S C E N E K U N S T
Kritikk Debatt Intervju Nyheter Kalender Musikk Dans Teater Opera Kunst Politikk
Hild Borchgrevink, redaktør – 18. mars 2013

Med Music Norway som modell?

Stortingsmelding om internasjonal kulturinnsats-2. Foto: Music Norway


Publisert
18. mars 2013
Sist endret
26. mai 2023
Tekst av
Hild Borchgrevink, redaktør
Debatt

Del artikkelen
https://scenekunst.no/sak/med-music-norway-som-modell/
Facebook

KOMMENTAR: Regjeringens ferske stortingsmelding om internasjonal kulturinnsats åpner for å se på scenekunstfeltet med Music Norway som modell.

Fredag 15. mars ble Stortingsmelding nr. 19 om Regjeringens internasjonale kulturinnsats lagt fram av kulturminister Hadia Tajik og utenriksminister Espen Barth Eide.

Etter at Kulturdepartementet første gang gikk ut i august i fjor og ville isolere musikkeksport som eget felt og lage skiller mellom nasjonale og internasjonale støtteordninger, har vi nå noen snuoperasjoner senere, en melding på bordet som behandler alle kunstfelt og slår fast at det nasjonale og det internasjonale må sees i sammenheng.

Meldingen ser på kunst i et kulturpolitisk, utenrikspolitisk og utviklingspolitisk perspektiv. På samme måte som Kulturutredningen 2014 vektlegger den kunst som ytringskultur.

"I dag forholder kunstnere seg til en global virkelighet og i mindre grad til nasjonale grenser eller nasjonal tilhørighet. Kunstnere arbeider ut fra lokale, nasjonale og globale referanser og erfaringer," står det.

Meldingen framstår først og fremst som en oversikt over status quo og har for eksempel ingen statistikk eller kvantitative analyser. Men oversikten virker i det minste basert på en grundig dialog med de ulike kunstfeltene. "Graden av internasjonal aktivitet, og hvilken form og hvilket formål denne aktiviteten har, varierer fra kulturområde til kulturområde. […] aktørene møter forskjellige utfordringer, og det må tas høyde for dette i den offentlige tilretteleggingen, skriver de to departementene.

Etter sigende er dette første gang Utenriksdepartementet og Kulturdepartementet samarbeider om en stortingsmelding, noe som sikkert har gjort det nødvendig å tråkke opp nye stier. Forhåpentlig kan dette bli grunnlag for en bredere systematisering og mer kunnskap om hvordan norsk internasjonal kulturinnsats fungerer.

Men meldingen diskuterer og avgrenser eksportbegrepet, slik flere har etterlyst. "Når en kunstner mottar honorar eller annen godtgjørelse for å vise eller fremføre et verk utenfor Norges grenser, er det eksport i vid forstand," skriver de to departementene. Samtidig avgrenser de eksportbegrepet slik: "I denne meldingen brukes eksport i en begrenset betydning. Eksport forstås som salg av kulturvarer og -tjenester der kulturbedrifters eller enkeltpersoners utenlandssatsinger i vesentlig grad har inntjening som hovedmål og inntjeningspotensialet antas å være av et visst nivå."

I Music Norway som Kulturdepartementet opprettet 1. januar i år, er imidlertid ansvaret for disse to forståelsene av eksportbegrepet lagt til samme organisasjon. Stortingsmeldingen mener at Music Norway er mer sammenhengende og slagkraftig enn det som var, etter tre måneders drift, uten å begrunne det nærmere.

En lignende samordning kan være i gjære på scenekunstfeltet. "Regjeringen vurderer også organisasjonenes form og har nylig bidratt til å etablere en mer sammenhengende og slagkraftig organisasjon for internasjonalt musikksamarbeid gjennom opprettelsen av Music Norway. Den fremtidige organisering av oppgavene innenfor kunsthåndverk og scenekunst vil også bli vurdert," står det i meldingen.

På scenekunstfeltet merker meldingen seg ellers at det er det prosjektbaserte feltet som står for den største internasjonale utvekslingen. Man trekker fram Danse- og teatersentrums synliggjøring av norsk scenekunst gjennom et nordisk samarbeid knyttet til en serie internasjonale messer og biennaler, og slår fast at økt støtte til produksjon og formidling av fri scenekunst har ført til økt internasjonalisering.


S C E N E K U N S T
Utgiver

Scenekunst.no A/S Scenekunst.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for profesjonell scenekunst og tilhørende kulturpolitikk. Vi følger Norsk redaktørforenings redaktørplakat.

Scenekunst.no er medlem av Norsk Tidsskriftforening. Scenekunst.no er støttet av Norsk kulturfond. Fra 2016 er tidsskriftet organisert som et almennyttig aksjeselskap med NTO, DTS, NSF og NoDA som eiere og bidragsytere. Fagforbundet Teater og Scene gir også årlig støtte.

Redaksjonen
Annonser

Vil du annonsere på scenekunst.no?

Kunnskapsmedia AS Sture Bjørseth +47 954 36 031 annonser@scenekunst.no