S C E N E K U N S T
Kritikk Debatt Intervju Nyheter Kalender Musikk Dans Teater Opera Kunst Politikk
Hild Borchgrevink, redaktør – 14. desember 2017

Omsatte for en milliard kroner i 2016


Publisert
14. desember 2017
Sist endret
26. mai 2023
Tekst av

Nyheter Politikk

Kunst i tall 2016 Kulturrådet har de siste fem årene publisert en årlig bransjestatistikk. Hensikten er å få frem data som kan belyse hva som kjennetegner omsetningen i de ulike kunstområdene og hvordan de ulike delene av disse områdene utvikler seg over tid. Modellen for målingene er utviklet i samarbeid med bransjenes organisasjoner og aktører og baserer seg på bransjenes egne tall.

Prosjektet er et samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kulturrådet og gjennomføres av Rambøll Management Consulting.


Del artikkel
https://scenekunst.no/sak/norsk-scenekunst-omsatte-for-en-milliard-kroner-i-2016/
Facebook

For første gang er scenekunst inkludert i rapporten “Kunst i tall” som presenterer omsetningen på kunstfeltene i Norge.

Denne uken ble Kunst i tall 2016 lansert. For første gang er scenekunst inkludert i rapporten, som presenterer årlige nasjonale omsetningstall for kunstfeltene i Norge.

Statistikken inkluderer ikke tilskuddsmidler eller andre former for ekstern, offentlig støtte.

Rapporten definerer omsetning som inntekter fra forbrukerleddet. Ved å kun måle dette leddet, sikres det at omsetning ikke telles flere ganger i ulike ledd av verdikjeden. For alle fire kunstområder er inntekter fra Den kulturelle skolesekken inkludert.

Scenekunst omsatte for 1 milliard kroner i 2016.

Tallet omfatter inntekter både fra det frie feltet og fra institusjonene. Konsulentene har innhentet tall fra Norsk teater- og orkesterforening, Ticketmaster, TicketCo, Norske Historiske Spel, Teateralliansen, Kulturrådet, Kulturdepartementet og DKS/Kulturtanken.

Musikkbransjen omsatte for 4,4 milliarder og den visuelle kunstbransjen for 2,2 milliarder. Den samlede omsetningen i litteraturbransjen var på 6,1 milliarder kroner.

Scenekunst skiller seg fra de øvrige kunstområdene ved at bransjens omsetningsinntekter ikke kommer fra salg av et fysisk objekt. Fremføringsaspektet ligger til grunn for at omsetning innen film og tv ikke er regnet med i rapporten.

For scenekunst utgjorde billettinntekter fra forestillinger 95 prosent av de samlede inntektene i 2016 (918 millioner kroner).

I tillegg kommer inntekter fra utlandet på 98 millioner. Dette omfatter honorarer som scenekunstnere får for forestillingsoppdrag i utlandet. Rapporten har valgt å bruke honorarer og ikke billettinntekter som mål på inntekter fra utlandet for å fange opp inntekter som kommer direkte tilbake til aktører i Norge.

Til sammen var omsetningen i de fire kunstbransjene i Norge målt på denne måten, 13,7 milliarder kroner i 2016. Dette inkluderer tall fra kategoriene salgsinntekter, fremføring/visningsinntekter og vederlags- og opphavsrettslige inntekter.

– Tallene viser oss at det skjer en stor verdiskaping på de ulike kunstområdene, og den totale omsetningen vokser for hvert år, uttaler Kulturrådets direktør Kristin Danielsen.

Kunst i tall er et samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kulturrådet og gjennomføres av Rambøll Management Consulting. Rapporten kan lastes ned her.


S C E N E K U N S T
Utgiver

Scenekunst.no A/S Scenekunst.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for profesjonell scenekunst og tilhørende kulturpolitikk. Vi følger Norsk redaktørforenings redaktørplakat.

Scenekunst.no er medlem av Norsk Tidsskriftforening. Scenekunst.no er støttet av Norsk kulturfond. Fra 2016 er tidsskriftet organisert som et almennyttig aksjeselskap med NTO, DTS, NSF og NoDA som eiere og bidragsytere. Fagforbundet Teater og Scene gir også årlig støtte.

Redaksjonen
Annonser

Vil du annonsere på scenekunst.no?

Kunnskapsmedia AS Sture Bjørseth +47 954 36 031 annonser@scenekunst.no