S C E N E K U N S T
Kritikk Debatt Intervju Nyheter Kalender Musikk Dans Teater Opera Kunst Politikk
Hanne Bernhardsen Nordvåg – 28. oktober 2016

Norsk Publikumsutvikling kan måtte legge ned

Publikum. Foto: nrk.no


Publisert
28. oktober 2016
Sist endret
26. mai 2023
Tekst av

Kulturpolitikk Politikk

I Regjeringens forslag til statsbudsjett foreslås det statlige tilskuddet til Norsk publikumsutvikling avviklet, med henvisning til at videre drift fullt ut bør dekkes avmedlemmene:

“Det foreslås å avvikle tilskuddet til Norsk publikumsutvikling (NPU) og Norsk kulturforum (NOKU). Formålet med tilskuddet til Norsk publikumsutvikling har vært å styrke medlemmenes arbeid med publikumsutvikling, både økonomisk, inkluderende og kunstnerisk. Arbeidet med økonomisk og kunstnerisk publikumsutvikling forutsettes videreført av institusjonene selv, som en naturlig del av deres ordinære drift. Videre drift av Norsk publikumsutvikling bør fullt ut dekkes av medlemmene.” (s. 77)

I 2016 er tilskuddet på 2,2 millioner kroner.


Del artikkel
https://scenekunst.no/sak/norsk-publikumsutvikling-kan-matte-legge-ned/
Facebook

– Det føles urimelig å bli nullet uten forvarsel, sier leder for Norsk Publikumsutvikling, Ingrid Handeland. Organisasjonen var fjernet fra statsbudsjettet da det ble lagt fram tidligere i høst.

Norsk Publikumsutvikling (NPU) ble etablert etter et initiativ fra Kulturdepartementet selv under den forrige regjeringen for om lag seks år siden. Blant målene med NPU var å skape verktøy for å nå fram til nye publikummere og arbeide for et større mangfold i publikum på scenekunstfeltet.

Men i forslag til statsbudsjett for 2017 har departementet lukket pengesekken.

– NPU har skapt etterspørsel etter publikumsinnsikt de årene vi har vært aktive i feltet. Nå er vi i ferd med å kunne møte den etterspørselen. Vi øker egenfinansieringsgraden og trodde det ble sett, og at det ville bli belønnet med, om ikke opptrapping av tilskuddet, så i alle fall en videreføring. Det kom som et sjokk og føles helt urimelig å bli nullet over natten uten forvarsel, sa direktør for NPU, Ingrid Handeland, i sin åpningstale for NPUs årskonferanse i Stavanger forrige uke.

Det finnes de i scenekunstfeltet som har vært skeptiske til en egen organisasjon med fokus på publikumsarbeid. Medlemsmassen til NPU har imidlertid vokst jevnt, og Handeland tar det som et tegn på at det er behov for arbeidet de gjør.

– Mange av de større aktørene vil nok klare seg helt fint uten hjelp fra NPU. Verden går ikke under om vi blir lagt ned. Men de små og mellomstore institusjonene setter pris på støtte og vår plattform for deling av kunnskap, sier Handeland til Scenekunst.no.

Ingrid Handeland. Foto: NPU

Mindre nytte for små og mellomstore aktører? Norsk Teater- og Orkesterforening, som organiserer 46 større og mindre aktører innenfor musikk og scenekunst, blant dem alle landets større offentlig støttede institusjoner innenfor teater, dans, opera og musikk, skriver i sin høringsuttalelse til statsbudsjettet at de finner det oppsiktsvekkende at NPU strykes uten forvarsel og uten noen form for nedtrappingsfase som kunne gitt organisasjonen mulighet til å omorganisere driften, og at NPUs arbeid er et viktig supplement til virksomhetenes eget arbeid.Scenekunst.no har kontaktet noen av de mindre aktørene på det utøvende kunstfeltet som er medlemmer både av NPU og NTO. De ønsket ikke å uttale seg offentlig, men ga tillatelse til at Scenekunst.no videreformidlet deres synspunkter i mer generell form. Inntrykket disse gir, er at utbyttet av NPUs arbeid til nå ikke har vært så stort for de mindre aktørene. De har opplevd møter, konferanser og samlinger i regi av NPU som en nyttig plattform for å knytte kontakter, men har i mindre grad hatt konkret bruk for NPUs aktiviteter i sitt eget publikumsarbeid. Våre kilder forteller at rapporter og artikler om publikumsutvikling er tilgjengelig for deres respektive felt via andre kanaler enn NPU, men at NPU i større grad kanskje kunne bidra med å opparbeide systematisk kunnskap om kulturbrukere i Norge, som deretter kunne deles med medlemmene.

