S C E N E K U N S T
Kritikk Debatt Intervju Nyheter Kalender Musikk Dans Teater Opera Kunst Politikk
Hild Borchgrevink, redaktør – 29. november 2013

Kunstnerisk leder på topp fra juni 2014


Publisert
29. november 2013
Sist endret
26. mai 2023
Tekst av
Hild Borchgrevink, redaktør
Nyheter

Del artikkelen
https://scenekunst.no/sak/kunstnerisk-leder-pa-topp-fra-juni-2014/
Facebook

Dramatikkens hus.

Fra juni 2014 vil en kunstnerisk leder på åremål være øverste leder av Dramatikkens hus.

Etter snart fire års drift har styret ved Dramatikkens hus utarbeidet ny ledelsesstruktur for huset. I en pressemelding i dag lanserer styret en ny modell for driften av det nasjonale kompetanse- og utviklingssenteret.

Medio 2014 vil det bli opprettet tre nye stillinger ved Dramatikkens hus. Stillingene vil bli lyst ut og erstatter nåværende stillinger. Huset har i dag en daglig leder og to likestilte utviklingskonsulenter.

Fra juni 2014 vil en kunstnerisk leder ansatt på åremål være øverste leder av Dramatikkens hus. Han eller hun vil få følge av en administrativ leder og en utviklingskonsulent. Kunstnerisk leder og utviklingskonsulent vil være åremålsstillinger, mens administrativ leder er en fast stilling.

Stillingene lyses ut i januar 2014 med følgende tiltredelsestidspunkter:

Kunstnerisk leder: 1. Juni Administrativ leder: 1. mai Utviklingsansvarlig: 1. Juni

Dramatikkens hus ble opprettet i 2010 som et nasjonalt kompetanse- og utviklingssenter for ny dramatikk og scenetekst. Senterets ressurser skal komme brukere over hele landet til gode. Dramatikkens hus samarbeider med scenekunstprodusenter og – miljøer både i og utenfor institusjonsteatrene.


S C E N E K U N S T
Utgiver

Scenekunst.no A/S Scenekunst.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for profesjonell scenekunst og tilhørende kulturpolitikk. Vi følger Norsk redaktørforenings redaktørplakat.

Scenekunst.no er medlem av Norsk Tidsskriftforening. Scenekunst.no er støttet av Norsk kulturfond. Fra 2016 er tidsskriftet organisert som et almennyttig aksjeselskap med NTO, DTS, NSF og NoDA som eiere og bidragsytere. Fagforbundet Teater og Scene gir også årlig støtte.

Redaksjonen
Annonser

Vil du annonsere på scenekunst.no?

Kunnskapsmedia AS Sture Bjørseth +47 954 36 031 annonser@scenekunst.no