av musikkprofilen.» Han påpeker likevel at denne utlysningen kan tyde på at NRK tar musikkdekningen på alvor.


S C E N E K U N S T
Utgiver

Scenekunst.no A/S Scenekunst.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for profesjonell scenekunst og tilhørende kulturpolitikk. Vi følger Norsk redaktørforenings redaktørplakat.

Scenekunst.no er medlem av Norsk Tidsskriftforening. Scenekunst.no er støttet av Norsk kulturfond. Fra 2016 er tidsskriftet organisert som et almennyttig aksjeselskap med NTO, DTS, NSF og NoDA som eiere og bidragsytere. Fagforbundet Teater og Scene gir også årlig støtte.

Redaksjonen
Annonser

Vil du annonsere på scenekunst.no?

Kunnskapsmedia AS Sture Bjørseth +47 954 36 031 annonser@scenekunst.no