S C E N E K U N S T
Kritikk Debatt Intervju Nyheter Kalender Musikk Dans Teater Opera Kunst Politikk
Chris Erichsen – 16. april 2014

Forestillinger om innsiden og utsiden


Publisert
16. april 2014
Sist endret
26. mai 2023
Tekst av

Nyheter

Stemmer fra innsiden

I prosjektet "Stemmer fra innsiden" har ni innsatte i Halden fengsel skrevet tekster under veiledning av forfatter og dramatiker Demian Vitanza.

Innsatte i Halden fengsel får hver uke tildelt 20 minutters ringetid. 22. april ringer ni av dem til Litteraturhuset i Oslo, 23 april til Litteraturhuset i Fredrikstad.

På scenen står skuespillerne Herman Bernhoft og Birgitte Larsen, klare til å ta telefonen og formidle tekstene til publikum.

Tekstene springer ut av et fem ukers skrivekurs med Vitanza.

———————— Produsert av Marit Grimstad Eggen og Demian Vitanza Co-produsent: Scenekunst Østfold Støttet av Fritt Ord og Scheiblers legat Også medvirkende: Yasin Gyltepe og Edy Poppy


Del artikkel
https://scenekunst.no/sak/forestillinger-om-innsiden-og-utsiden/
Facebook

Stensil av DOLK. Utsmykning av offentlig bygg, Halden fengsel. Foto: Statsbygg

INTERVJU: – Vi snakket mye om verbene. Det er verb som gjør at de sitter inne, sier forfatter og dramatiker Demian Vitanza. Han har holdt skrivekurs for innsatte i Halden fengsel. Etter påske blir tekstene lest på litteraturhusene i Oslo og Fredrikstad.

I prosjektet "Stemmer fra innsiden" har ni innsatte i Halden fengsel skrevet tekster under ledelse av forfatter og dramatiker Demian Vitanza. Tekstene skal presenteres på litteraturhusene i Oslo og Fredrikstad 22. og 23. april.

– Hensikten er blant annet å gi innsatte mulighet til å formulere seg på en annen måte enn de er vant med, og å gi andre et bilde av hvordan det er å være innsatt. Det har både de og vi godt av, sier Bente Holmen Eriksen.

Hun er avdelingsleder ved biblioteket i Halden fengsel, som fikk mye oppmerksomhet som landets mest moderne da det sto ferdig i 2010. For eksempel var det første gang interiørarkitekter har vært involvert ved nybygging av et fengsel. Fengselet er bygget etter de nyeste miljøforskriftene og er blitt påspandert en omfattende kunstnerisk utsmykning som man håper skal øke trivselen i fengselet, gi nye erkjennelser og opplevelser og gi de innsatte en følelse av å bli tatt på alvor.

. Håpet er også at kunsten i fengselet kan bidra til økt livskvalitet for de innsatte, fordi den representerer noe annet enn straff, kontroll og sikkerhet, heter det i Statsbyggs uttalte målsetning for utsmykningsprosjektet.

– Alle sier at Halden fengsel er så flott og moderne og fantastisk. Det stemmer på mange måter, men det er likevel fint å få inn en annen nyanse, å kunne vise at ikke alt er rosenrødt, sier Holmen Eriksen.

Prosjektet har fått navnet ”Stemmer fra innsiden”.

– Det startet med at jeg ble engasjert av fengselsbiblioteket til å holde et diktkurs for innsatte i 2012, sier Demian Vitanza. – Det var fint å være der, men jeg fikk likevel følelsen av at vi bare rakk å skrape i overflaten. Derfor tok jeg initiativ til et prosjekt som ville gi de innsatte muligheten til å gå dypere inn i en skriveprosess og personlige utfordringer som dette bringer med seg. De har jo det som kalles dagarbeid i fengselet. Vel, skriving er arbeid for meg, så hvorfor ikke for dem?

Forfatter og dramatiker Demian Vitanza

Arbeidet har pågått tre dager i uka over en periode på fem uker med til sammen ni innsatte.

