S C E N E K U N S T
Kritikk Debatt Intervju Nyheter Kalender Musikk Dans Teater Opera Kunst Politikk
Hild Borchgrevink, redaktør – 23. august 2012

I riktig posisjon

Arne Fagerholt


Publisert
23. august 2012
Sist endret
26. mai 2023
Tekst av
Hild Borchgrevink, redaktør
Debatt

Del artikkelen
https://scenekunst.no/sak/i-riktig-posisjon/
Facebook

FAGERHOLT SVARER: – Utspillet vårt handler spesifikt om klassisk ballett og om tilbudet til barn og unge under 16 år. Det rekrutteres veldig bra fra Trondheim i moderne dans og jazzdans, men i yngre aldersklasser gjør Bergen og Oslo en bedre jobb.

Det er ingen grunn til å hevde at kvaliteten på ballettilbudet i Trondheim var bedre før, skrev lektor i dans ved Trondheim Katedralskole, Elke Selnes, her på Scenekunst.no onsdag 22. august. Arne Fagerholt vil ha debatten tilbake på sporet. Han presiserer at hans og Ingrid Lorentzens utspill i Adresseavisen forrige uke handler om klassisk ballett og om tilbudet til barn og unge under 16 år.

– Vi etterlyser noe som ikke finnes i Trondheim i dag. Det rekrutteres veldig bra fra Trondheim i moderne dans og jazzdans, men i klassisk ballett for yngre aldersklasser gjør Bergen og Oslo en bedre jobb. Et tilbud til denne aldersgruppen via kulturskolen ville også styrke rekrutteringen til Katedralskolens videregående utdanning i dans, sier Fagerholt.

Selnes kunne opplyse om at de siste 15 årene har 24 elever fra danselinja på Trondheim katedralskole blitt tatt opp på en bachelorutdannelse i dans ved Kunsthøgskolen i Oslo.

KHIO opplyser til Scenekunst.no at når det gjelder bachelorstudiet i klassisk ballett, har skolen tatt inn to dansere med bakgrunn fra Trondheim siden studiet ble opprettet i 2003. Begge hadde fullført videregående skole, og den ene hadde i tillegg en grad fra en institusjon i utlandet.

I samme periode har åtte 16-åringer med bakgrunn fra talenttilbudet på Bergen kulturskole fått tilbud om plass ved KHIOs linje for klassisk ballett. Totalt er 37 bachelorstudenter i klassisk dans uteksaminert fra KHIO

– Vi løftet fram tilbudet de har utviklet i Bergen fordi kulturskolen der har klart å kombinere høy kvalitet med lave kostnader for elevene. Det er avgjørende at et slikt tilbud blir tilgjengelig for alle som ønsker det.

– Men er det slik at barn må trene på en spesiell måte helt fra de er små, hvis de skal nå toppnivå i klassisk ballett?

– Klassisk ballett har en spesiell læringskurve som må starte tidlig. Det handler om utvikling av fysikk og hvordan kroppen formes. Elever som ikke har dette grunnlaget, må ofte bruke de første årene av utdannelsen på å ta igjen dette.

– Betyr det at små barn må spisse kompetansen tidlig og velge vekk andre uttrykk og retninger hvis de skal klare å bli klassiske dansere?

– Nei. Det interessante er kulturskolen i Bergen også produserer moderne dansere og jazzdansere på høyt nivå. Elever herfra har studert videre ved skoler som Parts i Brussel og Royal Ballet School i London, og det er stor spredning på hvilke dansefelt de til sist velger å spesialisere seg i. Samtidig er det ikke slik at klassiske dansere kan gjøre alt fordi de har danset klassisk. Både moderne dans og jazzdans har tradisjoner og teknikker som du må oppøve og studere for å kunne operere i som danser.

Det finnes en oppfatning om at klassisk ballett ikke passer for norske barn, fordi det bare er mulig å oppnå resultater med mer totalitære undervisningsformer.

– Det er en veldig gammeldags holdning. Det er fullstendig mulig å nå toppen i klassisk ballett uten pisk, men du må starte tidlig. Vi snakker ikke om pisk, men om sunn disiplin, på samme måte som om du vil bli en god musiker.

Arne Fagerholt gikk tidligere i sommer ut og ønsket seg flere dansere i Nasjonalballetten med utdannelse fra Norge.

– Her følte jeg meg litt misforstått. Det handler ikke om at vi ikke ønsker utenlandske dansere i Nasjonalballetten. Nasjonalballetten skal ansette de beste danserne, uansett nasjonalitet. Men hvis vi vil styrke og utvikle klassisk ballett i Norge, må vi rekruttere bedre til utdanning på høyeste nivå. Hvis vi som nasjon ikke klarer å utdanne folk til vår egen nasjonalballett, spøker det for klassisk ballett som kunstform i dette landet.


S C E N E K U N S T
Utgiver

Scenekunst.no A/S Scenekunst.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for profesjonell scenekunst og tilhørende kulturpolitikk. Vi følger Norsk redaktørforenings redaktørplakat.

Scenekunst.no er medlem av Norsk Tidsskriftforening. Scenekunst.no er støttet av Norsk kulturfond. Fra 2016 er tidsskriftet organisert som et almennyttig aksjeselskap med NTO, DTS, NSF og NoDA som eiere og bidragsytere. Fagforbundet Teater og Scene gir også årlig støtte.

Redaksjonen
Annonser

Vil du annonsere på scenekunst.no?

Kunnskapsmedia AS Sture Bjørseth +47 954 36 031 annonser@scenekunst.no