S C E N E K U N S T
Kritikk Debatt Intervju Nyheter Kalender Musikk Dans Teater Opera Kunst Politikk
Julie Rongved Amundsen – 4. november 2018

Inger Buresund avskjediget fra Hålogaland Teater


Publisert
4. november 2018
Sist endret
26. mai 2023
Tekst av
Julie Rongved Amundsen, Ansvarlig redaktør
Nyheter Teater

Del artikkel
https://scenekunst.no/sak/inger-buresund-avskjediget-fra-halogaland-teater/
Facebook

Inger Buresund: Foto Hanne B. Nordvåg

Fredag ettermiddag fikk teatersjef ved Hålogaland Teater (HT), Inger Buresund, beskjed om at hun mister jobben med øyeblikkelig virkning. Her forteller hun om konflikten som foranlediget det hele og hva om har stått på spill.

Det har aldri skjedd før, det har jeg aldri hørt om, sier Inger Buresund når jeg ringer. Dette er helt uforståelig for meg.

Hva er det som har skjedd?

Det som har skjedd er at da jeg kom til HT så jeg behov for modernisering på flere områder som direktøren ikke hadde lyst til å være med på. Lenge hadde jeg allikevel styreleders støtte på å gjennomføre endringene. Det ble verre over tid, men det gikk på et vis fordi jeg hadde styreleders støtte, men det førte ikke til forandringer, så etter sommeren i fjor burde jeg kanskje ha sagt at de burde velge mellom direktør og meg. Selv de mest opplagte ting er blitt trenert og vi har ikke kommet videre i arbeidet. Jeg har også lyst til å si at det har vært fantastisk å være leder på HT, masse fine og veldig flinke folk, og kunstnerisk har det gått veldig bra med stor publikumstilstrømning.

Er det en personkonflikt eller er det uenighet om resultater?

Det startet ikke som en personkonflikt. Det har vært en konflikt der direktør og jeg har vært uenige om retningen fremover. Fra min side har det vært helt saklige ønsker om endringer. Når man har en situasjon der en mener at alt bør være som det alltid har vært og en vil endre blir det gjerne til slutt en personkonflikt. Og når man driver etter den såkalte toledermodellen kan dette bli resultatet. Toledermodellen fungerer fint når samarbeidet fungerer og man ønsker å dra i samme retning. Da jeg var teatersjef på Teater Ibsen gikk det helt utmerket. Men når det blir sånn at man er så uenige om retning må teatersjefen gis rom for å handle, det har vært svært vanskelig her.

En annen ting jeg synes det er viktig å påpeke er at jeg i mange år har jobbet for å skaffe midler, smuler, til det frie feltet blant annet da jeg var med på å starte Black Box Teater. Når man da sitter i en offentlig støttet scenekunstinstitusjon som jeg har gjort nå, så skal man være svært nøyaktige med hvordan man bruker penger. I vår tid hvor det finnes politiske strømninger som ikke vil at vi skal bruke offentlige midler på kunst og kultur må man kunne legitimere pengebruken, hvis ikke legger man til rette for argumentene mot denne pengebruken. For meg har det vært en kamp for å vise at pengene blir brukt etter hensikten, men at det skulle ende opp som en avskjedigelse hadde jeg ikke i min villeste fantasi trodd kunne skje. Advokaten Trond Skogly som var med meg på møtet var helt klar på at arbeidsforholdet var urettmessig brakt til opphør, arbeidsmiljøloven ikke er overholdt og alt vil bli belyst i retten.

Hålogaland Teater skriver i en pressemelding søndag kveld at de ikke mener at konflikter knyttet til toledermodellen til avskjedigelsen og skriver at de anser Inger Buresunds kritikk mot toledermodellen og det organisatoriske på teateret som en avsporing (red. anm.)

HT har jo en historie med flat struktur. Det er kanskje ikke så mye igjen av det eller?

Ja, det var et allmannamøtestyrt teater. I dag er HT et aksjeselskap, og aksjeselskapets daglige leder er teatersjefen. Toledermodellen egner seg godt så lenge samarbeidet er uproblematisk. Det øyeblikket det ikke er det er teatersjefen teatrets øverste leder. Jeg har også vært talsperson for at kunstinstitusjoner skal ha kunstnere på toppen og da må man som kunstner være villig til å styre øverst.

Hvilke endringer har det vært snakk om?

Det har vært et ønske om at en ledergruppe skal ta del i ledelsen av hele teatret, og ikke først og fremst være avdelingsledere som rapporterer enkeltvis til direktør, slik at all informasjon som helhet kun sitter hos denne. Jeg har ønsket at enhver forestilling skal være organisert som et prosjekt med en produsent som prosjektets leder. Det har direktøren vært uenig i. Jeg har ønsket å endre måten vi budsjetterer på. Jeg har villet at HT i større grad skal ha et internasjonalt fokus, men det har det vært umulig å forankre og det har skapt usikkerhet. En annen viktig ting er at jeg har villet at turnéapparatet skal styrkes. HT er regionteater for Troms og Finnmark, og turneer er kjempeviktig. Teknisk og gjennomføringsmessig er HT veldig gode på turneer, men på formidlingssiden har det vært et problem. Teatret er også pålagt å nå nye publikumsgrupper, og da må man skifte formidlingsstrategi. Det har også vært en problemstilling.

Har styret vært fornøyd med de kunstneriske resultatene?

Ja. Det virker nesten som at suksessen kunstnerisk med et stort og begeistret publikum ikke har betydd noen ting her. Det er jo tross alt det viktigste et teater gjør.


S C E N E K U N S T
Utgiver

Scenekunst.no A/S Scenekunst.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for profesjonell scenekunst og tilhørende kulturpolitikk. Vi følger Norsk redaktørforenings redaktørplakat.

Scenekunst.no er medlem av Norsk Tidsskriftforening. Scenekunst.no er støttet av Norsk kulturfond. Fra 2016 er tidsskriftet organisert som et almennyttig aksjeselskap med NTO, DTS, NSF og NoDA som eiere og bidragsytere. Fagforbundet Teater og Scene gir også årlig støtte.

Redaksjonen
Annonser

Vil du annonsere på scenekunst.no?

Kunnskapsmedia AS Sture Bjørseth +47 954 36 031 annonser@scenekunst.no