S C E N E K U N S T
Kritikk Debatt Intervju Nyheter Kalender Musikk Dans Teater Opera Kunst Politikk
Hild Borchgrevink, redaktør – 21. august 2017

Innsiden ut - et skrive- og samtalerom


Publisert
21. august 2017
Sist endret
26. mai 2023
Tekst av

Nyheter Dans Teater

Del artikkel
https://scenekunst.no/sak/innsiden-ut-et-skrive-og-samtalerom/
Facebook

Innsiden ut, Ravnedans 2017

Scenekunst.nos prosjekt “Innsiden ut” skal være til stede på et utvalg festivaler og produksjoner.

Høsten 2016 lyste Kulturrådet ut midler til noe de kalte “kritikkens formidlingsfunksjon”, en bevilgning som opprinnelig kom fra Kulturdepartementet. Scenekunst.no søkte og har fått støtte til et prosjekt vi har kalt “Innsiden ut”, med dansekritiker Venke Sortland og redaktør Hild Borchgrevink.

Formålet med slike prosjekter er å prøve ut og utvikle nye ting, og vi skal forsøke å arbeide på måter vi ikke har arbeidet på tidligere.

Dagens offentlige samtale har mange uskrevne regler. Debatten blir også stadig mer profesjonalisert. I dette prosjektet er det et mål at terskelen for å snakke sammen ikke skal være så høy, og at samtalene skal involvere både publikum og scenekunstfeltets mange ulike aktører.

Innsiden ut skal være til stede på et utvalg festivaler og produksjoner. På hvert sted vil vi etablere et skrive- og samtalerom og tilby et skriveverksted med åpen påmelding. Dette skal ikke være et kurs i å skrive kritikk, men et rom der både publikum og alle som er involvert i en produksjon, kan møtes og snakke og skrive om scenekunst. Vi vil høre publikum snakke med kunstnere, produsenter diskutere med teatersjefer, teknikere dele erfaringer med kritikere. Forhåpentlig kan dette også gi andre typer innsyn i det kunstneriske enn en tradisjonell kritikk av en offentlig forestilling.

Prosjektet handler både om å utforske hvordan vi kan få til slike samtaler og å finne måter å dele disse samtalene med et større publikum på.

For å få til dette må vi også innimellom gå ut av etablerte roller som redaktør og kritiker, for eksempel i større grad samarbeide med en festival enn Scenekunst.no redaksjonelt normalt ville gjort. Derfor har vi også lagt inn i prosjektet at en uavhengig kritiker skriver en kritikk fra den aktuelle sammenhengen.

Tekster som kommer ut av Innsiden ut vil bli ulike avhengig av sted og situasjon. Det vil produseres minst to ulike tekster i forbindelse med hvert prosjekt. Tekstene vil bli publisert på Scenekunst.no eller på bloggen innsidenut.wordpress.com.

Første runde av Innsiden ut foregikk på festivalen Ravnedans i Kristiansand i juli 2017. Her og her er tekster derfra, flere er på vei.


S C E N E K U N S T
Utgiver

Scenekunst.no A/S Scenekunst.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for profesjonell scenekunst og tilhørende kulturpolitikk. Vi følger Norsk redaktørforenings redaktørplakat.

Scenekunst.no er medlem av Norsk Tidsskriftforening. Scenekunst.no er støttet av Norsk kulturfond. Fra 2016 er tidsskriftet organisert som et almennyttig aksjeselskap med NTO, DTS, NSF og NoDA som eiere og bidragsytere. Fagforbundet Teater og Scene gir også årlig støtte.

Redaksjonen
Annonser

Vil du annonsere på scenekunst.no?

Kunnskapsmedia AS Sture Bjørseth +47 954 36 031 annonser@scenekunst.no