S C E N E K U N S T
Kritikk Debatt Intervju Nyheter Kalender Musikk Dans Teater Opera Kunst Politikk
Hild Borchgrevink, redaktør – 18. februar 2014

Jakten på den beste


Publisert
18. februar 2014
Sist endret
26. mai 2023
Tekst av
Hild Borchgrevink, redaktør
Nyheter

Del artikkelen
https://scenekunst.no/sak/jakten-pa-den-beste/
Facebook

Monica Boracco. Foto: Terje Rygg

INTERVJU: – Rådgiverfirmaet vi bruker har anbefalt oss på det sterkeste å ikke gå ut med søkerlister, sier styreleder Monica Boracco ved Dramatikkens hus til Scenekunst.no. Intervjurundene til stillingen som kunstnerisk leder starter i disse dager.

Dramatikkens hus arbeider nå med å ansette kunstnerisk leder, administrativ leder og utviklingskonsulent. Stillingene ble lyst ut i januar med den utradisjonelle søknadsfristen "snarest".

I et intervju med teaterkritiker IdaLou Larsen på hennes blogg www.idalou.no, sier styreleder for huset, Monica Boracco, at navn på søkere ikke vil bli offentliggjort. Årsaken er at man ønsker å trekke til seg toppsøkere.

For noen virker det underlig at et hus som skal fremme frie ord og kunstnerisk ytringsfrihet, velger å ikke ha åpne søkerlister. I ansettelsesprosessen bruker styret ved Dramatikkens hus en rådgiver fra firmaet Assessit. Det er Assessit som har anbefalt styret å lukke søknadsrunden.

Hvilket signal sender det utad å lukke prosessen?

– Assessit anbefalte oss på det sterkeste å ikke gå ut med søkerliste, sier Monica Boracco. – Vi har lyttet til det for å sikre at ansettelsen foregår profesjonelt. Rådgiver Anders Faanes sier at det er vanskelig å drive hodejegervirksomhet med en åpen søkerliste. Vi gjør dette fordi vi ønsker oss de aller beste søkerne.

Da Office for Contemporary Art (OCA) skulle ha ny direktør høsten 2013, valgte styret først å lukke søknadsrunden med henvisning til at OCA er en privat stiftelse. Etterpå måtte de snu og offentliggjøre søkerlistene. I følge nettstedet Kunstkritikk måtte OCA gjøre dette fordi Kulturdepartementet og Utenriksdepartementet oppnevner styret og står for finansieringen.

Dramatikkens hus er også en stiftelse. I 2014 har Dramatikkens hus mer støtte over statsbudsjettet enn OCA, rundt 15 millioner kroner.

Kan Dramatikkens hus også bli bedt om å offentliggjøre listene?

– Styret i Dramatikkens hus er ikke oppnevnt av departementet, så vi er ikke forpliktet til å ha åpen søknadsrunde. Dramatikkens hus er underlagt stiftelsesloven, sier Boracco.

Kommunikasjonsrådgiver Marius Bakke i Kulturdepartementet bekrefter dette.

– Først når staten oppnevner mer enn halvparten av styremedlemmene, er en stiftelse forpliktet til å følge offentlighetsloven, sier Bakke til Scenekunst.no.

I dag utnevnes styret på Dramatikkens hus av fagorganisasjonene. I et innlegg i Dagens Næringsliv og her på Scenekunst.no har regissør Kai Johnsen, som også er tidligere kunstnerisk leder ved Dramatikkens hus, spurt hvorfor.

– Jeg ser ikke helt hvorfor det er problematisk, sier Boracco. – Tidligere var det for eksempel et bransjesammensatt styre på Filminstituttet. Nå er teatersjef Agnete Haaland den eneste i styret med kunstfaglig bakgrunn. Er det bedre? Vil et styre som er sammensatt slik, ha forståelse for faglige behov som oppstår hos dem som driver virksomheten til daglig?

Selv om fagorganisasjonene kan oppnevne andre, består styret på Dramatikkens hus i dag av de øverste lederne i Norske Dramatikeres Forbund og Norsk Skuespillerforbund, samt nestleder i Norsk Sceneinstruktørforening. Bente Erichsen er den eneste eksterne, oppnevnt av Norsk Teater- og Orkesterforening. Erichsen var tidligere styreleder i Det Åpne Teater, som tidligere holdt til i det som dag er Dramatikkens hus.

Kan kritikken handle om at de samme personene sitter både på toppen av fagorganisasjonene og i styret på Dramatikkens hus?

– Styret i Dramatikkens hus blir også skiftet ut med jevne mellomrom. Vi som sitter her nå, skal ikke sitte for alltid. Personlig tror jeg det er bra med et styre som er tett på huset i den forstand at vi er representanter for våre respektive forbund og har en forståelse for hva driften av et slikt hus innebærer. Vår hovedoppgave som styre er å sørge for at huset drives i henhold til sitt mandat og, og at økonomistyringen er forsvarlig. I tillegg er det viktig å ha en god dialog med Kulturdepartementet. Dramatikkens hus fikk jo økt bevilgningen sin i det siste statsbudsjettet. Når det er sagt, er det de ansatte som driver Dramatikkens hus, og ikke styret.

Hvordan har husets ansatte vært involvert i omorganiseringen?

– Dette er en prosess som er grundig forankret og har pågått lenge. Initiativet kom fra de ansatte, og i høst ble det nedsatt et utvalg som gikk gjennom alle oppgavene Dramatikkens hus utfører i dag, og hvordan de best burde organiseres. I dette utvalget satt de nåværende utviklingskonsulentene Siri Senje og Line Rosvoll,dagig leder Marit Solbu, Bente Erichsen fra styret, Anders Faanes fra Assessit og jeg. I tillegg har jeg hatt møter der jeg har snakket åpent med teatersjefer, direktører og mange andre nøkkelpersoner på scenekunstfeltet om deres forventninger til huset. Disse samtalene har jeg tatt med meg tilbake til utvalget. Konklusjonen på utvalgets arbeid ble den strukturen vi har utlyst nå.

Hvor langt er dere kommet med ansettelsene?

– Utvalget begynner å intervjue søkere nå. Jeg har meldt meg inhabil i ansettelsesprosessen av de kunstneriske stillingene, og det samme har Skuespillerforbundets styremedlem Hauk Heyerdahl. Vi har et ansettelsesutvalg med representanter fra styret, Assessit og de ansatte, samt en ekstern person med dramatikkfaglig kompetanse. Jeg er trygg på at de vil gjøre en god jobb. Både bransjen og de ansatte har etterlyst en modell med en øverste kunstnerisk leder for huset. Nå får vi det, og jeg er veldig glad for at vi har fått dette til.


S C E N E K U N S T
Utgiver

Scenekunst.no A/S Scenekunst.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for profesjonell scenekunst og tilhørende kulturpolitikk. Vi følger Norsk redaktørforenings redaktørplakat.

Scenekunst.no er medlem av Norsk Tidsskriftforening. Scenekunst.no er støttet av Norsk kulturfond. Fra 2016 er tidsskriftet organisert som et almennyttig aksjeselskap med NTO, DTS, NSF og NoDA som eiere og bidragsytere. Fagforbundet Teater og Scene gir også årlig støtte.

Redaksjonen
Annonser

Vil du annonsere på scenekunst.no?

Kunnskapsmedia AS Sture Bjørseth +47 954 36 031 annonser@scenekunst.no