S C E N E K U N S T
Kritikk Debatt Intervju Nyheter Kalender Musikk Dans Teater Opera Kunst Politikk
Hild Borchgrevink, redaktør – 4. oktober 2012

KUD har ikke kastet styret


Publisert
4. oktober 2012
Sist endret
26. mai 2023
Tekst av
Hild Borchgrevink, redaktør
Nyheter

Del artikkelen
https://scenekunst.no/sak/kud-har-ikke-kastet-styret/
Facebook

Kulturdepartementet

– Vi har ikke vurdert styrets sammensetning eller saken som ligger bak Bakkes avgang som styreleder, sier statssekretær Kjersti Stenseng til Scenekunst.no. Hun sier at ansvaret ligger hos fylkeskommunen. Styremedlem Haugland er overrasket. Arbeidstilsynet varsler nå tilsyn i Carte Blanche.

I følge styremedlem Glenn Erik Haugland fikk statens styrerepresentanter i det nasjonale dansekompaniet Carte Blanche i går ettermiddag melding fra valgkomiteen om at Kulturdepartementet ikke støtter deres gjenvalg til styret.

Statssekretær Kjersti Stenseng i Kulturdepartementet sier til Scenekunst.no at dette ikke stemmer.

– Hallvard Bakke har bedt om å bli fritatt fra vervet sitt som styreleder i Carte Blanche. Derfor er det kalt inn til ekstraordinær generalforsamling, sier Stenseng.

Men hun understreker at Kulturdepartementet ikke har vurdert saken som førte til Bakkes avgang.

– Kulturdepartementet har ikke gått inn i og vurdert saken som gjorde at Bakke velger å gå av, eller styrets sammensetning, sier Stenseng.

Sittende styremedlem Glenn Erik Haugland, som er oppnevnt av Staten, er overrasket.

– Telefonbeskjeden jeg fikk fra valgkomiteen, var at Statens representant på eiermøtet ikke støttet gjenvalg for noen av Statens representanter, sier Haugland til Scenekunst.no i dag.

Carte Blanche eies 70% av staten, 15% av fylket og 15% av Bergen kommune.

Styreleder Bakke sendte forrige uke et brev til Kulturdepartementet der han ba om å bli løst fra vervet som styreleder, fordi styrets flertall etter Bakkes oppfatning hadde gjort et vedtak som var i strid med aksjeloven. Styrets flertall i Carte Blanche var uenige med Bakke i lovtolkningen. De fikk støtte fra jusprofessor ved Universitetet i Bergen Jan Fredrik Bernt her på scenekunst.no i går.

Stenseng forteller at departementet overførte ansvaret for styresammensetning til fylkeskommunen i oktober 2010.

– Siden 2010 har vi jobbet med å gi mer myndighet til fylkeskommunene når styrer i kulturinstitusjoner skal velges. Dette var et viktig grep i forvaltningsreformen. I oktober 2010 sendte vi brev til alle fylkeskommuner som ble berørt av dette. Der opplyste vi at ansvaret for å oppnevne styreledere og styremedlemmer i en rekke kulturinstitusjoner skulle overføres fra staten til fylkeskommunene, sier Stenseng.

Bergens Tidende melder i dag at Arbeidstilsynet krever innsyn i dansekompaniet. Tilsynet kommer på besøk 12. oktober og vil undersøke om driften skjer i henhold til norsk lov. Rapporten skal være klar innen tre uker.

- Vi kan påpeke om ting skjer i forhold til loven. Ansvaret for det ligger både hos ledelse og ansatte, og i dette tilfelle også hos styret, sier seniorinspektør Øyfrid Geiring hos Arbeidstilsynet til BT.

Vedtektene for Carte Blanche er imidlertid ikke tilpasset forvaltningsreformen.

– Vedtektene for Carte Blance er ikke endret i tråd med reformen ennå, sier Kjersti Stenseng. – For å følge opp intensjonen i forvaltningsreformen, har vi likevel gitt Hordaland fylkeskommune fullmakt til å oppnevne medlemmer i styret i Carte Blanche på den ekstraordinære generalforsamlingen, som finner sted 18. oktober, sier hun.

Scenekunst.no har etterspurt tilsvar fra Hordaland fylkeskommune og bringer det så fort vi får.


S C E N E K U N S T
Utgiver

Scenekunst.no A/S Scenekunst.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for profesjonell scenekunst og tilhørende kulturpolitikk. Vi følger Norsk redaktørforenings redaktørplakat.

Scenekunst.no er medlem av Norsk Tidsskriftforening. Scenekunst.no er støttet av Norsk kulturfond. Fra 2016 er tidsskriftet organisert som et almennyttig aksjeselskap med NTO, DTS, NSF og NoDA som eiere og bidragsytere. Fagforbundet Teater og Scene gir også årlig støtte.

Redaksjonen
Annonser

Vil du annonsere på scenekunst.no?

Kunnskapsmedia AS Sture Bjørseth +47 954 36 031 annonser@scenekunst.no