S C E N E K U N S T
Kritikk Debatt Intervju Nyheter Kalender Musikk Dans Teater Opera Kunst Politikk
Chris Erichsen – 20. juni 2016

Hausmannskvartalet og kulturen

Tomten ved siden av Hausmania.


Publisert
20. juni 2016
Sist endret
26. mai 2023
Tekst av

Kulturpolitikk Politikk

Teaterkompaniet Kompani Camping, festivalen Film fra Sør, filmdistributøren Arthaus og Oslo Dokumentarfestival (sistnevnte har i følge Dagsavisen 20. april i år trukket seg ut av samarbeidet) har i flere år jobbet med å få etablert et kino- og teaterhus på Sirkustomta i Hausmanns gate. Deres opprinnelige samarbeidspartner Anthon B. Nielsen Eiendom var blant utviklerne som ville kjøpe kvartalet.

Det forrige byrådet gjennomførte en budrunde og innstilte på Urbanium som kjøper. Før kommunevalget var Ap, SV, MDG og Rødt kritiske til salget. Etter valget varslet det nye rødgrønne byrådet at de ville se på salget på nytt, men bystyret avgjorde i mai å selge til utvikleren Urbanium. Salgssummen ble i følge Aftenposten satt til 35,5 millioner kroner. Urbaniums utviklingsprosjekt inkluderer Vega Scene, men innebærer at den okkuperte boligdelen av Hausmannskvartalet rives.

I en reguleringsplan fra 2008 er Hausmannskvartalet regulert til byøkologisk kulturkvartal.


Del artikkel
https://scenekunst.no/sak/hausmannskvartalet/
Facebook

Utviklingsprosjektet rundt Vega Scene innebærer å rive den okkuperte boligdelen av Hausmannskvartalet. – Vi avventer situasjonen. Så vidt vi vet er eiendommen ennå ikke tinglyst og overdratt, sier Ole Pedersen fra Kulturhuset Hausmania. Nysirkusmiljøet ønsker seg også fortsatt et eget hus.

Historien om Hausmannskvartalet involverer flere kulturaktører. Hausmannskvartalet består, ved siden av kulturhuset Hausmania, også av et okkupert boligkompleks. Hele kvartalet har i lang tid frontet en visjon om et brukerstyrt byøkologisk kulturkvartal og friområde. Initiativet har støtte fra to arkitektkontorer og ble i 2008 innlemmet i Oslo kommunes reguleringsplan for området.

Deretter ville forrige byråd i Oslo selge hele kvartalet, bortsett fra kulturhuset som har en langsiktig kommunal leiekontrakt. Det nåværende rødgrønne byrådet lovte i utgangspunktet å stoppe salgsprosjektet, men nå er det vedtatt å selge kvartalet til eiendomsutvikleren Urbanium for 30 millioner kroner. Vega Scene skal være en del av dette utviklingsprosjektet, som også innebærer at den okkuperte boligdelen av kvartalet rives.

Har Kompani Camping sviktet Hausmania?

– Nei, sier Hege Aga Edelsteen. – Da politikerne pekte på denne tomta, tok vi straks kontakt med Ole Pedersen, som er leder for kulturhuset Hausmania, og fortalte om planene. Han ga uttrykk for en positiv holdning til oss. Vi var enige om at det bare er av det gode at det kommer flere kulturaktører i dette området. Han anbefalte oss også å kontakte nysirkusmiljøet i Oslo, og vi fikk avklart fra daværende daglig leder i Sirkunst (en pedagogisk innrettet nettverksorganisasjon for nysirkus med tilknytning til kulturskolene journ. anm.) at de ikke arbeidet videre med de tidligere planene om en arena for nysirkus på Sirkustomta i Hausmannsgate. At man siden kan ha fått inntrykk av at det er motsetninger, tror jeg beror på misforståelser om at kulturhuset Hausmania skal selges. Men det skal det jo ikke, det skal tvert imot rustes opp for 30 millioner kroner, som tilsvarer kjøpesummen av kvartalet.

Hege Aga Edelsteen og Katinka Rydin Berge. Foto: Chris Erichsen

Ingen motsetninger – Det som i utgangspunktet skapte usikkerhet, var at nyheten om at Vega Scene skulle dannes, ble koblet til nyheten om at flere tomter skulle selges, sier Katinka Rydin Berge. – Det er der kjernen til konflikten ligger. Det har ikke noe med motsetninger mellom to kulturaktører å gjøre, men om at beboerne i det okkuperte huset blir tvunget ut fordi alt blir solgt samlet. Men vi har ikke vært en del av den avgjørelsen. Vi kan kultur, vi kan ikke boliger. Vår oppgave er å etablere Vega Scene. Så må vi bare snakke sammen, holde kontakten og være åpne med hverandre underveis. Vi samarbeidet jo for eksempel fint om Vegafestivalen vi hadde i september 2015. Det er mer som forener oss enn som skiller oss, og jeg håper at motsetningene som har oppstått i forbindelse med salget av boligdelen er noe vi kan legge bak oss.

