S C E N E K U N S T
Kritikk Debatt Intervju Nyheter Kalender Musikk Dans Teater Opera Kunst Politikk
Hild Borchgrevink, redaktør – 13. januar 2014

Midler til innovasjon fordelt


Publisert
13. januar 2014
Sist endret
26. mai 2023
Tekst av
Hild Borchgrevink, redaktør
Nyheter

Del artikkelen
https://scenekunst.no/sak/midler-til-innovasjon-fordelt/
Facebook

Oslo Rådhus: Foto: Alexander Ottesen

Midlene i Oslo kommunes støtteordning for innovasjon på kulturfeltet er nå fordelt. Mottaker av det høyeste tilskuddet er et nyetablert A/S som arbeider for en uavhengig arena for dokumentarteater og dokumentarfilm i Oslo. For 2014 er avsetningen til ordningen mer enn halvert.

I budsjettet for 2013 avsatte kulturbyråd Hallstein Bjercke 5,5 millioner kroner til en ny støtteordning for innovasjon.

Pengene var ikke friske midler, og det ble stilt spørsmål, blant annet her på Scenekunst.no, ved hensikten med at eksisterende tiltak som er viktige for nyskaping på kulturfeltet, måtte avgi midler til den nye ordningen. Noen tiltak mistet støtten helt.

Bystyresak 315 i 2013 framholdt at avsetningen for 2013 til innovasjon blant annet skal fange opp tiltak som ikke dekkes av kommunens opprinnelige tilskuddsordninger.

Ordningen ble først utlyst med søknadsfrist 1. desember 2013. Med unntak av 200 000 kroner som søkes overført til 2014 og forvaltningskostnader på kr. 300 000, ble midlene fordelt like før juleferien. En oversikt over tildelingene finnes i Byrådens sak nr. 41/2013 (se pdf til høyre).

Støtte til dokumentarteater Mottaker av det høyeste tilskuddet er Verdensteatret utvikling AS, et selskap etablert i november 2013 med formål å utrede etableringen av en uavhengig arena for film, dokumentarfilm og teater i Oslo (650 000 til utvikling og testing av innholdskonsept).

Ellers finnes Oslo Musikkråd (422 000 til konkretisering av skolen som lokalt kulturhus), Oslo Fjord Festivals (385 000 til oppstart og gjennomføring av Oslo Fjord Festivals 2014), Foreningen Musikkbyen Oslo (315 000 til Visit Musikkbyen Oslo) og Alphabeta.TV DA (300 000 til prosjektet Kulturkast) på listen.

Ny Musikk, som ble kuttet fra budsjettet i 2013, har fått 180 000 til prosjektet Off the page.

Kommunen skriver at avsetningen skal bidra til utvikling, eksperimentering og utforsking og praktiseres slik at ordningene bidrar til mer dynamikk på kulturfeltet. "Slik skal kultur- og næringsliv utfordres til å utnytte sitt kreative potensial på en måte som styrker Oslo som en attraktiv by; som talentenes by," står det i saken, som også håper at nyskaping på kulturfeltet skal utløse "både private ressurser, frivillig innsats og personlig engasjement."


S C E N E K U N S T
Utgiver

Scenekunst.no A/S Scenekunst.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for profesjonell scenekunst og tilhørende kulturpolitikk. Vi følger Norsk redaktørforenings redaktørplakat.

Scenekunst.no er medlem av Norsk Tidsskriftforening. Scenekunst.no er støttet av Norsk kulturfond. Fra 2016 er tidsskriftet organisert som et almennyttig aksjeselskap med NTO, DTS, NSF og NoDA som eiere og bidragsytere. Fagforbundet Teater og Scene gir også årlig støtte.

Redaksjonen
Annonser

Vil du annonsere på scenekunst.no?

Kunnskapsmedia AS Sture Bjørseth +47 954 36 031 annonser@scenekunst.no