Uendret verdigrunnlag Handeland forteller til Scenekunst.no at NPU trenger minimum de inntektene de allerede har – på om lag fem millioner, hvorav 2,2 har kommet fra departementet – for å kunne fortsette driften. Uten disse pengene vil de ikke klare å opprettholde et tilstrekkelig kompetansenivå.

Hun tror at årsaken til at den statlige støtten er foreslått fjernet har å gjøre med en politisk profilendring.

– Da NPU ble etablert, var inkludering og deltakelse profilen på det kulturpolitiske programmet. Med den sittende regjeringen er det mer satsing på kreative næringer utenfor det etablerte feltet, samt talentutvikling, sier hun.

– NPU har ikke endret verdigrunnlag og visjon siden organisasjonen ble opprettet. I vår retorikk har vi ikke lagt vekt på næringsaspektet, men på mangfold. Det kan være at det har gjort oss mindre relevante for den sittende kulturpolitiske ledelsen. Vi mener at mangfold både er viktig i et demokratisk perspektiv og riktig med tanke på utvikling av næringsgrunnlaget i feltet.

Publikumsmangfold er det demokratiske målet med virksomheten i NPU, forklarer Handeland. Økt kunstinteresse er det andre.

Handeland forteller at i tiden som kommer vil NPU fokusere på innhold som er relevant for hele feltet, ikke bare de etablerte institusjonene. Hun poengterer at det å bygge etterspørsel etter kunst og kultur vil gavne alle i det lange løp – det være seg institusjoner, det frie feltet eller kreative næringer.

Er ikke over Men i første omgang må NPU nå arbeide for å opprettholde driften.

– Vi er i dialog med departementet og ulike politiske grupperinger, sier Handeland.

Hun påpeker at det ikke er over før statsbudsjettet er endelig vedtatt.

– Fram til da er vår jobb å påvirke i retning av at vi kommer tilbake på budsjettet. Skal man tolke stemningen og dialogen vi har med ulike aktører, kan det virke optimistisk.

Om NPU ikke når fram til politikerne, må de forsøke å få inn de 2,2 millionene på annet vis. I forslaget til statsbudsjett står det eksplisitt at videre drift av Norsk publikumsutvikling bør dekkes fullt ut av medlemmene. Disse bidrar i dag med 2,8 millioner kroner i året gjennom medlemsavgifter. Om medlemmene skal stå får alle NPUs inntekter, slik Regjeringen foreslår, vil det bety en økning på om lag 14.500 kroner per medlem i året.

Les mer: Hva tenker NPUs medlemmer om dette? I denne artikkelen har Scenekunst.no snakket med et utvalg av dem.

NTO er en av fire eiere av Scenekunst.no AS. Ingrid Handeland sitter i Scenekunst.no AS’ styre.


S C E N E K U N S T
Utgiver

Scenekunst.no A/S Scenekunst.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for profesjonell scenekunst og tilhørende kulturpolitikk. Vi følger Norsk redaktørforenings redaktørplakat.

Scenekunst.no er medlem av Norsk Tidsskriftforening. Scenekunst.no er støttet av Norsk kulturfond. Fra 2016 er tidsskriftet organisert som et almennyttig aksjeselskap med NTO, DTS, NSF og NoDA som eiere og bidragsytere. Fagforbundet Teater og Scene gir også årlig støtte.

Redaksjonen
Annonser

Vil du annonsere på scenekunst.no?

Kunnskapsmedia AS Sture Bjørseth +47 954 36 031 annonser@scenekunst.no