S C E N E K U N S T
Kritikk Debatt Intervju Nyheter Kalender Musikk Dans Teater Opera Kunst Politikk
IdaLou Larsen – 3. desember 2012

Hva inneholder Den kulturelle skolesekken?


Publisert
3. desember 2012
Sist endret
26. mai 2023
Tekst av

Nyheter

Den kulturelle skolesekken skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur, som oftest på skolen.

Den kulturelle skolesekken finansieres i hovedsak gjennom spillemidler, i år 162,3 millioner kroner. I tillegg kommer ressurser fra fylkeskommuner, kommuner og kunst- og kulturinstitusjoner. 4,7 milliioner blir fordelt til Rikskonsertene.

Ordningen omfatter alle skoler i Norge. Fylkeskommunen er koordinator, men kommunene kan også utvikle sitt eget program. Det er stor variasjon i hvordan skolesekken organiseres på regionalt og lokalt nivå.

www.denkulturelleskolesekken.no

*

Showbox er en festival for scenekunst for barn og unge, arrangert av Norsk Scenekunstbruk.


Del artikkel
https://scenekunst.no/sak/hva-inneholder-den-kulturelle-skolesekken/
Facebook

Siljeholm og Christophersen: Snik og Snok på månen. Showbox 2012-2

Før helgen flyttet festivalen Showbox scenekunst for barn og unge ut av klasserommet. Få vet hva slags scenekunst barn og unge blir tvangsfôret med i skoletiden, skriver IdaLou Larsen fra festivalens seminar.

I forkant av Showbox–festivalen arrangerte Norsk Scenekunstbruk i år som i fjor et såkalt «konfrontasjonsseminar». I fjor drøftet man hvorvidt scenekunst for barn er mindre interessant enn scenekunst for voksne, og om scenekunstproduksjonen for disse målgruppene er motivert av markeds– og nytteverdi.

I år var temaene kunstnernes forhold til det å skape scenekunst for barn og unge, denne kunstformens posisjon i samfunnet, og til slutt målgruppenes reaksjon på scenekunsten de møter gjennom Den kulturelle skolesekken, eller med Scenekunstbrukets egne ord: Teaterarbeideren, Hvor viktig er barneteater og Tvangsteater.

Mange spørsmål Nils Petter Mørland, kunstnerisk leder for Det Andre Teatret, hadde fått den krevende oppgaven å få de 12 paneldeltakere, fire for hvert tema, til å utdype de sammensatte problemstillingene. Mørland kom svært godt fra det, men det spørs om det ikke ble litt for mange spørsmål å drøfte for litt for mange paneldeltakere, tatt i betraktning av at det hele skulle være unnagjort på to timer!

Lettere Velger kunstnerne selv å arbeide for barn? Den eneste kunstneren i panelet, Hege Haagenrud, gjorde nok det, men barnebokredaktør Johanne Askeland Røthing fra Aschehoug, og Maria Grande, prosjektleder i NRK Supers BarneTV, var mer skeptiske. Slik de opplever det, velger forfattere og andre ofte å henvende seg til barn fordi de innbiller seg at det er lettere, eller rett og slett fordi de har gitt opp å nå fram til et voksent publikum.

Hva med scenekunstnerne? Velger de å produsere barne– og ungdomsforestillinger fordi det er disse gruppene de brenner etter å henvende seg til, eller er det fordi det er lettere å selge forestillinger som er rettet mot de yngre, ikke minst etter at Den kulturelle skolesekken ble opprettet i 2002?

Hva går pengene til? Under seminaret ble det faktisk hevdet at det bevilges flere penger til å kjøpe forestillinger enn det gjøres til å lage dem. Ville like mange frigrupper som i dag valgt å produsere for barn og unge dersom voksenteater hadde gitt dem like gode muligheter til å tjene penger på å utøve scenekunst? Neppe. Det er dessverre en kjensgjerning at scenekunst for barn og unge ikke nyter særlig prestisje i samfunnet, og det er medienes fullstendige mangel på interesse for en festival som Showbox et godt bevis på.

Søknader og virkelighet Vanligvis spilles forestillingene i Showbox-programmet bare på gymsaler om formiddagen. Utover skolesekk–arrangørene og skolene selv vet ingen hva slags scenekunst barn og unge blir tvangsfôret med i skoletiden. Hadde mediene interessert seg for denne problemstillingen, ville Showbox vært det beste utgangspunkt for å ta den opp. Men alle Scenekunstbrukets forsøk på å få mediene til å dekke festivalen har vært forgjeves, forklarte daglig leder Ådne Sekkelsten.

Asta Busingye Lydersen, som leder Kulturrådets scenekunstutvalg for barn og unge, beklaget da også at slik situasjonen er i dag, er det umulig for Kulturrådet å se om prosjekter de har bevilget penger til, ender med å oppfylle intensjonene som formuleres i søknadene.

Tvinger skolesekken barn til å se teater som ikke interesserer dem? Og vil de derfor ende opp med aldri å gå på teater som voksne?

Heller se sport? – Kanskje de unge skulle tvinges til å se sport, ikke bare teater, foreslo skuespiller Anders Kippersund.

– Barn må lære mye på skolen som ikke morer dem, sa Asta Busingye Lydersen, – og det gjelder sikkert også teater. Men vi må ikke glemme at barn er like forskjellige som voksne. Noen kommer til å bli glad i teater, andre ikke.

Et interessant seminar som tok opp viktige spørsmål. Det er på høy tid at de drøftes i en større offentlighet.


S C E N E K U N S T
Utgiver

Scenekunst.no A/S Scenekunst.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for profesjonell scenekunst og tilhørende kulturpolitikk. Vi følger Norsk redaktørforenings redaktørplakat.

Scenekunst.no er medlem av Norsk Tidsskriftforening. Scenekunst.no er støttet av Norsk kulturfond. Fra 2016 er tidsskriftet organisert som et almennyttig aksjeselskap med NTO, DTS, NSF og NoDA som eiere og bidragsytere. Fagforbundet Teater og Scene gir også årlig støtte.

Redaksjonen
Annonser

Vil du annonsere på scenekunst.no?

Kunnskapsmedia AS Sture Bjørseth +47 954 36 031 annonser@scenekunst.no