S C E N E K U N S T
Kritikk Debatt Intervju Nyheter Kalender Musikk Dans Teater Opera Kunst Politikk
Hild Borchgrevink, redaktør – 8. oktober 2012

Kulturministeren: Bør være rom for debatt i statlige styrer

Hadia Tajik. Foto: fra Facebook


Publisert
8. oktober 2012
Sist endret
26. mai 2023
Tekst av
Hild Borchgrevink, redaktør
Debatt

Del artikkelen
https://scenekunst.no/sak/kulturministeren-bor-vaere-rom-for-debatt-i-statlige-styrer/
Facebook

– Naturligvis er ytringsfriheten absolutt – også for styremedlemmer ved statlige kulturinstitusjoner, skriver kulturminister Hadia Tajik i et innlegg i Klassekampen lørdag.

Kulturminister Hadia Tajik svarer lørdag 6. oktober i Klassekampen på Glenn Erik Hauglands innlegg i samme avis 5. oktober, der Haugland gav sin versjon av konflikten i Carte Blanche og blant annet spurte om det er riktig at ansatte og tillitsvalgte skal få sparken av departementet fordi de benytter seg av retten til å ytre seg.

– Det er beklagelig hvis Haugland har fått opplyst av fylkeskommunen at han og det øvrige styreflertallet er "sparket" av staten ved Kulturdepartementet, skriver Tajik.

I sitt svar til Haugland bekrefter Tajik at departementet har innkalt til ekstraordinær generalforsamling 18. oktober som følge av at styreleder har trukket seg. Hun skriver også at Kulturdepartementet har gitt fylkeskommunen fullmakt til å oppnevne nytt styre, i tråd med forvaltningsreformen.

Forvaltningsreformen er imidlertid ennå ikke implementert i aksjeselskapet Carte Blanches vedtekter.

– Vedtektene vil så snart som mulig vil bli endret, slik at det senere ikke vil være nødvendig med en slik fullmakt, skriver Tajik.

I følge Carte Blanches vedtekter, som forholder seg til aksjeloven, skal forslag til vedtektsendringer sendes aksjonærene minst én måned før generalforsamlingen som skal ta stilling til forslaget, finner sted. Vedtektsendringer kan altså ikke være tema den 18. oktober, i og med at styreleder trakk seg mindre enn en måned før denne datoen.

Kulturministeren avslutter innlegget sitt med å si at det er viktig for Kulturdepartementet at kulturinstitusjonene sikres kompetente og velfungerende styrer.

– Naturligvis er ytringsfriheten absolutt – også for styremedlemmer ved statlige kulturinstitusjoner. Det skal være stor takhøyde og rom for debatt i styrene. Styrene skal være med å sikre at forutsetningene for statstilskuddet blir oppfylt, skriver Hadia Tajik i Klassekampen.


S C E N E K U N S T
Utgiver

Scenekunst.no A/S Scenekunst.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for profesjonell scenekunst og tilhørende kulturpolitikk. Vi følger Norsk redaktørforenings redaktørplakat.

Scenekunst.no er medlem av Norsk Tidsskriftforening. Scenekunst.no er støttet av Norsk kulturfond. Fra 2016 er tidsskriftet organisert som et almennyttig aksjeselskap med NTO, DTS, NSF og NoDA som eiere og bidragsytere. Fagforbundet Teater og Scene gir også årlig støtte.

Redaksjonen
Annonser

Vil du annonsere på scenekunst.no?

Kunnskapsmedia AS Sture Bjørseth +47 954 36 031 annonser@scenekunst.no