S C E N E K U N S T
Kritikk Debatt Intervju Nyheter Kalender Musikk Dans Teater Opera Kunst Politikk
Hild Borchgrevink, redaktør – 18. september 2013

Disputerer om masseteater


Publisert
18. september 2013
Sist endret
26. mai 2023
Tekst av

Nyheter

Del artikkel
https://scenekunst.no/sak/disputerer-om-masseteater/
Facebook

Julie Rongved Amundsen.

DOKTORGRAD: Teater kan være en effektiv form for ideologiutøvelse både i totalitære og demokratiske samfunn, viser teaterviter og Scenekunst.no-skribent Julie Rongved Amundsen. Fredag disputerer hun for doktorgrad ved Universitetet i Oslo.

Førstkommende fredag vil master i teatervitenskap Julie Rongved Amundsen forsvare sin avhandling Performing Ideology. Theatricality and Ideology in Mass Performance.

Avhandlingen vil bli en av de aller siste levert i faget ved Universitetet i Oslo, siden faget teatervitenskap før sommeren ble vedtatt utfaset og nedskalert.

I avhandlingen viser Amundsen at ideologi presentert gjennom handling i teater kan være en effektiv form for ideologiutøvelse både i totalitære og demokratiske samfunn. Forskningen er basert på reiser til Nord-Korea og USA.

Avhandlingen tar utgangspunkt i forholdet mellom ideologi og estetikk i to ulike masseteaterhendelser. Den første er en nordkoreansk massegymnastikkforestilling. Den kalles Arirang og blir jevnlig spilt for innbyggere og tilreisende i hovedstaden Pyongyang. Den andre er borgerkrigsslaget i Gettysburg i Pennsylvania som blir iscenesatt årlig i USA for å markere årsdagen for det historiske slaget.

En av Amundsens konklusjoner er at når strukturer av fantasi i ideologi blir synlige, blir det mer meningsbærende å handle ut fra et mønster av lek. Hun foreslår å se begrepet teatralitet som et resultat av iboende dualiteter i verket som oppleves. En kommunikativ og en kunstnerisk dualitet er til stede både i verket og opplevelsen av det.

Avhandlingen diskuterer også begrepet ideologi og hvordan det er mulig å handle i overensstemmelse med en ideologi ikke fordi man ikke vet bedre, men fordi de narrative strukturene i ideologien skaper rom for begjær og fantasi. Gjennom teatralitet oppstår et rom med plass for fantasi, et rom der fakta er underordnet. Dette kan bidra til å gjøre den styrende politiske ideologien attraktiv og til at kritikk av regimet uteblir.

Veiledere for avhandlingen har vært professor Anita Hammer ved Dronning Mauds Minne Høgskole og professor i teatervitenskap Live Hov ved Universitetet i Oslo.

Amundsens prøveforelesning finner sted dagen før disputasen. Tid, sted og detaljer finnes her.


S C E N E K U N S T
Utgiver

Scenekunst.no A/S Scenekunst.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for profesjonell scenekunst og tilhørende kulturpolitikk. Vi følger Norsk redaktørforenings redaktørplakat.

Scenekunst.no er medlem av Norsk Tidsskriftforening. Scenekunst.no er støttet av Norsk kulturfond. Fra 2016 er tidsskriftet organisert som et almennyttig aksjeselskap med NTO, DTS, NSF og NoDA som eiere og bidragsytere. Fagforbundet Teater og Scene gir også årlig støtte.

Redaksjonen
Annonser

Vil du annonsere på scenekunst.no?

Kunnskapsmedia AS Sture Bjørseth +47 954 36 031 annonser@scenekunst.no