S C E N E K U N S T
Kritikk Debatt Intervju Nyheter Kalender Musikk Dans Teater Opera Kunst Politikk
Julie Rongved Amundsen – 8. desember 2022

En oppfordring til solidaritet

Bilal Al-Saadi (foto: The Freedom Theatre)


Publisert
8. desember 2022
Sist endret
26. mai 2023
Tekst av

Intervju Politikk

Del artikkel
https://scenekunst.no/sak/en-oppfordring-til-solidaritet/
Facebook

MOTforestillinger inviterer det norske scenekunstfeltet og befolkningen for øvrig til solidaritet med Bilal al-Saadi og The Freedom Theatre i Jenin i Palestina.

11. september i år ble Bilal al-Saadi, styreleder for The Freedom Theatre i flyktningeleiren i Jenin på Vestbredden i Palestina, arrestert av israelske myndigheter. Han har ikke fått noen anklage eller tiltale mot seg, og saken hans er ikke blitt behandlet i retten. The Freedom Theatre er et profesjonelt teater som i tillegg til å produsere forestillinger har en teaterskole som både underviser barn og utdanner blant annet skuespillere, teknikere og regissører i teater og film. Samtidig som de lager teater jobber de aktivt mot Israels okkupasjon av Palestina. Ifølge nettsidene sine tror de på kulturell motstand og på at de gjennom denne motstanden kan oppdra en ny generasjon som kan utfordre alle former for undertrykkelse. Al-Saadi ble arrestert ved et israelsk sjekkpunkt etter å ha deltatt i et møte med den palestinske kulturministeren Atef Abu Saif i Ramallah.

Vibeke Harper fra MOTforestillinger, som er en plattform for okkupasjonskritisk kunst og som tidligere har besøkt Jenin og The Freedom Theatre, sier at grunnlaget for fengslingen kalles «administrativ forvaring» og er en metode Israel bruker systematisk. «820 palestinere sitter i dag i fengsel uten anklager eller rettssak. Myndighetene benytter dette når de ikke har en konkret anklage om lovbrudd, men allikevel ønsker å fjerne folk fra samfunnet. Kunst- og kulturarbeidere, akademikere, studenter, menneskerettighetsaktivister og andre som jobber for endring på fredelig vis blir fengslet og dermed forhindret fra å fullføre arbeidet de er i gang med. Administrativ forvaring er en svært effektiv metode for å hindre samfunnsutvikling og frihetskamp, men den er et grovt brudd på folkeretten og er fordømt av det internasjonale samfunnet, inkludert Norge, i årevis.»

MOTforestillinger, som Harper driver sammen med Marius Kolbenstvedt, har sammen med Human Filmfestival nå tatt initiativ til et opprop med støtte til Al-Saadi og The Freedom Theatre. Oppropet har fått bred støtte. 70 teaterhus, kompanier, festivaler og organisasjoner har stilt seg bak oppropet, og over 500 enkeltpersoner har signert nettkampanjen. Harper sier at det er flere grunner til at de har valgt å publisere oppropet: «Vi ønsker å informere så mange som mulig her hjemme, både kolleger i scenekunstfeltet og andre. The Freedom Theatre befinner seg i en svært kritisk situasjon. Vi ønsker også å invitere til solidaritet.» Hun forteller at dette er av stor betydning for de som driver teatret i dag, kunstnerisk leder Ahmed Tobasi og daglig leder Mustafa Shete. «For å orke å holde motet oppe og samtidig produsere teater av høy kunstnerisk kvalitet, er det helt avgjørende at de kjenner at noen bryr seg, at det fins noen som mener de har rett til å eksistere. Det norske scenekunstfeltets solidariske støtte mottas med varm takknemlighet.»

Harper er også tydelig på at de ønsker at oppropet skal nå frem til mennesker med makt til å påvirke situasjonen. «Jeg er skuffet over at våre ministre og myndigheter svikter den palestinske befolkningen. Norge har et særskilt ansvar på grunn av Oslo-avtalen. Jeg håper derfor at kulturministeren og utenriksministeren lytter til alle oss som står bak oppropet og legger saken frem for sine israelske kolleger og krever at forfølgelse av kunstnere opphører og at Bilal Al-Saadi og andre i administrativ forvaring løslates umiddelbart.»

På spørsmål om hva slags trussel The Freedom Theatre utgjør for den israelske okkupasjonsmakten, svarer Harper at de oppleves som en trussel av flere grunner: «De har en viktig sosial funksjon for barna som vokser opp i flyktningeleiren; de opplever daglige invasjoner av den israelske hæren, og alle har mistet en far, bror, onkel eller nabo. Hver uke arresteres minimum 100 mennesker fra regionen, flere av disse settes i administrativ forvaring for kortere eller lengre perioder, og det er lett at hat og motløshet sprer seg. På teatret får barna et frirom å leke i og et sted de kan bearbeide traumer gjennom teaterleker. De lærer også at kunsten kan være et verktøy for å kanalisere aggresjon og sinne, kunsten kan være et langt farligere våpen enn vold. The Freedom Theatre utgjør en sterk trussel mot okkupasjonsmakten fordi de er svært tydelige i sin kritikk av okkupasjonen, men også fordi de er en internasjonalt anerkjent teaterprodusent med et stort nettverk og venneforeninger på samtlige kontinenter.»

Lenke til oppropet her


S C E N E K U N S T
Utgiver

Scenekunst.no A/S Scenekunst.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for profesjonell scenekunst og tilhørende kulturpolitikk. Vi følger Norsk redaktørforenings redaktørplakat.

Scenekunst.no er medlem av Norsk Tidsskriftforening. Scenekunst.no er støttet av Norsk kulturfond. Fra 2016 er tidsskriftet organisert som et almennyttig aksjeselskap med NTO, DTS, NSF og NoDA som eiere og bidragsytere. Fagforbundet Teater og Scene gir også årlig støtte.

Redaksjonen
Annonser

Vil du annonsere på scenekunst.no?

Kunnskapsmedia AS Sture Bjørseth +47 954 36 031 annonser@scenekunst.no