–Vi har hatt en fast daglig rutine. Hver dag har startet med et foredrag hvor jeg har tatt for meg grunnleggende skriveteknikk; "show, don´t tell", undertekst, hvordan å skape interessante karakterer og så videre. Etter lunsj har det vært individuelle samtaler og konkret jobbing med hver enkelt deltakers tekst. Historiene som hver enkelt har ønsket å fortelle, har vært utgangspunktet for arbeidet. Mange ønsket å skrive om sin fortid eller om situasjonen i fengselet. Men det var også noen som omfavnet fiksjonen og poesien.

Det sceniske På Litteraturhuset i Oslo og i Fredrikstad vil tekstene bli framført av skuespillerne Birgitte Larsen og Herman Bernhoft, sammen med de innsatte som vil bruke sin ukentlige tjue minutters ringetid på dette prosjektet.

– Det sceniske, performative, kommer til syne som en interaksjon mellom den innsatte på telefonen og skuespilleren på scenen. Vi iscenesetter selve skjørheten i forbindelsen mellom innsiden og utsiden. Noen av tekstene forholder seg aktivt til det performative rommet på Litteraturhuset, som i sin tur speiler seg i skuespillernes og publikums forestilling om den innsatte og der han er. Det er forestillingen om innsiden og utsiden som her blir spilt ut, sier Vitanza.

Kan du si noe om selve prosessen?

– Det er ingen tvil om at det er prosessen som i dette tilfellet har vært det viktige. Her har de innsatte fått muligheten til å se på sitt eget liv gjennom litteraturen. Jeg har aldri opplevd noen som er så nysgjerrige og åpne omkring store og alvorlige spørsmål som deltakerne i dette prosjektet. Vi var innom alt fra barndom til død. Savn og skam. Forelskelser og forbrytelser. Men også når det gjelder mer hverdagslige og komiske trivialiteter som det å våkne med morrabrød og bli kommandert til å reise seg opp foran den kvinnelige betjenten som kommer inn i cella, sier Demian Vitanza.

Å være og å gjøre – En ting snakket vi mye om: verbene. Det er et verb som gjør at de sitter inne. Man kan ikke dømmes for hva man er, men for hva man gjør. Men da er det fort gjort å kjenne på at man blir naglet fast til det verbet; at man blir det man har gjort.

Ja, hva har de gjort?

– Dette er folk med dommer som er lengre enn 10 år. Da kan man tenke seg selv at det handler om tunge forbrytelser, blant annet knyttet til narkotika og drap. Jeg må innrømme at det ga meg mange tanker i forkant av kurset, men når man blir kjent, viser det seg selvfølgelig å være hyggelige mennesker, om enn med noen uhyggelige historier bak seg. Og responsen fra kriminalomsorgen er tydelig: deltakerne har forandret seg. Det har gjort noe med dem. Resultatet er usedvanlig spennende. De har jobbet fram noen veldig gode tekster, sier Demian Vitanza.

– Dette er helt fantastisk, istemmer Bente Holmen Eriksen. – Jeg har sett med mine egne øyne hvordan prosjektet har beriket deltakernes liv og gitt dem en unik mulighet til å bli bedre kjent med seg sjøl. Mitt håp, som bibliotekar, er at det skal gi ringvirkninger og stimulere de innsatte til å oppsøke biblioteket enda mer enn de gjorde før.

Les teksten Etterpå fra "Stemmer fra innsiden" her.


S C E N E K U N S T
Utgiver

Scenekunst.no A/S Scenekunst.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for profesjonell scenekunst og tilhørende kulturpolitikk. Vi følger Norsk redaktørforenings redaktørplakat.

Scenekunst.no er medlem av Norsk Tidsskriftforening. Scenekunst.no er støttet av Norsk kulturfond. Fra 2016 er tidsskriftet organisert som et almennyttig aksjeselskap med NTO, DTS, NSF og NoDA som eiere og bidragsytere. Fagforbundet Teater og Scene gir også årlig støtte.

Redaksjonen
Annonser

Vil du annonsere på scenekunst.no?

Kunnskapsmedia AS Sture Bjørseth +47 954 36 031 annonser@scenekunst.no