S C E N E K U N S T
Kritikk Debatt Intervju Nyheter Kalender Musikk Dans Teater Opera Kunst Politikk
Hild Borchgrevink, redaktør – 19. mars 2015

Fiksdal og Traavik får langsiktig finansiering


Publisert
19. mars 2015
Sist endret
26. mai 2023
Tekst av

Nyheter

Del artikkel
https://scenekunst.no/sak/fiksdal-og-traavik-far-langsiktig-finansiering/
Facebook

Morten Traavik på Kim Il Sung Square. Foto: voanews.com/EUP-Berlin

Scenekunstnerne Ingri Midgard Fiksdal og Morten Traavik ble i går innvilget flerårig støtte fra Kulturrådets basisfinansiering av frie scenekunstgrupper.

Scenekunstnerne Ingri Midgard Fiksdal og Morten Traavik ble i går innvilget flerårig støtte fra Kulturrådets basisfinansiering av frie scenekunstgrupper. Fiksdal fikk finansiering for fire år, mens Morten Traavik fikk treårig tilskudd. I tillegg forlenget Kulturrådet tilskuddet til koreograf Heine Røsdal Avdal og kompaniet Zero Visibility Corp ved Ina Christel Johannessen. Totalt 11 søknader ble behandlet.

Koreograf Ingri Midgard Fiksdal har markert seg i en yngre generasjon dansekunstnere i Norge. Fiksdal er for tiden stipendiat i kunstnerisk utviklingsarbeid ved Kunsthøgskolen i Oslo. I september 2014 fikk hun Kritikerprisen for forestillingen Hoods, der hun i tett samarbeid med scenograf Signe Becker visker ut skillet mellom utøvere og publikum og undersøker hvordan koreografi kan være en sanselig, kollektiv erfaring.

Les mer om Ingri Fiksdal og Hoods på Scenekunst.no her og her.

Fiksdal er tildelt 2,9 millioner kroner per år i fire år til sin kunstneriske virksomhet.

Morten Traavik har utviklet en kunstnerisk praksis han omtaler som hyperteater, som ofte beveger seg utenfor forventeder rammer både for scenekunst og kunst som sådan. Hans performative prosjekter og kunstneriske samarbeid blant annet med nordkoreanske utøvere undersøker sosiale, politiske og etiske dilemmaer og utfordrer grenseoppganger mellom kunst, politikk og aktivisme. Traavik er tildelt 3,5 millioner kroner per år i tre år til sin kunstneriske virksomhet.

Les om Morten Traavik på Scenekunst.no her og her.

– Fiksdal og Traavik representerer en spennende utvidelse av basisfinansieringsordningen, som nå inkluderer både grupper og kunstnere som arbeider etter rådende konvensjoner for produksjon og visning, og kunstnere som våger å utfordre publikums forventninger til hva scenekunst er og hvordan det presenteres, sier rådsmedlem og leder for faglig utvalg for dans, Arne Fagerholt i Kulturrådets pressemelding.

Ordningen for basisfinansiering ble innført i 2007. Formålet er å styrke den kunstneriske virksomheten, gi økonomisk forutsigbarhet og dermed gjøre det enklere å planlegge det kunstneriske arbeidet over tid. Bevilgningen er tenkt å skulle dekke utgifter til produksjon, formidling, nettverksbygging og drift. Støtten gis som et fast årlig tilskudd i et begrenset antall år. I 2015 rommer ordningen 13 scenekunstgrupper.


S C E N E K U N S T
Utgiver

Scenekunst.no A/S Scenekunst.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for profesjonell scenekunst og tilhørende kulturpolitikk. Vi følger Norsk redaktørforenings redaktørplakat.

Scenekunst.no er medlem av Norsk Tidsskriftforening. Scenekunst.no er støttet av Norsk kulturfond. Fra 2016 er tidsskriftet organisert som et almennyttig aksjeselskap med NTO, DTS, NSF og NoDA som eiere og bidragsytere. Fagforbundet Teater og Scene gir også årlig støtte.

Redaksjonen
Annonser

Vil du annonsere på scenekunst.no?

Kunnskapsmedia AS Sture Bjørseth +47 954 36 031 annonser@scenekunst.no