S C E N E K U N S T
Kritikk Debatt Intervju Nyheter Kalender Musikk Dans Teater Opera Kunst Politikk
Julie Rongved Amundsen – 10. desember 2021

- Færre fergeforbindelser

Nora Evensen. Foto: Silje Kolaas


Publisert
10. desember 2021
Sist endret
26. mai 2023
Tekst av

Intervju Teater

Del artikkel
https://scenekunst.no/sak/faerre-fergeforbindelser/
Facebook

Fra 1. juni 2023 blir Nora Evensen teatersjef på Brageteatret i Drammen

1. juni 2023 overtar Nora Evensen teatersjefstolen på Brageteatret i Drammen etter Nils Petter Mørland. I dag er hun teatersjef på Turnéteatret i Trøndelag i Verdal, det som het Nord-Trøndelag Teater før fylkessammenslåingen, og som nå turnerer hele det forente fylket. Også på Brageteatret, som ligger i Drammen, har fylkessammenslåingen hatt konsekvenser for mandatet og for området det skal turneres i. Når Nora Evensen flytter sørover er det altså mange likheter i lederoppgaven, men området og geografien er annerledes.

Hvorfor har du lyst til å være teatersjef på Brageteatret?

Brageteatret er i ferd med å etablere seg som turnerende regionteater for hele Viken fylke, og det planlegges nytt teaterhus i Drammen. Teatret står med andre ord foran noen spennende år, og dette treffer min virkelyst som teaterleder godt.

Du er i dag teatersjef på Turnéteatret i Trøndelag, et annet turnerende teater, hva blir den største forskjellen i den nye jobben?

Det er mye større befolkningstetthet og en annen befolkningssammensetning i Viken enn i den regionen jeg jobber i nå. Det krever at jeg bruker tid på å bli kjent med det området Brageteatret skal turnere i. Også geografisk er det forskjeller, med færre øyer og fergeforbindelser. Og så blir det spennende å følge med på hvordan Viken ser ut i 2023.

Hva mener du er Brageteatrets viktigste oppgave?

Brageteatret har vært en betydningsfull aktør som produsent av teater for barn og unge i over tjue år, og skal nå utvide publikumsgruppen til å omfatte alle aldre. Det betyr at mange som har blitt kjent med Brageteatret som barn, vil kunne oppleve nye forestillinger i sitt nærområde som treffer dem i voksen alder. Den viktigste oppgaven blir å fylle rollen som turnerende teater for hele befolkningen i fylket, å være et teater som folk i regionen føler tilhørighet og eierskap til.

Hvordan vil publikum merke at det er du som er teatersjef?

Gjennom et variert og godt program som bærer preg av bredde, kvalitet og tilgjengelighet.

Har du et manifest for teatret i Drammen, Buskerud og Viken?

Det er fremdeles en stund til jeg tar over, og den tiden skal jeg bruke på å bli kjent med teatret og regionen, og bevege meg langsomt inn i det som skal være min visjon og mine målsettinger for Brageteatret.


S C E N E K U N S T
Utgiver

Scenekunst.no A/S Scenekunst.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for profesjonell scenekunst og tilhørende kulturpolitikk. Vi følger Norsk redaktørforenings redaktørplakat.

Scenekunst.no er medlem av Norsk Tidsskriftforening. Scenekunst.no er støttet av Norsk kulturfond. Fra 2016 er tidsskriftet organisert som et almennyttig aksjeselskap med NTO, DTS, NSF og NoDA som eiere og bidragsytere. Fagforbundet Teater og Scene gir også årlig støtte.

Redaksjonen
Annonser

Vil du annonsere på scenekunst.no?

Kunnskapsmedia AS Sture Bjørseth +47 954 36 031 annonser@scenekunst.no