S C E N E K U N S T
Kritikk Debatt Intervju Nyheter Kalender Musikk Dans Teater Opera Kunst Politikk
Hild Borchgrevink, redaktør – 4. november 2014

Kort sagt uke 45


Publisert
4. november 2014
Sist endret
26. mai 2023
Tekst av

Nyheter

Del artikkel
https://scenekunst.no/sak/kort-sagt-uke-45/
Facebook

Megafon

OMKAMP OM BUDSJETT: Venstre og KrF foreslår å styrke UDs reisestøtteordninger, Grenland Friteater, frie musikkensembler og Assitej Norge i 2015 i sine alternative budsjetter. >>> STYRKE ORDSKIFTET OM KUNST: Å sikre vilkårene for kunstkritikk og kulturjournalistikk bør være en integrert del av kunstpolitikken, mener Norsk teater – og orkesterforening. >>>

Venstre foreslår i sitt alternative budsjett å reversere regjeringens foreslåtte kutt i UDs reisestøtteordninger. Partiet foreslår også en økning i støtten til Grenland Friteater og Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival på 2 mill. kr. på sin liste over fylkesvise tiltak og prioriteringer.

Hovedfokus i Venstres alternative budsjett er klima.

Under kapitelet Kultur og medier foreslår KrF å bruke 10 millioner kroner på UDs reisestøtteordninger, og samtidig styrke musikkensembler, kor og det frie kulturfeltet med 50 millioner kroner. KrF vil også opprettholde Den kulturelle spaserstokken med 29,8 mill. kroner samt styrke Grenland Friteater og Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival med 0,5 mill. kroner og Assitej Norge med 1,5 millioner kroner.

Verken Venstre eller Krf vil kutte i pressestøtten. Til høyre finnes begge partiers budsjettforslag som pdf.

På høring om statsbudsjettet for 2015 har Norsk teater- og orkesterforening oppfordret til å legge forholdene til rette for ytringsfrihet og ytringsmangfold, blant annet gjennom en sterk pressestøtte.

NTO erfarer at medienes pressede økonomiske situasjon fører til en nedprioritering og marginalisering av den grundige kulturjournalistikken og kunstkritikken, og mener at det bør være en integrert del av kunstpolitikken å sikre disse vilkårene. NTO mener det er urovekkende at regjeringen har som mål å redusere pressens avhengighet av statlige støttetiltak.

Organisasjonen setter pris på regjeringens forslag om flere stipender for kritikere. I tillegg mener NTO det er behov for en økning i tidsskriftsstøtten for å styrke den analyserende og dyptgående kritikken, samt en vurdering av egne støtteordninger som kan bidra til å styrke den mer umiddelbare og aktuelle kritikken i dagspressen. Innenfor musikken og scenekunsten kunne også etablering av en uavhengig reisestøtteordning for kritikere få stor betydning. Musikk og teater er øyeblikkets kunst som skjer foran et publikum, og innenfor disse kunstformene er det et spesielt behov for at kritikeren er til stede der og da når forestillingen eller konserten finner sted.

– Her vil relativt små investeringer kunne gi store utslag, sier NTO i en pressemelding.

NTO er en av Scenekunst.nos syv eiere.


S C E N E K U N S T
Utgiver

Scenekunst.no A/S Scenekunst.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for profesjonell scenekunst og tilhørende kulturpolitikk. Vi følger Norsk redaktørforenings redaktørplakat.

Scenekunst.no er medlem av Norsk Tidsskriftforening. Scenekunst.no er støttet av Norsk kulturfond. Fra 2016 er tidsskriftet organisert som et almennyttig aksjeselskap med NTO, DTS, NSF og NoDA som eiere og bidragsytere. Fagforbundet Teater og Scene gir også årlig støtte.

Redaksjonen
Annonser

Vil du annonsere på scenekunst.no?

Kunnskapsmedia AS Sture Bjørseth +47 954 36 031 annonser@scenekunst.no