S C E N E K U N S T
Kritikk Debatt Intervju Nyheter Kalender Musikk Dans Teater Opera Kunst Politikk
Hild Borchgrevink, redaktør – 8. november 2013

Mindre penger, mer frihet?


Publisert
8. november 2013
Sist endret
26. mai 2023
Tekst av

Nyheter

Del artikkel
https://scenekunst.no/sak/mindre-penger-mer-frihet/
Facebook

Thorhild Widvey. Foto: KUD

Den blå regjeringen tar grep på det profesjonelle korfeltet. Den vil gi Kulturrådet større frihet og ber om at basisfinansieringen for fri scenekunst prioriteres, men kutter samtidig i Kulturrådets støtteordninger. Her er noen av endringene i det nye forslaget til kulturbudsjett som blir presentert kl 13 i dag.

Regjeringen angir to hovedmål i det nye forslaget til kulturbudsjett. Det ene er å stimulere til vekst og idéskaping nedenfra, det andre er høyere kvalitet og økt oppmerksomhet om innhold fra aktørene selv.

En liten økning i støtten over post 78 til Black Box Teater, Teaterhuset Avant Garden, BIT Teatergarasjen og Dramatikkens hus med totalt 2 millioner kroner skal bidra til å utvikle regionale kraftsentra på scenekunstfeltet og utvikle ny, norsk dramatikk.

Regjeringen vil redusere bevilgningen til ettårig og flerårig prosjekttilskudd under Norsk kulturfond.

Ettårig prosjekttilskudd til scenekunst reduseres med til sammen 6,4 mill. kroner. Innenfor rammen av bevilgningen ber Regjeringen om at tilskudd til basisfinansieringen for frie scenekunstgrupper prioriteres. Flerårig prosjekttilskudd til scenekunst foreslås redusert med 1,6 mill. kroner.

På musikkområdet ønsker regieringen at kulturrådet skal prioritere tilskuddsordningene for arrangører, ensembler og publiseringsstøtten for musikkinnspillinger. Samtidig reduseres bevilgningen til ettårig prosjekttilskudd på området med 16,5 mill. kroner og flerårig med 10 millioner kroner.

7 av de sistnevnte 10 millionene skal tildeles korene Kor Vest og Det Norske Solistkor, som flyttes til statsbudsjettets post 78 der blant annet de programmerende teatrene er. Det foreslås et tilskudd på 3 mill. kroner til Kor Vest og 6,5 mill. kroner til Det Norske Solistkor.

I tillegg vil Regjeringen ikke etablere en tilskuddsordning for semiprofesjonelle kor.

Samtidig som den reduserer bevilgningene, vil Regjeringen gi Norsk kulturråd større fleksibilitet til å vurdere fordelingen av midler mellom ulike kunstområder. I 2014 foreslår regjeringen derfor at Kulturrådet selv får omdisponere mellom de ulike kunstfaglige områdene for bevilgningene som gjelder ettårig og flerårig støtte (post 55 og 56). En rapport om hvordan Norsk kulturråd har disponert på tvers av de ulike kapitlene vil inngå i den årlige rapporteringen til Stortinget.

Regjeringen foreslår å avvikle forsøksordningen med kunstformidling til skoleelever i institusjonenes egne lokaler på grunn av få søknader og varierende kvalitet på innkomne søknader.

Ordningen med særskilt tilskudd til likestillingsprosjekter på musikkområdet opphører.

Bevilgningen til kunstnerstipend reduseres med 15 mill. kroner i 2014. Forslaget innebærer at de nye stipendordningene for etablerte kunstnere og seniorkunstnere ikke iverksettes i 2014.

Regjeringen ønsker å vurdere alternative måter å organisere kultursektorforskningen på og vil se den i sammenheng med medieforskningen. Forskningsprogram vil bli vurdert som en mulig organiseringsform for begge områdene.

Regjeringen foreslår å avvikle Den kulturelle nistepakken ( Konsert på jobben ) og omdisponere midlene til satsing på folkebibliotek.


S C E N E K U N S T
Utgiver

Scenekunst.no A/S Scenekunst.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for profesjonell scenekunst og tilhørende kulturpolitikk. Vi følger Norsk redaktørforenings redaktørplakat.

Scenekunst.no er medlem av Norsk Tidsskriftforening. Scenekunst.no er støttet av Norsk kulturfond. Fra 2016 er tidsskriftet organisert som et almennyttig aksjeselskap med NTO, DTS, NSF og NoDA som eiere og bidragsytere. Fagforbundet Teater og Scene gir også årlig støtte.

Redaksjonen
Annonser

Vil du annonsere på scenekunst.no?

Kunnskapsmedia AS Sture Bjørseth +47 954 36 031 annonser@scenekunst.no