– Vi opplever Urbanium som en konstruktiv aktør som ønsker å skape noe godt i dette området, sier Edelsteen. – Kulturhuset Hausmania skal jo opprustes, ikke selges, og det ligger uendelige muligheter i området med alle disse aktørene.

Annen opplevelse Ole Pedersen som er administrasjonsmedarbeider for og sitter i styret for Kulturhuset Hausmania, har en annen opplevelse av samarbeidsklimaet:

Ole Pedersen. Foto: Ballade.no

– Jeg synes ikke at Vega Scene har vært spesielt samarbeidsvillige. Jeg er enig i at vi står sterkere som kulturaktører om vi står sammen, men Vega Scene har hele tida formelt avvist å samarbeide med oss og har bare ønsket å forplikte seg overfor Urbanium, sier han.

Alternativt forprosjekt Det finnes et omfattende alternativt forprosjekt som fulgte den forrige reguleringsplanen; et prosjekt for lavkostboliger gjort av Eriksen Skajaa arkitekter i samarbeid med miljøet i kvartalet. Med på laget hadde de utbygger Anthon B. Nilsen. Budet og forslaget ble imidlertid forkastet til fordel for Urbanium og endelig vedtatt i bystyret i mai. Men Ole Pedersen vil ikke være med på at siste ord er sagt.

– Vi avventer situasjonen. Det er mange løse tråder. Det foreligger visstnok et vedtak hos Eby (Eiendoms-og byfornyelsesetaten) om utkastelse av beboerne fra Hausmannsgate 40. Samtidig er eiendommen, så vidt vi vet, ennå ikke tinglyst og overdratt, noe som skulle vært gjort innen en måned etter bystyrets vedtak. Fristen er med andre ord overskredet, hevder Ole Pedersen. Han viser til uttalelsen fra allmøtet på Hausmania 26. januar i år: ”Kulturhuset Hausmania stiller seg … side ved side med våre naboer og venner i Hausmannsgate 40 i kampen mot salget. Vi står sammen i felles kamp mot gentrifisering, og for et mangfoldig Oslo og en sosial boligpolitikk.”

Filmdiskusjon Også rundt filmdelen av Vega Scene har det vært diskusjon. Filmdistribusjonsselskapet Fidalgo har i følge Kinomagasinet fryktet at Vega scene vil skape et monopol på distribusjonssiden, i og med at distributøren Arthaus etter planen skal inn i det nye bygget sammen med Film fra Sør. Lasse Skagen i Film fra Sør uttalte imidlertid til Dagsavisen 12. september 2015 (også gjengitt her) at Vega kino vil samarbeide med mange distributører, ikke kun med Arthaus.

Nysirkus trenger fortsatt hus Et annet miljø som er påvirket av prosessen bak Vega Scene, er nysirkusmiljøet, som en stund var tiltenkt en bygning på sirkustomta hvor Vega scene skal ligge. Fakir og scenekunstner Håvve Fjell, leder for kompaniet Pain Solution, undrer seg over prosessen.

Håvve Fjell. Foto: NRK

– Representantene fra Vega Scene, som jo i praksis ennå ikke eksisterer, dukket opp på slutten av Odin Teatrets seminar i april om Kunstneren på Stedet. De sa at de har snakket med sirkusmiljøet og at dette miljøet er fornøyd med å ha etablert seg på Løren. Men ingen jeg kjenner i dette miljøet har snakket med Vega scene.

Fjell sier at den profesjonelle sirkuskunsten trenger en arena for utvikling. – Det finnes en sirkusskole på Bjerke og egentrening for artister to ganger i uka på Adamstuen. Det er fint at sirkus er integrert i kulturskolen og at det finnes noen rom for trening, men dette tilsvarer på ingen måte behovet i miljøet, sier Fjell, som mener at sirkuskunsten i Norge stagnerer uten et eget hus.

–Det er ikke nok med et treningslokale her og der. Det mangler et miljø og et vekstgrunnlag for de proffe utøverne. Som det er nå, drar unge utøvere til utlandet for å utdanne seg, og når de er ferdige har de ingenting å vende hjem til.

Dagen etter vår samtale skulle Fjell, sammen med regissør og teatersjef for Cirkus Xanti og den årlige Sirkuslandsbyen, Sverre Waage, i et møte med kulturbyråd Rina Mariann Hansen for å sondere mulighetene for kommunal støtte til etablering av en egen bygning for nysirkus i Oslo. Hva som kom ut av møtet var ikke klart da artikkelen ble skrevet.


S C E N E K U N S T
Utgiver

Scenekunst.no A/S Scenekunst.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for profesjonell scenekunst og tilhørende kulturpolitikk. Vi følger Norsk redaktørforenings redaktørplakat.

Scenekunst.no er medlem av Norsk Tidsskriftforening. Scenekunst.no er støttet av Norsk kulturfond. Fra 2016 er tidsskriftet organisert som et almennyttig aksjeselskap med NTO, DTS, NSF og NoDA som eiere og bidragsytere. Fagforbundet Teater og Scene gir også årlig støtte.

Redaksjonen
Annonser

Vil du annonsere på scenekunst.no?

Kunnskapsmedia AS Sture Bjørseth +47 954 36 031 annonser@scenekunst.no